Cevaplar.Org

MOLLA CAMİ VE FUZULİ'NİN YORUMLAMASIYLA KIRK HADİS-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, sizlere yeni bir çalışmamızı takdim etmekle sevinçliyiz. Değerli kardeşimiz Adem Kopur Bey, Fuzuli ve Molla Cami’nin 40 hadis şerhlerini sizler için bir araya getirip, istifadeye arz etti. Molla Cami hazretleri,


Adem Köpür

ademkopur@hotmail.com

2010-09-22 05:33:58

Takdim

Kıymetli ziyaretçilerimiz, sizlere yeni bir çalışmamızı takdim etmekle sevinçliyiz. Değerli kardeşimiz Adem Kopur Bey, Fuzuli ve Molla Cami’nin 40 hadis şerhlerini sizler için bir araya getirip, istifadeye arz etti. Molla Cami hazretleri, 40 hadisin mealini Farsça şiirler ile ifade ederken, Fuzuli ise Türkçe şiirler olarak o hayat ve ilham kaynaklarına ayine olmaya çalışmış. Allah her ikisine de merhametiyle muamelede bulunsun. Âmin. Değerli arkadaşımızı bir kere daha tebrik ediyoruz. Saygılarımızla. Cevaplar.org

1.Hadis-i Şerif

 (Sizden biriniz, kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevmedikçe kâmil mümin olamaz)

Molla Câmî

هر كسي را لكب صكن مؤ من

گرچه از سعي جان و تن كاهد

تسا نخواهد برادر خسود را

اَنچه از بهر خويشتن خواهد

(Çalışıp çabalamadan dolayı can ve ten yıpratmış olsa bile, kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemeyen kişiye mümin denmez.)

Fuzûlî

Mü´min olmaz kişi hakíkat ile

Dutmayınca tarík-ı terk-i heva

Her ne öz nefsine reva görse

Yar u kardaşa görmeyince reva

(Kendi nefsi için istediğini dost ve kardeşi için istemeyen ve nefsini terk etme yolunu bulamayan kişi gerçek mü’min olamaz.)

2.Hadis-i Şerif

(Kim Allah için verir, Allah için meneder, Allah için sever ve Allah için buğz ederse imanını kemâle erdirmiş olur)

Molla Câmî

هر كه در حب و بغض و منع و عطا

نبودش دل بغير حق مسايل

نقد ايمان خويش را يابد

بد محك قبول حق كامل

(Sevgi, buğz, men’ ve ihsan konusunda gönlü Allah’tan başka bir şeye meyletmeyen kişinin iman akçesi Hakk’ın kabul terazisinde tam ayar bulur.)

Fuzûlî

Kamil olmak dilersen ímanun

Kıl temenna-yı neftsen ikrah

Bugz u hubb u ata vü men´den it

Mukteda-yı amel rıza-yı ilah.

(Kamil bir imana sahip olmak istersen nefsinin isteklerinden sakın. Sevgi ve uzaklaşmayı ihsan ve men’ etmeyi Allah rızasını kazanmak için amelinin başı yap)

3. Hadis-i Şerif

(Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların selamette kaldığı kimsedir.)

Molla Câmî

مسلم انكس بود بقول رسول

گرچه عامي بود و گر عالم

كه بهر جا بود مسلماني

باشد از قول و فعل او سالم

(Peygamber kavli ile Müslüman; ister âlim ister cahil olsun Müslümanların her yerde fiil ve sözünden emin olduğu kimsedir.)

Fuzûlî

Müslim odur ki ehl-i âlem ile

Sıdk ola kavli hayr ola ameli

Zararın görmeye müselmanlar

Ola pakíze hem dili, hem eli.

(Müslüman odur ki, insanlar içinde sözü doğru, amelleri hayırlı, Müslümanların ondan zarar görmediği, eli ve dili temiz olan kimsedir.)

4. Hadis-i Şerif

(Müminde, cimrilik ve kötü huyluluk bir arada bulunmaz.)

Molla Câmî

بذل كن مال و خوي نيكو و رز

راه ايمان اگر همي بويي

زانكي در هيچ مؤمني باهم

نشود جمع بخل و بد خويي

(İman yolunda ilerlemek istersen iyi huylu ve cömert ol. Zîrâ hiçbir müminde cimrilik ve kötü huyluluk bir araya gelmez.)

Fuzûlî

Kıl kerem h­uyunu yaman itme

Ki sana dimek ola mü’min-i pak

Olmaz elbette ehl-i ímanda

Müctemi huy-ı zişt ile imsak

(İyilik et, ahlakını bozma ki sana iyi mümin denilsin. Elbette, iman ehlinde cimrilik ile kötü ahlak bir arada bulunmazdı.)

5. Hadis-i Şerif

(İnsanoğlu kocadıkça onda hırs ve tûl-ı emel –uzun uzun kuruntularda bulunma- bu iki haslet gençleşir.)

Molla Câmî

ادمي رازپيري افزايد

هر زمان دي بناي عمر خلل

ليك در وي جوان شود دو صفت

حرص بر جمع مال و طول امل

(İnsan ihtiyarladıkça ömür binasında bozukluk artar. Ancak onda şu iki sıfat gençleşir: Mal biriktirme hırsı ve tûl-ı emel.)

Fuzûlî

Âdem oglın zamane pir kılup

Za´fa itdükce kuvvetini bedel

İki haslet itgitlenür anda

Her zaman, hırs-ı mal u tul-ı emel

(Zaman insanoğlunu yaşlandırdıkça, za’fa düşme kuvveti artar. Her zaman insanda (şu) iki özellik güçlenir. Bunlar mal hırsı ve ölmeyecekmiş gibi yaşama hissidir.)

-Devam Edecek-

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Akif Cömert, 2011-05-04 05:57:53

Leyla hanım, Fuzuli yazan yorumlar, Fuzuli'ye, Molla Cami yazan yorumlar da Molla Cami'ye aittir. İlginize teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

leyla, 2011-05-03 12:59:23

hepsi fuzulinin mi ben anlamadm

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

MEŞHUR HADİS NEDİR?

MEŞHUR HADİS NEDİR?

Haber-i ahad, sened yolları adedine göre üç kısma ayrılır; 1-Meşhur 2-Aziz 3-Garib Biz b

MÜTEVATİR HABER NE DEMEKTİR?

MÜTEVATİR HABER NE DEMEKTİR?

Tarifi: 1-Lugat bakımından; Mütevatir kelimesi ism-i faildir. Tevatür kelimesinden türemiştir

PEYGAMBERİMİZ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

PEYGAMBERİMİZ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. O, Allah’ın Habîbi (sevgili kulu) ve Halîli (dostudur). 2. O, Peygamberlerin sonuncusudur.

ÇELİŞKİLİ GİBİ GÖRÜNEN BAZI HADİSLER

ÇELİŞKİLİ GİBİ GÖRÜNEN BAZI HADİSLER

Soru: İlk bakışta çelişkili ve birbirine zıt gibi görünen bazı hadisler nasıl uzlaştırı

RASULULLAH’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

RASULULLAH’IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Daha Önceki Yazımızın Bir Tetimmesidir Hz. Peygamber(s.a.v)’in en üstün olduğunu gösteren

HADİS VE HADİS İLİMLERİNİN EN ÖNEMLİ MESELELERİNE DAİR SORU-CEVAPLAR

HADİS VE HADİS İLİMLERİNİN EN ÖNEMLİ MESELELERİNE DAİR SORU-CEVAPLAR

Soru-: Sahih-i Buhari ve Sahih-i Müslim’deki hadisler, ilim ifade eder mi? Cevap-: Muhakkik âli

PEYGAMBERLERİN EŞİT VE FARKLI OLDUĞU YERLER

PEYGAMBERLERİN EŞİT VE FARKLI OLDUĞU YERLER

Epeydir sosyal medyada gündeme getirilen bir konuyu, birkaç gün önce bir sohbette bazı dostlar

25 YAŞINDAKİ BİR DELİKANLI 40 YAŞINDAKİ DUL BİR KADINLA NEDEN EVLENDİ?

25 YAŞINDAKİ BİR DELİKANLI 40 YAŞINDAKİ DUL BİR KADINLA NEDEN EVLENDİ?

Başlıktan kimi kastettiğimi anlamışsınızdır. 25 yaşındaki delikanlı, daha sonra peygamber

KUR'AN'IN IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER'İN MU'CİZELERİ-3

KUR'AN'IN IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER'İN MU'CİZELERİ-3

b) Kur'an'da Hissî Mucizeler Hz. Peygamber (s.a)in hissî mucize gösterdiğinin delillerini sahî

KUR'AN'IN IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER'İN MU'CİZELERİ-2

KUR'AN'IN IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER'İN MU'CİZELERİ-2

Hissî Mucizeler Hissî mucizenin en yaygın ve kabul gören-ve Matûridî kelamcı Nureddin es-Sâ

KUR'AN'IN IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER'İN MU'CİZELERİ-1

KUR'AN'IN IŞIĞINDA HZ. PEYGAMBER'İN MU'CİZELERİ-1

İ'cazın sözlük anlamı, başkasını âciz bırakmak, onu ilgili konuda mağlup etmek demektir.

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

Allah'ın en sevdiği isimler

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır." Müslim-Edeb:2 Ebu Davud-Edeb:59

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI