Cevaplar.Org

İMAN VE İSLAM’IN GÜZEL YANSIMALARI

Son peygamber Hz. Muhammed’in(aleyhissalatu vesselam) getirdiği dinin akidesinin iman, amelî temel esaslarının ise İslam adıyla anılmasının; diğer bir ifadeyle, bu son dinin biri İman, diğeri İslam olmak üzere iki altın sütun üzerinde yü


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2010-11-21 05:38:43

Son peygamber Hz. Muhammed’in(aleyhissalatu vesselam) getirdiği dinin akidesinin iman, amelî temel esaslarının ise İslam adıyla anılmasının; diğer bir ifadeyle, bu son dinin biri İman, diğeri İslam olmak üzere iki altın sütun üzerinde yükselmesinin pek çok hikmeti vardır. Bu yazımızda bu hikmetlerden birkaç tanesini hatırlamaya, İman ve İslam kavramının bizden neler istediğini açıklamaya çalışacağız.

İmanın mümine kazandırdığı emniyet duygusu:

İman; sözlük anlamı itibariyle güven ve emniyeti telkin eder. İman sahibi olan şuurlu bir mümin iliklerine kadar kendini emniyet ve güvende hisseder.. Kâinatın eşsiz hükümdarı, sonsuz ilim ve kudret, nihayetsiz hikmet ve merhamet sahibi olan Allah’a iman etmekle her şeyin üstesinden gelen bir hâminin himayesine girer ve çok güçlü bir istinat noktasına sırtını dayar. Her hadisede Yüce Yaratıcının sonsuz hikmet ve merhametinin yüzünü, gözünü görür ve izini izler, en zor şartlarda bile ümidini kaybetmez ve mutlu yaşamayı başarır. Çünkü kâinatı idare eden Allah’ın hikmetine, merhametine güveni tamdır.

Keza, mümin olan kimse, -hiçbir iyiliğin karşılıksız kalmayacağına, hiçbir kötülüğün göz ardı edilmeyeceğine inandığı ölüm ötesi hayata ve adalet mahkemesine iman ettiği için, yaptığı iyiliklerinin boşa gitmeyeceğine, gördüğü haksızlıkların da karşılıksız kalmayacağına inanır ve haşir akidesi gibi bir istimdat noktasını bulur ve güçlü bir enerji ve kuvvetli bir umut noktası elde eder.

İmanın karşıdaki insanlara verdiği güven duygusu:

İman eden kimsenin unvanı mümindir. Mümin ise, -sözleriyle, fiilleriyle, tutum ve davranışlarıyla-başkasına güven ve emniyet telkin eden kimse demektir. Müminin bu anlamını göz önünde bulunduran Hz. Peygamber, bunun amelî olarak yerine getirilmesinin gereğini şöyle ifade etmiştir: “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki bir kul, komşusu zulüm ve haksızlığından emin olmadığı sürece gerçek mümin olamaz”(Zevaid,1/53).

Hz. Aişe’nin aktardığına göre peygamberimiz bu konuda yine şunları söylemiştir: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna eza-cefa etmesin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, güzel söylesin veya sussun. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse, misafirine ikramda bulunsun”(a.g.e, 8/167).

Yine imanın dışa yansıyan yönünü ders vermek üzere Peygamberimiz şöyle buyurmuştur:

خَيْرُكُمْ مَنْ يُرجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ، وَشَرُّكُمْ مَنْ َ يُرْجَى خَيْرُهُ وََ يُؤْمَنُ شَرُّهُ[. أخرجه الترمذي.

Sizin en hayırlınız kendisinden iyilik ümit edilen ve kötülüğünden emin olunan kimsedir. En kötünüz ise, kendisinden ümit beklenmeyen ve kötülüğünden emin olunmayan kimsedir”(a.g.e,8/183).

Sizden biriniz kendisi için sevip istediğini kardeşi için de sevip istemedikçe gerçek mümin olamaz” mealindeki hadiste mümin olan kimsenin sosyal sorumluluğu hatırlatılmaktadır.

Öyle zannediyoruz ki, Allah’ın bir isminin Mümin, Allah’a iman eden kimsenin de unvanının mümin olması, imanın hem bir nur hem bir kuvvet olması yanında, hem de bir emniyet, bir güven kaynağı olduğunu da göstermektedir. Ayrıca, ilahî vahyi getiren Hz. Cebrail’in “Cibril-i emîn” unvanına sahip olması, bu vahyi insanlara ders veren Hz. Peygamberin de “Muhammedu’l-emîn” olarak şöhret bulması ve vahyin geldiği mekân olan Mekke’nin de “el-Beledu’l-emîn” unvanına sahip olması, Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e iman etmenin –insanlık camiası için-ne kadar güven ve emniyet verici bir unsur olduğunu göstermektedir.

Burada ünlü tefsir âlimi Zemahşerî’nin –iman ve emniyeti ders veren- bir beytinin tercümesini sunmakta fayda mülahaza ediyoruz:

“Ey insanoğlu! Hz. Amine’nin oğlu Hz. Muhammed-i Emîne, îman et ki, o korku dolu kıyamet günü korkulardan emin olasın”

İslam’ın Müslüman’a kazandırdığı barış duygusu:

İslam “Silm” kökünden gelmekte ve barışı ifade etmektedir.

Gerçek Müslüman kendi iç âleminde barışı temin etmiş, ikilemlerden kurtulmuş kimsedir. Çünkü, Müslüman her şeyin Allah’ın elinde olduğuna iman ettiği için, Ona tevekkül etmekte ve Ona teslim olmaktadır. Her şeyin dizgini elinde, her şeyin anahtarı yanında, her şeye nüfuzu geçen bir makamda olan Allah’a iman etmek, Ona teslim olmayı gerektirir. İslam’daki iman anlayışı tevhidi, tevhit teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül iç barışı temin eder ve her iki cihanda da huzur ve mutluluk kazandırır.

İslam’ın sosyal hayata yansıması:

İslam unvanını alan hakikî bir Müslüman kendi iç âleminde barışı temin ettiği gibi, sosyal hayatta da barışı temin etmeye namzettir.

Efendimizin tanımına göre

المسلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ،

Müslüman, başkasının, elinden ve dilinden selamette kaldığı/rahatsız olmadığı kimsedir” ”(a.g.e, 1/56). Buna göre “Müslüman’ım!”diyen kimsenin her şeyden önce bu unvanın gereğini yerine getirmesi, ne eliyle, ne de diliyle kimseye zarar vermemesi gerekir. Gönlünden sevgi damlamalı, dilinden bal akmalıdır. Elleri yalnız yardıma kalkmalıdır. İmanıyla dünyaya ışık saçmalı, nur dağıtmalı; İslam unvanıyla da insanlık camiasına barış ve huzur ortamını sağlamalıdır.

Bediüzzaman hazretlerinin dediği gibi, “Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yok” diyebilmelidir. Şu hadis-i şerifin uyarısını kulağına küpe yapmalıdır:

 

 “Nefsim kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, bir kul-kalbi ve lisanı gerçek manada teslim olup Müslüman’ca bir tutum sergilemediği/başkasını selamete teslim etmediği sürece- gerçek Müslüman olamaz”(Zevaid,1/53).

Sağ ellerinde –insanlığa güven ve emniyeti temin eden- iman meşalesini, sol ellerinde –insanlığı sahil-i selamete çıkaran, onları silme(barışa) teslim eden- İslam sancağını tutan gerçek müminler ve hakîkî Müslümanlar bu günkü dünya barışının ve yarınki ahiret saadetinin yegâne garantisidir.

İslam dini, insanlık camiasının muhtaç olduğu hakikî cihan medeniyetinin bütün unsurlarını, dünya barışı için gereken bütün kriterleri, müsamaha ve toleransları ihtiva etmektedir. Bu sebeple denilebilir ki, eğer İslam dini ve dolayısıyla da Müslümanlar yeryüzünden kalkacak olursa, dünyada barışı sağlamaya ve devam ettirmeye imkân yoktur..

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Al-i İmran,139

"Gevşemeyin, üzülmeyin, eğer hakikaten inanıyorsanız, muhakkak üstün olan sizsinizdir."

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Bir grup, Kitabullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar, mutlaka üzerlerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah, onları, yanında bulunan yüce cemaatte

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI