Cevaplar.Org

MOLLA CAMİ VE FUZULİ'NİN YORUMLAMASIYLA KIRK HADİS-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, sizlere yeni bir çalışmamızı takdim etmekle sevinçliyiz. Değerli kardeşimiz Adem Kopur Bey, Fuzuli ve Molla Cami’nin 40 hadis şerhlerini sizler için bir araya getirip, istifadeye arz etti. Molla Cami hazretleri,


Adem Köpür

ademkopur@hotmail.com

2010-09-22 05:33:58

Takdim

Kıymetli ziyaretçilerimiz, sizlere yeni bir çalışmamızı takdim etmekle sevinçliyiz. Değerli kardeşimiz Adem Kopur Bey, Fuzuli ve Molla Cami’nin 40 hadis şerhlerini sizler için bir araya getirip, istifadeye arz etti. Molla Cami hazretleri, 40 hadisin mealini Farsça şiirler ile ifade ederken, Fuzuli ise Türkçe şiirler olarak o hayat ve ilham kaynaklarına ayine olmaya çalışmış. Allah her ikisine de merhametiyle muamelede bulunsun. Âmin. Değerli arkadaşımızı bir kere daha tebrik ediyoruz. Saygılarımızla. Cevaplar.org

1.Hadis-i Şerif

 (Sizden biriniz, kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe kâmil mümin olamaz)

Molla Câmî

هر كسي را لكب صكن مؤ من

گرچه از سعي جان و تن كاهد

تسا نخواهد برادر خسود را

اَنچه از بهر خويشتن خواهد

(Çalışıp çabalamadan dolayı can ve ten yıpratmış olsa bile, kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemeyen kişiye mümin denmez.)

Fuzûlî

Mü´min olmaz kişi hakíkat ile

Dutmayınca tarík-ı terk-i heva

Her ne öz nefsine reva görse

Yar u kardaşa görmeyince reva

(Kendi nefsi için istediğini dost ve kardeşi için istemeyen ve nefsini terk etme yolunu bulamayan kişi gerçek mü’min olamaz.)

2.Hadis-i Şerif

(Kim Allah için verir, Allah için meneder, Allah için sever ve Allah için buğz ederse imanını kemâle erdirmiş olur)

Molla Câmî

هر كه در حب و بغض و منع و عطا

نبودش دل بغير حق مسايل

نقد ايمان خويش را يابد

بد محك قبول حق كامل

(Sevgi, buğz, men’ ve ihsan konusunda gönlü Allah’tan başka bir şeye meyletmeyen kişinin iman akçesi Hakk’ın kabul terazisinde tam ayar bulur.)

Fuzûlî

Kamil olmak dilersen ímanun

Kıl temenna-yı neftsen ikrah

Bugz u hubb u ata vü men´den it

Mukteda-yı amel rıza-yı ilah.

(Kamil bir imana sahip olmak istersen nefsinin isteklerinden sakın. Sevgi ve uzaklaşmayı ihsan ve men’ etmeyi Allah rızasını kazanmak için amelinin başı yap)

3. Hadis-i Şerif

(Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların selamette kaldığı kimsedir.)

Molla Câmî

مسلم انكس بود بقول رسول

گرچه عامي بود و گر عالم

كه بهر جا بود مسلماني

باشد از قول و فعل او سالم

(Peygamber kavli ile Müslüman; ister âlim ister cahil olsun Müslümanların her yerde fiil ve sözünden emin olduğu kimsedir.)

Fuzûlî

Müslim odur ki ehl-i âlem ile

Sıdk ola kavli hayr ola ameli

Zararın görmeye müselmanlar

Ola pakíze hem dili, hem eli.

(Müslüman odur ki, insanlar içinde sözü doğru, amelleri hayırlı, Müslümanların ondan zarar görmediği, eli ve dili temiz olan kimsedir.)

4. Hadis-i Şerif

(Müminde, cimrilik ve kötü huyluluk bir arada bulunmaz.)

Molla Câmî

بذل كن مال و خوي نيكو و رز

راه ايمان اگر همي بويي

زانكي در هيچ مؤمني باهم

نشود جمع بخل و بد خويي

(İman yolunda ilerlemek istersen iyi huylu ve cömert ol. Zîrâ hiçbir müminde cimrilik ve kötü huyluluk bir araya gelmez.)

Fuzûlî

Kıl kerem h­uyunu yaman itme

Ki sana dimek ola mü’min-i pak

Olmaz elbette ehl-i ímanda

Müctemi huy-ı zişt ile imsak

(İyilik et, ahlakını bozma ki sana iyi mümin denilsin. Elbette, iman ehlinde cimrilik ile kötü ahlak bir arada bulunmazdı.)

5. Hadis-i Şerif

(İnsanoğlu kocadıkça onda hırs ve tûl-ı emel –uzun uzun kuruntularda bulunma- bu iki haslet gençleşir.)

Molla Câmî

ادمي رازپيري افزايد

هر زمان دي بناي عمر خلل

ليك در وي جوان شود دو صفت

حرص بر جمع مال و طول امل

(İnsan ihtiyarladıkça ömür binasında bozukluk artar. Ancak onda şu iki sıfat gençleşir: Mal biriktirme hırsı ve tûl-ı emel.)

Fuzûlî

Âdem oglın zamane pir kılup

Za´fa itdükce kuvvetini bedel

İki haslet itgitlenür anda

Her zaman, hırs-ı mal u tul-ı emel

(Zaman insanoğlunu yaşlandırdıkça, za’fa düşme kuvveti artar. Her zaman insanda (şu) iki özellik güçlenir. Bunlar mal hırsı ve ölmeyecekmiş gibi yaşama hissidir.)

-Devam Edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Akif Cömert, 2011-05-04 05:57:53

Leyla hanım, Fuzuli yazan yorumlar, Fuzuli'ye, Molla Cami yazan yorumlar da Molla Cami'ye aittir. İlginize teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

leyla, 2011-05-03 12:59:23

hepsi fuzulinin mi ben anlamadm

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

MODERN DÖNEMDE SÜNNETİN HÜCCET DEĞERİNE DİL UZATILMASI

MODERN DÖNEMDE  SÜNNETİN HÜCCET DEĞERİNE DİL UZATILMASI

FİTNENİN TARİHÇESİ Dr. Mustafa el-A’zamî “Dirasat fi’l-Hadisi’n-Nebevî” adlı kita

SİYER OKUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR HUSUS

SİYER OKUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR HUSUS

Bu güne kadar Hz. Peygamber hakkında birçok kıymetli eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerin ç

HATEMİYYET’E DAİR FARKLI BİR TAHKİK

HATEMİYYET’E DAİR FARKLI BİR TAHKİK

Bu yazıda Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) son Peygamber, Kur’an’ın da im

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Hadisleri inkar edenlere mealciler, akılcılar ve Kur'an'cılar denilir. Bunlar kendilerine nispet

HZ. PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ

HZ. PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ

İslâm bir dindir. Bu dini gönderen Allah (cc)'dır. Bu dinin bir kutsal kitabı, bir peygamberi,

HZ. PEYGAMBER HAKKINDAKİ TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

HZ. PEYGAMBER HAKKINDAKİ TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

Hucurât, 2. âyet: “Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Bi

SÜNNETE BAŞVURMADAN KUR’AN’LA AMEL ETMENİN İMKANSIZLIĞI

SÜNNETE BAŞVURMADAN KUR’AN’LA AMEL ETMENİN İMKANSIZLIĞI

Sahâbe, dinî hükümleriKur’an-ı Kerim’den alıyordu. Ancak çoğu kez Kur’an ayetleri tafs

SAHABENİN HADİS YAZMAMASININ ÜÇ SEBEBİ

SAHABENİN HADİS YAZMAMASININ ÜÇ SEBEBİ

“Sahâbenin hadisleri yazmamasının üç sebebi vardır. Birinci Sebep: Allah Rasûlü'nün (S.

TABİÎNİN SÜNNETİN YAZIM ve TEDVİNİNE VERDİĞİ ÖNEM

TABİÎNİN SÜNNETİN YAZIM ve TEDVİNİNE VERDİĞİ ÖNEM

Sünnetin tedvin ve muhafazası konusunda tâbiîn kuşağının çok büyük hizmetleri olmuştur.

HADİSLERİN TEDVİNİ-3

HADİSLERİN TEDVİNİ-3

Müslümanların "sahih hadis"i tespit amacıyla ortaya koyduğu benzersiz ilimlerden biri de cerh v

HADİSLERİN TEDVİNİ-2

HADİSLERİN TEDVİNİ-2

Ashab-ı Kiramın öğrencileri olan tabiûn kuşağının tarihçesi, hicretin ilk senesinden başl

Müminler o kimselerdir ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer.

Enfal,2

GÜNÜN HADİSİ

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

Müslim, 2318

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI