Cevaplar.Org

ESMA-İ HÜSNA

Eser Adı: Esma-i Hüsna Müellif: Prof. Dr. Alâaddin Başar Yayınevi: Zafer Yayınları


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2010-10-31 06:09:21

Eser Adı: Esma-i Hüsna

Müellif: Prof. Dr. Alâaddin Başar

Yayınevi: Zafer Yayınları

"Heme eşya mezahir-i esma

Heme esma mezahir-i zatend" Mevlana Cami

"Bütün eşya(varlıklar) Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin mazharıdır.(tecelli ve yansımalarıdır.) Bütün Esma-i Hüsnası da Zatının mazharıdır" diyor Hazret-i Molla Cami.

Genelde halk arasında 99 Esma-i Hüsna'dan bahsedilir ve Allah lafza-i Celali de ilave edilerek, Cenab-ı Hakkın 100 ismi olduğuna inanılır. Hâlbuki Kur'an'da talim edilen esma-i ilahi, Efendimiz'in bize bildirdiği Esma-i İlahi, geçmiş peygamberlerin kitaplarında olan esma-i ilahi ve nezd-i ulûhiyetinde Cenab-ı Hakk'ın hıfz buyurduğu, insanlara bildirmediği esma-i ilahi vardır. Yani Cenab-ı Hakkın isimlerinin sayısını bilememekteyiz.

Ebû Hüreyre (r.a.)'den rivâyete göre, Rasûlullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurmuştur: "Allah'ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları öğrenir ve hayatı boyunca Allah'ı bu şekilde tanıyarak yaşar ve hayatını bu iman ve yaşayış üzere bitirirse inşallah Cennete girer." (Buhârî, Şurût: 17; Müslim, Zikir: 27, Tirmizî, Deavât, 86 ve İbnu Mâce, Duâ, 10,)

Genel olarak esma-i ilahinin 99 olarak bilinmesi bu hadis-i şeriften kaynaklanmaktadır. Allahu âlem bu esma kâinatın tedviri ile alakalı isimlerdir ve insanların bu isimleri öğrenilmesi istenmektedir.

Üç sene önce ebediyete uğurladığımız müdakkik âlimlerimizden merhum Şahin Yılmaz Hocaefendi bu hadis-i şerifi kendileriyle yaptığımız söyleşide şöyle açıklamıştı; "Nebiyy-i Zişan(Sallallahu Aleyhi ve sellem): "Allah'ın 99 ismi vardır? Kim onları ezberlerse, cennete gider" (Buhârî ve Müslim) buyuruyor. Cennete girmek bu kadar kolay mı? Bir insan 99 esma-i ilahiyeyi ezberler, zor bir şey değil. Bunu şöyle anlamak doğru olur; Mümin bu isimlerin manalarını öğrenir, sonra bu isimlerin kâinattaki tecellilerini müşahede eder. Her gördüğü şey bir esma-i ilahiyeyi hatırlatır. İsim müsemmasız olmayacağından dolayı Allah'ı hatırlatır. Böylece devamlı Allah'ı zikretmiş olur, huzur-u daimi kazanır. Böyle bir insan daima Allah'ın huzurundadır.

Bu hali kazanan bir insan bir günah işlediğinde kalbine bir mızrak saplanmış gibi ızdırap duyar, istiğfar eder, tevbe ile Allah'a iltica eder. Günahlar birikerek ruhta tahribata sebebiyet vermez."

İmam-ı Rabbani hazretlerinin buyurduğu gibi "kâinat esma-i ilahinin tecelligahıdır." Mümin, esma-i ilahi, kâinat ve kâinat kitabının ezeli tercümesi olan Kur'an arasındaki ilişkileri çözdüğü ölçüde marifetullah'da derinleşecek ve "arif" ismine hak kazanacaktır.

"Esmayı müsemmadan gayrı göremez arif,

Esrara olur vakıf, derviş-i Pir-i Geylan" diye şairin vasfettiği böyle bir arifin sohbeti ile ölü kalpler dirilir, eserlerine de aynı etki siner. İşte Hazret-i Bediüzzaman ve Nur Külliyatı..

Esma-i Hüsna ve tecellilerini öğrenmek için birçok kitap akla gelebilir. Mesela Eskişehirli dersiamlardan, merhum Ali Osman Tatlısu Hocaefendi'nin kıymetli eseri gibi. Cenab-ı Hak bu konuda eser vermiş bütün müelliflerimizin sayini meşkûr etsin.

Biz bu ay değerli Prof. Dr Alaaddin Başar beyefendi'nin bu konudaki eserini tavsiye edeceğiz. Tefekkür yönü ve esmada derinleşmenin ölçüleri ile dolu olması yönüyle önemli bir eser olduğu için.

Evet, Prof. Dr. Şener Dilek Hocamızın sık sık tekrarladığı bir tabirle "esmadan pay almak" hususunu gösterdiği için bu eseri tavsiye edeceğiz. Mesela Kuddüs isminden gözümüz nasıl pay alır? İbret nazarıyla kâinatı tefekkürle, Allah korkusuyla veya günahlara nedametle dökülen gözyaşlarıyla temizlenerek alır. Diğer maddi ve manevi azalarımız da aynı mikyasla düşünülebilir. Zaten "Allah ahlakıyla ahlaklanmak" da "esmadan pay almak" la mümkündür.

Bu eserin ikinci önemli özelliği bir "Esma-i Hüsna Okuma kılavuzu olan" Risale-i Nur'a son derece vâkıf bir kalemden çıkmış olmasıdır. Muhterem İsmail Çetin Hocaefendinin tabiriyle Risale-i Nur müellifi "Kelam ve Sıfat ilminde çok ileridir." Bu şaheserin her yanını tarayarak, bahsedilen isimle alakalı yerleri bir araya getiren Alaaddin Bey bir yandan tefekkürle eserini yoğururken, öte yandan da okuyucuyu sıkmayan bir üslupta meseleleri sunmuştur. Kendisine müteşekkiriz.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer,27

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI