Cevaplar.Org

CİHAD ZİKİR AYRILMAZLIĞI-MEHMED GÖKTAŞ-İSTİŞARE YAYINLARI-KAYSERİ-(tarihsiz)

Cihad, biri içeride, diğeri dışarıda iki azgın düşmana karşı verilen savaştır. S. 11


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-10-08 04:34:18

 

Cihad, biri içeride, diğeri dışarıda iki azgın düşmana karşı verilen savaştır. S. 11

Bir Müslümanın zulüm ve haksızlıklar karşısında susmaması, hakkı söylemesi, diğerlerini hakka davet etmesi, iyiye, doğruya çağırmasından tutunuz, Allah için cephelerde malı ve canıyla çarpışması, hepsi cihadın içerisindedir. S. 11

Biz insanlara ne oluyor ki bizim gibi aciz, dün yokken bugün var olan ve yarın yok olup gideceklere boyun eğelim? Bundan daha büyük bir düşüklük olabilir mi? s. 24

…cihad insanları zoraki Müslüman yapma yolu değildir. Çünkü iman bir kalb işidir. S. 26

Evet, cihad asla bir zorlama değildir, davetle iç içedir. Düşmanla çarpışmaya başlanılmadan önce İslâm ordusunun karşı tarafa İslâmı teklif etmeleri, yani savaşa tutuşmadan önce yapılan ayrı bir davet de vardır. Kendileri İslâma davet edilmeden hiçbir toplulukla savaşılmamıştır. S. 28

Dünyada insanların zayıf ve zavallı durumlarından yararlanmaya kalkacak firavun yapılı insanlar hiçbir zaman eksik olmayacağına göre… cihad ne büyük bir gerçek, ne büyük bir nimet! S. 30

Bir insan ya ayaktadır, ya oturuyordur yahut da yatıyordur. Yani bir insan hangi durumda, hangi pozisyonda, hangi zamanda olursa olsun Allah'ı zikretmekle emrolunmuştur. S. 44

…namazın içerisinde mevcud olan zikir unsurunun gerçekleşebilmesi için, kişinin namazda Allah Teâlâ ile mükemmel ve sağlıklı bir bağlantı kurabilmesi için namazın dışında Allah'ı zikrediyor olması gereklidir.
Yoksa zamanını tamamen gaflet içerisinde geçiren, dilinde, kalbinde Allah olmayan bir kişi beş on dakikalık kısa bir namaz içerisinde Allah Teâlâ ile beklenen bağlantıyı kurabilmesi imkânsızdır. S. 45

Zikir, Allah Teâlâ'ya ulaşmanın en kolay, en kestirme ve en sağlam yoludur. Bir insanın ulaşabileceği en büyük mükemmellik; o kişide Allah Teâlâ'nın sıfatlarıyla tecelli etmesidir. S. 55

Bir şeyi çokça anma onu sevmeye vesile olur. Özellikle zikir, Allah Teâlâ'yı çokça zikredenlerde Allah'a muhabbet meydana getirir. S. 56

Bu dünyada bile padişaha yakın olan kişiye padişah bir takım imkânlar verir, güç verir, kuvvet verir.
Zikirle Allah Teâlâ'ya yaklaşan kişiye de Cenab-ı Allah bazı sırlarını gösterir ki, bu o kişi için bir yüceliktir, üstünlüktür ve bir ayrıcalıktır. S. 59

Allah adına, İslâm adına bir şeyler yapmak isteyen vasıflı bir Müslüman için gaflet en büyük bir hüsrandır, ölümdür, verimsizliktir. S. 62

Bir şeyler yapmak için samimi olarak çırpınan, dava adamı olma yolundaki kişiler zikirsizliğe son vererek bir program doğrultusunda Allah'ı zikretmeye başlamalıdır. O zaman daha önceki verimsizliğin sebebini çok daha iyi anlayacaktır. S. 62

Zikrin Müslümana yasak olduğu hiçbir yer ve zaman yoktur. Her zaman ve mekânın kendisine göre bir zikri vardır. İnsan cennete girmiş olsa bile dünyada zikirsiz geçirdiği anlarına üzülecektir. S. 63

Müslümanların ayrılmaz vasıfları olan cihad ve zikir görünüşte birbirlerine hiç benzemeyen vasıf ve amel gibidir. Fakat iyice araştırıldığında, (…) birbirlerini tamamlayan, hatta netice itibarıyla aynı noktada birleşen iki amel, iki sıfat olduğu görülecektir. İnsanın kendi nefsi ve şeytanla olan cihadında zikir bu cihadın ta kendisidir. S. 63

…insan kendi bünyesindeki şer güçlere ve bâtılın kendi bünyesindeki temsilcilerine karşı cihad durumundadır. Allah adına verilecek bu cihad Allah'ın adının zikredilmesiyle bir bütünlük arzeder. Bu noktada cihad zikir demektir, zikir de cihad demektir. S. 69

Allah'a yakınlık güç ve kuvvetin ta kendisidir. Evet, Allah Teâlâ'nın bizimle beraber olması için bizim O'nunla beraber olmamız gerekir. S. 70

Rasûlullah (s.a.s.) zamanında münafıkların yatsı ve sabah namazlarına gelmediklerini, münafıklar üzerine çok ağır geldiğini, bizim bu vakitlerde cemaata iştirak etmemizin bizi münafıklık şüphesinden kurtaracağını iyi bilmeliyiz. S. 75

Gündüzleri Allah adına bir şeyler yapmak isteyenler, geceleri mutlaka Allah ile beraber olmak durumundadırlar. Dava adamı için gece dolma, gündüz ise boşalma vaktidir. Geceleri boylu boyuna uzanarak deliksiz bir uyku uyuyanın gündüze vereceği pek bir şey yoktur. S. 78

Allah yolunda cihad etmek arzusunda olanlar, Allah için çevresinde bir şeyler yapmak isteyenler, Allah adına kıpırdamak isteyenler bilmelidir ki, en büyük düşmanlarından birisi de sıcak yataklardır. Sıcak yatakları dost edinenler bütün cephelerde savaşı kaybetmeye mahkûmdurlar. S. 80

…Allah Teâlâ'yı zikrettikleri halde küfre karşı, zulme ve haksızlıklara karşı cephe alamayan, onlara düşman olamayan kişinin zikrinde bir (…) eksiklik vardır. S. 83

Allah Teâlâ'nın emirlerinden kendisine kolay gelenleri yerine getirmekle müttaki olacağını zanneden bir kişi bırakınız müttaki olmayı, eğer cihadı terk etmişse münafıklıktan dahi kurtulamaz. S. 84

Bir kimsenin kendi bünyesinde Allah Teâlâ'nın arzu ve isteklerini yerine getirmeden, Allah'ın ismini yüceltmeden, Allah'ın hükümlerini uygulamadan kendisinin dışında Allah'ın adını yüceltmek istemesi bir çelişkidir. S. 86

Cenab-ı Allah mücahidlerin zafere ulaşabilmesini zühd ve takvaya bağlamıştır. Cihad esnasında cihad hukukuna riayet eden, bu konuda Allah'tan korkan kimseler olmamız emredildiği gibi, cihaddan önce cihada yönelebilmemiz için takva sahibi olmamız gerekmektedir. S. 90

Allah'ı unutmamız, Allah'tan gafil olmamız bizim için belaların en büyüğü, felaketlerin en korkuncu olacaktır. Çünkü Allah'ı unutmamız, Allah tarafından terk edilmemiz olacaktır. S. 95

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

"Cezan kadar yanarsın, sonra yine cennete girersin!" ...İşte hayata günahlar ve sevaplar penc

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

...Cemaatleşmek devlet kurmak değildir. Çünkü devlet kurmak ibadet değildir. Yani devlet mekan

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

…İnsan için öyle bir ibadet tarzı veya ibadet düzenine gerek vardı ki, bu ibadet tarzı onun

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

İlk anayasamız, Kanun-i Esasi’nin hazırlık çalışmalarına II. Abdülhamid’in izniyle Ekim

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

Ermeni sorunundaki Alman tarafsızlığı dolayısıyla Almanya ile Osmanlı Hükümeti arasında ge

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

Siyasal muhalefet kavramı, özellikle Meşrutiyet dönemlerinde siyasal yaşamımızı önemli öl

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, hayır söylesin veya sükut etsin.

Riyazü's Salihin, 1/307

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI