Cevaplar.Org

MOLLA CAMİ VE FUZULİ'NİN YORUMLAMASIYLA KIRK HADİS-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, sizlere yeni bir çalışmamızı takdim etmekle sevinçliyiz. Değerli kardeşimiz Adem Kopur Bey, Fuzuli ve Molla Cami’nin 40 hadis şerhlerini sizler için bir araya getirip, istifadeye arz etti. Molla Cami hazretleri,


Adem Köpür

ademkopur@hotmail.com

2010-09-22 05:33:58

Takdim

Kıymetli ziyaretçilerimiz, sizlere yeni bir çalışmamızı takdim etmekle sevinçliyiz. Değerli kardeşimiz Adem Kopur Bey, Fuzuli ve Molla Cami’nin 40 hadis şerhlerini sizler için bir araya getirip, istifadeye arz etti. Molla Cami hazretleri, 40 hadisin mealini Farsça şiirler ile ifade ederken, Fuzuli ise Türkçe şiirler olarak o hayat ve ilham kaynaklarına ayine olmaya çalışmış. Allah her ikisine de merhametiyle muamelede bulunsun. Âmin. Değerli arkadaşımızı bir kere daha tebrik ediyoruz. Saygılarımızla. Cevaplar.org

1.Hadis-i Şerif

 (Sizden biriniz, kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe kâmil mümin olamaz)

Molla Câmî

هر كسي را لكب صكن مؤ من

گرچه از سعي جان و تن كاهد

تسا نخواهد برادر خسود را

اَنچه از بهر خويشتن خواهد

(Çalışıp çabalamadan dolayı can ve ten yıpratmış olsa bile, kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemeyen kişiye mümin denmez.)

Fuzûlî

Mü´min olmaz kişi hakíkat ile

Dutmayınca tarík-ı terk-i heva

Her ne öz nefsine reva görse

Yar u kardaşa görmeyince reva

(Kendi nefsi için istediğini dost ve kardeşi için istemeyen ve nefsini terk etme yolunu bulamayan kişi gerçek mü’min olamaz.)

2.Hadis-i Şerif

(Kim Allah için verir, Allah için meneder, Allah için sever ve Allah için buğz ederse imanını kemâle erdirmiş olur)

Molla Câmî

هر كه در حب و بغض و منع و عطا

نبودش دل بغير حق مسايل

نقد ايمان خويش را يابد

بد محك قبول حق كامل

(Sevgi, buğz, men’ ve ihsan konusunda gönlü Allah’tan başka bir şeye meyletmeyen kişinin iman akçesi Hakk’ın kabul terazisinde tam ayar bulur.)

Fuzûlî

Kamil olmak dilersen ímanun

Kıl temenna-yı neftsen ikrah

Bugz u hubb u ata vü men´den it

Mukteda-yı amel rıza-yı ilah.

(Kamil bir imana sahip olmak istersen nefsinin isteklerinden sakın. Sevgi ve uzaklaşmayı ihsan ve men’ etmeyi Allah rızasını kazanmak için amelinin başı yap)

3. Hadis-i Şerif

(Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların selamette kaldığı kimsedir.)

Molla Câmî

مسلم انكس بود بقول رسول

گرچه عامي بود و گر عالم

كه بهر جا بود مسلماني

باشد از قول و فعل او سالم

(Peygamber kavli ile Müslüman; ister âlim ister cahil olsun Müslümanların her yerde fiil ve sözünden emin olduğu kimsedir.)

Fuzûlî

Müslim odur ki ehl-i âlem ile

Sıdk ola kavli hayr ola ameli

Zararın görmeye müselmanlar

Ola pakíze hem dili, hem eli.

(Müslüman odur ki, insanlar içinde sözü doğru, amelleri hayırlı, Müslümanların ondan zarar görmediği, eli ve dili temiz olan kimsedir.)

4. Hadis-i Şerif

(Müminde, cimrilik ve kötü huyluluk bir arada bulunmaz.)

Molla Câmî

بذل كن مال و خوي نيكو و رز

راه ايمان اگر همي بويي

زانكي در هيچ مؤمني باهم

نشود جمع بخل و بد خويي

(İman yolunda ilerlemek istersen iyi huylu ve cömert ol. Zîrâ hiçbir müminde cimrilik ve kötü huyluluk bir araya gelmez.)

Fuzûlî

Kıl kerem h­uyunu yaman itme

Ki sana dimek ola mü’min-i pak

Olmaz elbette ehl-i ímanda

Müctemi huy-ı zişt ile imsak

(İyilik et, ahlakını bozma ki sana iyi mümin denilsin. Elbette, iman ehlinde cimrilik ile kötü ahlak bir arada bulunmazdı.)

5. Hadis-i Şerif

(İnsanoğlu kocadıkça onda hırs ve tûl-ı emel –uzun uzun kuruntularda bulunma- bu iki haslet gençleşir.)

Molla Câmî

ادمي رازپيري افزايد

هر زمان دي بناي عمر خلل

ليك در وي جوان شود دو صفت

حرص بر جمع مال و طول امل

(İnsan ihtiyarladıkça ömür binasında bozukluk artar. Ancak onda şu iki sıfat gençleşir: Mal biriktirme hırsı ve tûl-ı emel.)

Fuzûlî

Âdem oglın zamane pir kılup

Za´fa itdükce kuvvetini bedel

İki haslet itgitlenür anda

Her zaman, hırs-ı mal u tul-ı emel

(Zaman insanoğlunu yaşlandırdıkça, za’fa düşme kuvveti artar. Her zaman insanda (şu) iki özellik güçlenir. Bunlar mal hırsı ve ölmeyecekmiş gibi yaşama hissidir.)

-Devam Edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Akif Cömert, 2011-05-04 05:57:53

Leyla hanım, Fuzuli yazan yorumlar, Fuzuli'ye, Molla Cami yazan yorumlar da Molla Cami'ye aittir. İlginize teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

leyla, 2011-05-03 12:59:23

hepsi fuzulinin mi ben anlamadm

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

POLONYALI KOPERNİK VE VEHBİ KARAKAŞ’A GÖRE ÂLEMİN MERKEZİ

POLONYALI KOPERNİK VE VEHBİ KARAKAŞ’A GÖRE ÂLEMİN MERKEZİ

Polonyalı bilim adamı Kopernik, âlemin merkezini dünyadan güneşe taşımış. Merkez güneş,

BEDİÜZZAMAN’IN GÖZÜYLE HZ. MUHAMMED (S.A.V) EFENDİMİZ (II)

BEDİÜZZAMAN’IN GÖZÜYLE HZ. MUHAMMED (S.A.V) EFENDİMİZ (II)

Üstad Nursî’ye göre sevgili Peygamberimiz, “bir misal-i muhabbet ve bir timsal-i rahmet”dir

PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVAT GETİRMEK

PEYGAMBER EFENDİMİZE SALAVAT GETİRMEK

Şeyh Yusuf Ennebehânî rahmetullâhi aleyhi Seâdetuddâreyn fissalâti alâ seyyidil murselin adl

BEDİÜZZAMAN’IN GÖZÜYLE HZ. MUHAMMED (S.A.V) EFENDİMİZ

BEDİÜZZAMAN’IN GÖZÜYLE HZ. MUHAMMED (S.A.V) EFENDİMİZ

Üstad Bediüzzaman her neyi ele almışsa onu en güzel ve en mükemmel bir şekilde izah etmiştir

HZ. PEYGAMBER(S.A.V.)İN TEFEKKÜRÜ

HZ. PEYGAMBER(S.A.V.)İN TEFEKKÜRÜ

Paha Biçilmez Nebevi Tavsiyeler: Ebu Hureyre’den gelen rivayete göre peygamberimiz şöyle buyu

PEYGAMBERİMİZ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

PEYGAMBERİMİZ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. O, Allah’ın Habibi (sevgili kulu) ve Halili (dostudur). 2. O, Peygamberlerin sonuncusudur. 3

ARAB’I SEVMEKLE İLGİLİ HADİSLER

ARAB’I SEVMEKLE İLGİLİ HADİSLER

İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi). (Bana

HADİS İSNADLARI VE BU KONUDA MUHADDİSLERİN GAYRETLERİ

HADİS İSNADLARI VE BU KONUDA MUHADDİSLERİN GAYRETLERİ

İnsanlık tarihinin hiç bir devrinde, hadisler için kullanılan “ananeli/senetli” haber siste

HZ. PEYGAMBERİ ANLAMA VE YAŞAMA SANATI

HZ. PEYGAMBERİ ANLAMA VE YAŞAMA SANATI

Lütfen gelin biraz zaman ayıralım; Alemlerin Rahmeti’ni (sav) tanımaya, anlamaya ve yaşamaya

PEYGAMBERİMİZİN GÜNLÜK HAYATINDAN

PEYGAMBERİMİZİN GÜNLÜK  HAYATINDAN

Sevgili Peygamberimizin zikirsiz, fikirsiz, şükürsüz, duasız, niyazsız ve ibadetsiz bir anı y

BİR AİLE REİSİ OLARAK HZ. MUHAMMED(A.S.M)-2

BİR AİLE REİSİ OLARAK HZ. MUHAMMED(A.S.M)-2

Hanımlarıyla İstişare etmesi Hz. Peygamber’in ailevi yaşayışını belirtirken bu noktaya

De ki: "Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi bilir."

İsra, 84

GÜNÜN HADİSİ

"Kişinin yapacağı en üstün iyiliklerden biri, ölümünden sonra babasının dostlarına sıla-i rahimde bulunmasıdır"

Müslim, Birr, 11-13 (2552);

TARİHTE BU HAFTA

*M. Sami Ramazanoğlu Hoca'nın Vefatı-1984(12 Şubat) *Ord.Prof.Dr.A.Süheyl Ünver Vefat Etti-1986(14 Şubat) *Ruslar Erzurum'u İşgal Etti-1915(16 Şubat) *Büyük Mücahid Şeyh Şamil Hazretleri Vefat Etti-1871(17 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI