Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

MOLLA CAMİ VE FUZULİ'NİN YORUMLAMASIYLA KIRK HADİS-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, sizlere yeni bir çalışmamızı takdim etmekle sevinçliyiz. Değerli kardeşimiz Adem Kopur Bey, Fuzuli ve Molla Cami’nin 40 hadis şerhlerini sizler için bir araya getirip, istifadeye arz etti. Molla Cami hazretleri,


Adem Köpür

ademkopur@hotmail.com

2010-09-22 05:33:58

Takdim

Kıymetli ziyaretçilerimiz, sizlere yeni bir çalışmamızı takdim etmekle sevinçliyiz. Değerli kardeşimiz Adem Kopur Bey, Fuzuli ve Molla Cami’nin 40 hadis şerhlerini sizler için bir araya getirip, istifadeye arz etti. Molla Cami hazretleri, 40 hadisin mealini Farsça şiirler ile ifade ederken, Fuzuli ise Türkçe şiirler olarak o hayat ve ilham kaynaklarına ayine olmaya çalışmış. Allah her ikisine de merhametiyle muamelede bulunsun. Âmin. Değerli arkadaşımızı bir kere daha tebrik ediyoruz. Saygılarımızla. Cevaplar.org

1.Hadis-i Şerif

 (Sizden biriniz, kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe kâmil mümin olamaz)

Molla Câmî

هر كسي را لكب صكن مؤ من

گرچه از سعي جان و تن كاهد

تسا نخواهد برادر خسود را

اَنچه از بهر خويشتن خواهد

(Çalışıp çabalamadan dolayı can ve ten yıpratmış olsa bile, kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemeyen kişiye mümin denmez.)

Fuzûlî

Mü´min olmaz kişi hakíkat ile

Dutmayınca tarík-ı terk-i heva

Her ne öz nefsine reva görse

Yar u kardaşa görmeyince reva

(Kendi nefsi için istediğini dost ve kardeşi için istemeyen ve nefsini terk etme yolunu bulamayan kişi gerçek mü’min olamaz.)

2.Hadis-i Şerif

(Kim Allah için verir, Allah için meneder, Allah için sever ve Allah için buğz ederse imanını kemâle erdirmiş olur)

Molla Câmî

هر كه در حب و بغض و منع و عطا

نبودش دل بغير حق مسايل

نقد ايمان خويش را يابد

بد محك قبول حق كامل

(Sevgi, buğz, men’ ve ihsan konusunda gönlü Allah’tan başka bir şeye meyletmeyen kişinin iman akçesi Hakk’ın kabul terazisinde tam ayar bulur.)

Fuzûlî

Kamil olmak dilersen ímanun

Kıl temenna-yı neftsen ikrah

Bugz u hubb u ata vü men´den it

Mukteda-yı amel rıza-yı ilah.

(Kamil bir imana sahip olmak istersen nefsinin isteklerinden sakın. Sevgi ve uzaklaşmayı ihsan ve men’ etmeyi Allah rızasını kazanmak için amelinin başı yap)

3. Hadis-i Şerif

(Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların selamette kaldığı kimsedir.)

Molla Câmî

مسلم انكس بود بقول رسول

گرچه عامي بود و گر عالم

كه بهر جا بود مسلماني

باشد از قول و فعل او سالم

(Peygamber kavli ile Müslüman; ister âlim ister cahil olsun Müslümanların her yerde fiil ve sözünden emin olduğu kimsedir.)

Fuzûlî

Müslim odur ki ehl-i âlem ile

Sıdk ola kavli hayr ola ameli

Zararın görmeye müselmanlar

Ola pakíze hem dili, hem eli.

(Müslüman odur ki, insanlar içinde sözü doğru, amelleri hayırlı, Müslümanların ondan zarar görmediği, eli ve dili temiz olan kimsedir.)

4. Hadis-i Şerif

(Müminde, cimrilik ve kötü huyluluk bir arada bulunmaz.)

Molla Câmî

بذل كن مال و خوي نيكو و رز

راه ايمان اگر همي بويي

زانكي در هيچ مؤمني باهم

نشود جمع بخل و بد خويي

(İman yolunda ilerlemek istersen iyi huylu ve cömert ol. Zîrâ hiçbir müminde cimrilik ve kötü huyluluk bir araya gelmez.)

Fuzûlî

Kıl kerem h­uyunu yaman itme

Ki sana dimek ola mü’min-i pak

Olmaz elbette ehl-i ímanda

Müctemi huy-ı zişt ile imsak

(İyilik et, ahlakını bozma ki sana iyi mümin denilsin. Elbette, iman ehlinde cimrilik ile kötü ahlak bir arada bulunmazdı.)

5. Hadis-i Şerif

(İnsanoğlu kocadıkça onda hırs ve tûl-ı emel –uzun uzun kuruntularda bulunma- bu iki haslet gençleşir.)

Molla Câmî

ادمي رازپيري افزايد

هر زمان دي بناي عمر خلل

ليك در وي جوان شود دو صفت

حرص بر جمع مال و طول امل

(İnsan ihtiyarladıkça ömür binasında bozukluk artar. Ancak onda şu iki sıfat gençleşir: Mal biriktirme hırsı ve tûl-ı emel.)

Fuzûlî

Âdem oglın zamane pir kılup

Za´fa itdükce kuvvetini bedel

İki haslet itgitlenür anda

Her zaman, hırs-ı mal u tul-ı emel

(Zaman insanoğlunu yaşlandırdıkça, za’fa düşme kuvveti artar. Her zaman insanda (şu) iki özellik güçlenir. Bunlar mal hırsı ve ölmeyecekmiş gibi yaşama hissidir.)

-Devam Edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Akif Cömert, 2011-05-04 05:57:53

Leyla hanım, Fuzuli yazan yorumlar, Fuzuli'ye, Molla Cami yazan yorumlar da Molla Cami'ye aittir. İlginize teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

leyla, 2011-05-03 12:59:23

hepsi fuzulinin mi ben anlamadm

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

HZ. PEYGAMBERİ ANLAMA VE YAŞAMA SANATI

HZ. PEYGAMBERİ ANLAMA VE YAŞAMA SANATI

Lütfen gelin biraz zaman ayıralım; Alemlerin Rahmeti’ni (sav) tanımaya, anlamaya ve yaşamaya

PEYGAMBERİMİZİN GÜNLÜK HAYATINDAN

PEYGAMBERİMİZİN GÜNLÜK  HAYATINDAN

Sevgili Peygamberimizin zikirsiz, fikirsiz, şükürsüz, duasız, niyazsız ve ibadetsiz bir anı y

BİR AİLE REİSİ OLARAK HZ. MUHAMMED(A.S.M)-2

BİR AİLE REİSİ OLARAK HZ. MUHAMMED(A.S.M)-2

Hanımlarıyla İstişare etmesi Hz. Peygamber’in ailevi yaşayışını belirtirken bu noktaya

BİR AİLE REİSİ OLARAK HZ. MUHAMMED(A.S.M)-1

BİR AİLE REİSİ OLARAK HZ. MUHAMMED(A.S.M)-1

Hz. Peygamber’in (a.s.) aile reisi olarak mümtaz vasıflarından biri hanımlarına karşı davra

ALLAH RASULÜNÜN NÜBÜVVETİNİ TASDİK EDEN İMZALAR-4

ALLAH RASULÜNÜN NÜBÜVVETİNİ TASDİK EDEN İMZALAR-4

“Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim”diye buyuran Hz. Peygamber(a.s.)’in,

ALLAH RASULÜNÜN NÜBÜVVETİNİ TASDİK EDEN İMZALAR-3

ALLAH RASULÜNÜN NÜBÜVVETİNİ TASDİK EDEN İMZALAR-3

Hz. Muhammed(a.s.)’in risaletini tasdik edenlerden birisi de, insanlık camiasında -peygamberlerd

İSLÂM COĞRAFYASININ SINIRLARININ ÇİZİLDİĞİ GECE: Mİ’RAC GECESİ-1

İSLÂM COĞRAFYASININ SINIRLARININ ÇİZİLDİĞİ GECE: Mİ’RAC GECESİ-1

İsra ve Miraç Mucizesi Recep ayının 27. gecesi, Miraç Gecesidir. Bundan 1438 yıl önce Recep

ALLAH RASULÜNÜN NÜBÜVVETİNİ TASDİK EDEN İMZALAR-2

ALLAH RASULÜNÜN NÜBÜVVETİNİ TASDİK EDEN İMZALAR-2

Kur’an’ın Verdiği Onay Bu onayın özeti şudur: Semavî vahiy olarak kendini takdim eden ki

HZ. PEYGAMBER (A.S.)’DEN İRŞAT ÖRNEKLERİ

HZ. PEYGAMBER (A.S.)’DEN İRŞAT ÖRNEKLERİ

Hz. Peygamber (a.s.), ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَة

ALLAH RASULÜNÜN NÜBÜVVETİNİ TASDİK EDEN İMZALAR-1

ALLAH RASULÜNÜN NÜBÜVVETİNİ TASDİK EDEN İMZALAR-1

Kutlu doğum haftasını kutlamakta olduğumuz bu ayda, asıl konuya geçmeden önce: “Hz. Peygamb

HZ.PEYGAMBERİN KONUŞMA SÜNNETİ, YAZMADA VE KONUŞMADA UYMAMIZ GEREKEN ÖLÇÜLER!

HZ.PEYGAMBERİN KONUŞMA SÜNNETİ, YAZMADA VE KONUŞMADA UYMAMIZ GEREKEN ÖLÇÜLER!

Her konuda ölçümüz ve örneğimiz Hz. Muhammed (asv) Efendimiz olduğu gibi, konuşma konusunda

Artık Allah'a, Peygamberine ve indirdiğimiz o nûra (Kur'an'a) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

Teğabün, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Ümmetimin tamamı affedilmiştir, ancak günahlarını ilan edenler müstesna!"

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin Hz.lerinin Vefatı(15 Ocak 1459) *İstanbul Erkek Lisesi'nin Açılışı(15 Ocak 1884) *Körfez Savaşı'nın Başlaması(17 Ocak 1991) *Galiçya Zaferi(19 Ocak 1917)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI