Cevaplar.Org

CİHAD ZİKİR AYRILMAZLIĞI-MEHMED GÖKTAŞ-İSTİŞARE YAYINLARI-KAYSERİ-(tarihsiz)

Cihad, biri içeride, diğeri dışarıda iki azgın düşmana karşı verilen savaştır. S. 11


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-10-08 04:34:18

 

Cihad, biri içeride, diğeri dışarıda iki azgın düşmana karşı verilen savaştır. S. 11

Bir Müslümanın zulüm ve haksızlıklar karşısında susmaması, hakkı söylemesi, diğerlerini hakka davet etmesi, iyiye, doğruya çağırmasından tutunuz, Allah için cephelerde malı ve canıyla çarpışması, hepsi cihadın içerisindedir. S. 11

Biz insanlara ne oluyor ki bizim gibi aciz, dün yokken bugün var olan ve yarın yok olup gideceklere boyun eğelim? Bundan daha büyük bir düşüklük olabilir mi? s. 24

…cihad insanları zoraki Müslüman yapma yolu değildir. Çünkü iman bir kalb işidir. S. 26

Evet, cihad asla bir zorlama değildir, davetle iç içedir. Düşmanla çarpışmaya başlanılmadan önce İslâm ordusunun karşı tarafa İslâmı teklif etmeleri, yani savaşa tutuşmadan önce yapılan ayrı bir davet de vardır. Kendileri İslâma davet edilmeden hiçbir toplulukla savaşılmamıştır. S. 28

Dünyada insanların zayıf ve zavallı durumlarından yararlanmaya kalkacak firavun yapılı insanlar hiçbir zaman eksik olmayacağına göre… cihad ne büyük bir gerçek, ne büyük bir nimet! S. 30

Bir insan ya ayaktadır, ya oturuyordur yahut da yatıyordur. Yani bir insan hangi durumda, hangi pozisyonda, hangi zamanda olursa olsun Allah'ı zikretmekle emrolunmuştur. S. 44

…namazın içerisinde mevcud olan zikir unsurunun gerçekleşebilmesi için, kişinin namazda Allah Teâlâ ile mükemmel ve sağlıklı bir bağlantı kurabilmesi için namazın dışında Allah'ı zikrediyor olması gereklidir.
Yoksa zamanını tamamen gaflet içerisinde geçiren, dilinde, kalbinde Allah olmayan bir kişi beş on dakikalık kısa bir namaz içerisinde Allah Teâlâ ile beklenen bağlantıyı kurabilmesi imkânsızdır. S. 45

Zikir, Allah Teâlâ'ya ulaşmanın en kolay, en kestirme ve en sağlam yoludur. Bir insanın ulaşabileceği en büyük mükemmellik; o kişide Allah Teâlâ'nın sıfatlarıyla tecelli etmesidir. S. 55

Bir şeyi çokça anma onu sevmeye vesile olur. Özellikle zikir, Allah Teâlâ'yı çokça zikredenlerde Allah'a muhabbet meydana getirir. S. 56

Bu dünyada bile padişaha yakın olan kişiye padişah bir takım imkânlar verir, güç verir, kuvvet verir.
Zikirle Allah Teâlâ'ya yaklaşan kişiye de Cenab-ı Allah bazı sırlarını gösterir ki, bu o kişi için bir yüceliktir, üstünlüktür ve bir ayrıcalıktır. S. 59

Allah adına, İslâm adına bir şeyler yapmak isteyen vasıflı bir Müslüman için gaflet en büyük bir hüsrandır, ölümdür, verimsizliktir. S. 62

Bir şeyler yapmak için samimi olarak çırpınan, dava adamı olma yolundaki kişiler zikirsizliğe son vererek bir program doğrultusunda Allah'ı zikretmeye başlamalıdır. O zaman daha önceki verimsizliğin sebebini çok daha iyi anlayacaktır. S. 62

Zikrin Müslümana yasak olduğu hiçbir yer ve zaman yoktur. Her zaman ve mekânın kendisine göre bir zikri vardır. İnsan cennete girmiş olsa bile dünyada zikirsiz geçirdiği anlarına üzülecektir. S. 63

Müslümanların ayrılmaz vasıfları olan cihad ve zikir görünüşte birbirlerine hiç benzemeyen vasıf ve amel gibidir. Fakat iyice araştırıldığında, (…) birbirlerini tamamlayan, hatta netice itibarıyla aynı noktada birleşen iki amel, iki sıfat olduğu görülecektir. İnsanın kendi nefsi ve şeytanla olan cihadında zikir bu cihadın ta kendisidir. S. 63

…insan kendi bünyesindeki şer güçlere ve bâtılın kendi bünyesindeki temsilcilerine karşı cihad durumundadır. Allah adına verilecek bu cihad Allah'ın adının zikredilmesiyle bir bütünlük arzeder. Bu noktada cihad zikir demektir, zikir de cihad demektir. S. 69

Allah'a yakınlık güç ve kuvvetin ta kendisidir. Evet, Allah Teâlâ'nın bizimle beraber olması için bizim O'nunla beraber olmamız gerekir. S. 70

Rasûlullah (s.a.s.) zamanında münafıkların yatsı ve sabah namazlarına gelmediklerini, münafıklar üzerine çok ağır geldiğini, bizim bu vakitlerde cemaata iştirak etmemizin bizi münafıklık şüphesinden kurtaracağını iyi bilmeliyiz. S. 75

Gündüzleri Allah adına bir şeyler yapmak isteyenler, geceleri mutlaka Allah ile beraber olmak durumundadırlar. Dava adamı için gece dolma, gündüz ise boşalma vaktidir. Geceleri boylu boyuna uzanarak deliksiz bir uyku uyuyanın gündüze vereceği pek bir şey yoktur. S. 78

Allah yolunda cihad etmek arzusunda olanlar, Allah için çevresinde bir şeyler yapmak isteyenler, Allah adına kıpırdamak isteyenler bilmelidir ki, en büyük düşmanlarından birisi de sıcak yataklardır. Sıcak yatakları dost edinenler bütün cephelerde savaşı kaybetmeye mahkûmdurlar. S. 80

…Allah Teâlâ'yı zikrettikleri halde küfre karşı, zulme ve haksızlıklara karşı cephe alamayan, onlara düşman olamayan kişinin zikrinde bir (…) eksiklik vardır. S. 83

Allah Teâlâ'nın emirlerinden kendisine kolay gelenleri yerine getirmekle müttaki olacağını zanneden bir kişi bırakınız müttaki olmayı, eğer cihadı terk etmişse münafıklıktan dahi kurtulamaz. S. 84

Bir kimsenin kendi bünyesinde Allah Teâlâ'nın arzu ve isteklerini yerine getirmeden, Allah'ın ismini yüceltmeden, Allah'ın hükümlerini uygulamadan kendisinin dışında Allah'ın adını yüceltmek istemesi bir çelişkidir. S. 86

Cenab-ı Allah mücahidlerin zafere ulaşabilmesini zühd ve takvaya bağlamıştır. Cihad esnasında cihad hukukuna riayet eden, bu konuda Allah'tan korkan kimseler olmamız emredildiği gibi, cihaddan önce cihada yönelebilmemiz için takva sahibi olmamız gerekmektedir. S. 90

Allah'ı unutmamız, Allah'tan gafil olmamız bizim için belaların en büyüğü, felaketlerin en korkuncu olacaktır. Çünkü Allah'ı unutmamız, Allah tarafından terk edilmemiz olacaktır. S. 95

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer, 27

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI