Cevaplar.Org

GENÇLER İÇİN İSLAM EDEPLERİ-2 HACET GİDERME ÂDABI

Tuvalete girmenin de birçok adabı vardır. Fıkıh kitaplarında ise bu konu işlenmiştir. Âlimler iki kısımda meseleyi ele almışlardır. Şöyle ki; Hacet gidermek bir bina veya kapalı alanda ise, durum farklı. Göl veya açık alanlarda ise durum da


2010-10-14 17:55:33

Vücuttaki fazlalıkları atmak def'i hacetle mümkündür. Böylece daima sıhhatli kalınır. Bu durum da Allah (c.c)'ın nimetlerinden biridir. Kulun Allah'a şükretmesi anlamına gelen def'i hacet de.

Peygamber Efendimiz'in (s.a.v) bize tavsiyelerinden biri de şu duayı ihtiyaç giderdikten sonra yapmamızdır:

الحَمدُ لله الذي أذاقَني لذَّتَهُ , وأبقى فيَّ قوَّتَهُ , ودفَعَ عَنّي أذاه

''Allah'a şükürler olsun, bana lezzetli nimetlerinden tattırdı, beni kuvvetli kıldı, benden sıkıntıyı giderdi ''(1)

Bu duayı da Allah (c.c)'ye şükür amaçlı yaparız. Çünkü def'i hacet Allah (c.c) nimetlerindendir.

Hz. Aişe'den (babası vasıtasıyla- Allah onların ikisinden razı olsun–) rivayet olunan bir Hadis-i Şerif'te :

 

استحيوا منَ الله فإِنّي لأدخل الكَنيف فأغطِّي رأسي استحياءً من ربّي عزّ وجلَّ ..

 

''Allah'tan sakının, utanın, ben helâya girdiğimde Allahtan utandığım için başımı örterim''.

Tuvalete Girmenin Adapları

Tuvalete girmenin de birçok adabı vardır. Fıkıh kitaplarında ise bu konu işlenmiştir.

Âlimler iki kısımda meseleyi ele almışlardır. Şöyle ki; Hacet gidermek bir bina veya kapalı alanda ise, durum farklı. Göl veya açık alanlarda ise durum daha farklı olur. Bizi ilgilendiren bölüm ise kapalı alanlarda hacet giderme ile alakalı meselelerdir. Şöyle ki;

1 – Tuvalete girmeden önce kapıyı vurup, boş olduğuna emin olduktan sonra girmek.

2 – Girerken sol ayakla girip, sağ ayakla çıkmak. Çıktıktan sonra da zikri geçen dua yapılmalıdır.

Hz. Enes’den rivayet olunan bir Hadis-i Şerifte Peygamber Efendimiz (s.a.v) Tuvalete girerken şu duayı okumamızı tavsiye ederdi:

اللهُمَّ إنِّي أعوذ ُ بِكَ مِنَ الخُبثِ والخَبائِثِ

''Allah’ım habis, necis, pis şeylerden sana sığınırım''(2)

3 – Çıktıktan sonra ise;

الحمدُ للهِ الذي أذهَبََ عنِّي الأَذى وعافاني

''Benden ezayı ve sıkıntıyı gideren Allah'a şükürler olsun''(3)

Hz. Aişe validemizden rivayet olunan bir hadiste ise Peygamberimiz sadece '' غُفْرَانَكَ'' derdi.(4)

4–Tuvalete kolları ve paçaları sıvayıp öyle girmek. Elbise üzerine idrar sıçramamasına dikkat etmek.

5 – Kıbleye doğru veya kıblenin tam tersine gelecek şekilde hacet gidermemek. Kıbleye olan saygımızdan dolayı kıble karşımızda veya tam tersimizde olmamalı, kıble sağımıza veya solumuza gelecek şekilde olmalıdır.

Ebu Eyyub El-Ensari'den rivayet olunduğuna göre Peygamber Efendimiz:

''Sizden biriniz helâya girdiğinde ne kıbleyi karşısına alsın ne de kıbleye sırtını dönsün, kıbleyi soluna veya sağına getirsin.''(5)

6–Tuvalete girerken üzerimizde Kuran veya ayet bulundurmamak.

7–Kapıyı kapatıp öyle hacet gidermek.

8–İçeri girdikten sonra elbiseyi çıkarmak.

Enes(r.a)’ın rivayetine göre ''Peygamber Efendimiz helaya girdikten sonra elbisesini çıkarırdı.'(6)

9–Avret yerlerine bakmamaya özen göstermek.

10 – Hacet giderirken konuşmamak.

İbn-i Ömer(r.a)’ın rivayetinde ''Peygamber hacet giderirken adamın biri Efendimize selam verdi, ama Efendimiz cevap vermedi''(7)

11 – Ayakta bevl etmekten sakınmak. Hz. Aişe validemizden bir rivayette: ''Kim, Rasul ayakta bevl etti, derse inanmayın.'' İfadesi vardır.(8)

12– Necasetten arındığına emin oluncaya kadar temizlenmek. Ayet-i Kerimede ''Allah tevbe edenleri sever, temizlenenleri sever.''(9)

Ebu Hureyre'nin bir rivayetinde: Peygamber Efendimiz:

استَنزِهوا من البولِ فإنَّ عامَّة عذابِ القبْر منه

''Bevlden sakının, çünkü kabir azabının çoğu ondandır''.(10)

13–Helâyı hacet giderdikten sonra, temiz bir şekilde bırakmak.

14–Def'i hacetten sonra elleri sabunlamak.

*Dr. Muhammed Hayr Fatıma’nın “Gençlere İçin İslam Edepleri” adlı eserinden tercüme; Necdet İçel

Dipnotlar

1-Taberani'nin rivayeti.

2-Buhari, Müslim.

3-رواه الخمسة

4-İbnu Mace.

5-Buhari, Müslim.

6-Ebu Davut.

7-Müslim.

8-Tirmizi.

9-Bakara: 222.

10-Darekutni

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Nâziât, 37-38-39

Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.

GÜNÜN HADİSİ

İSİM VE KÜNYE

"Sizler kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağırılacaksınız öyleyse isimlerinizi güzel yapın"

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI