Cevaplar.Org

HZ. DÜRRE BİNTİ EBÎ LEHEB (R.ANHA)

Peygamberimizin: “Ey İnsanlar! Ne oluyor da akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorsunuz.” buyurarak insanlara karşı koruduğu amcasının kızı.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-10-08 04:31:09

Peygamberimizin: "Ey İnsanlar! Ne oluyor da akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorsunuz." buyurarak insanlara karşı koruduğu amcasının kızı.

BABASI:

Resûlullah'ın amcası Ebû Leheb İbni Abdulmuttalib.

ANNESİ:

Ebû Süfyan İbni Harb'in kız kardeşi Ümmü Cemîl Binti Harb.

NESEBİ:

Dürre Binti Ebî Leheb İbni Abdulmuttalib bin Hâşim bin Abdimenaf bin Kusayy bin Kilâb bin Murre bin Kâ'b bin Lüeyy bin Gâlib bin Fehr bin Malik bin Nadr bin Kinâne bin Huzeyme bin Müdrike bin İlyâs bin Mudar bin Nizâr bin Ma'd bin Adnan bin Aded bin el-Mukavvim bin Sârih bin Yeşcüb bin Ya'rub bin Sâbit bin İsmail bin İbrahim.

HAYATI:

Hz. Dürre (r.anha), Peygamberimiz'in (aleyhissalatu vesselam) amcası, kâfirlerin başı olan Ebû Leheb'in kızıdır.

Cenab-ı Hakk'ın diriyi ölüden, ölüyü de diriden çıkarttığı gibi, kâfir bir babadan mü'min bir evlat meydana geleceğine en çarpıcı örnek hiç kuşkusuz Ebû Leheb'in kızı Hz. Dürre'dir. O babası gibi küfür karanlığında kalmamış, İslâm'ın nuru ile aydınlanmış bir hanımefendidir.

İlk evliliğini Hâris İbni Amir İbni Nevfel ile yapmıştı. Hâris bir müşrikti. İslâm'a karşı olan Hâris, Bedir muharebesine katılmış ve mü'minler tarafından öldürülüp küfrün bataklığına ebedî olarak gömülmüştü.

Hz. Dürre İslâm ile müşerref olunca Medine'ye hicret eder ve Rafi' İbni Mu'allâ ez-Zürakî'nin evine misafir olur. Hz. Dürre Medine'ye hicret ettikten sonra, Hz. Cebrail'in (a.s) onun sûretine büründüğü meşhur sahabe Hz. Dıhye bin Halife el-Kelbî ile evlenir.

Hz. Dürre (r.anha) ile ilgili Hayatu's-Sahabe'de şöyle bir rivayet vardır:

"Hz. Peygamber'in amcalarından Ebu Leheb'in kızı Dürre hicret ederek Medine'ye geldi ve Râfi b. el-Muallâ ez-Zürakî'nin evine misafir oldu. Daha sonra Benî Zürayk kabilesi onun yanına gelerek: "Sen Allah'ın, hakkında Tebbet Sûresi'ni indirdiği Ebu Leheb'in kızısın. Dolayısıyla hicretin sana hiçbir yarar sağlamayacaktır" dediler. Bunun üzerine Dürre, Hz. Peygamber'e giderek şikâyette bulundu ve onların söylediklerini de aktardı. Hz. Peygamber onu teselli etti ve yanına oturttu. Sonra o günkü öğle namazının akabinde minbere çıkarak şunları söyledi:

"Ey İnsanlar! Ne oluyor da akrabalarım hakkında bana eziyet ediyorsunuz. Allah'a yemin ederim ki, benim kıyamet gününde şefaatim Hayyehâ, Hakem, Sudâ' ve Sehleb(1) kabilelerine bile yetişecektir.""

Hz. Dürre'nin (r.anha) üç oğlu vardı, bunlar: Utbe, Velid ve Ebu Müslim'dir.

Peygamberimiz'den (aleyhissalatu vesselam) 3 hadis rivayet eden Dürre'nin vefat tarihi ve diğer ahvali hakkında bir malumatımız yoktur.

(1) Hayyehâ, Hakem, Sudâ' ve Sehleb kabileleri ile Resûlullah aleyhissalatu vesselam'ın uzaktan akrabalığı bulunuyor.

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Şüphesiz Biz Seni, şahit, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Fetih, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Şüphesiz Allah, verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmek ister."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI