Cevaplar.Org

KUR’AN VE SÜNNETTE İTİKAT-İBADET VE RUH TERBİYESİ-EBU’L-HASEN EN-NEDVÎ-RİSALE YAYINLARI-İSTANBUL-1986

Allahu Teâlâ mü’minlere, eğer iman sıfatları onlarda yer ettiği ve onun rızası için çalıştıkları, ayrıca hedefleri de şöhret olmadığı takdirde şan, şeref ve muzafferiyet vaat etmiştir. Çünkü şan şeref bir neticedir, gaye değil. Bir ihsand


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-09-08 11:00:43

 

Allahu Teâlâ mü'minlere, eğer iman sıfatları onlarda yer ettiği ve onun rızası için çalıştıkları, ayrıca hedefleri de şöhret olmadığı takdirde şan, şeref ve muzafferiyet vaat etmiştir. Çünkü şan şeref bir neticedir, gaye değil. Bir ihsandır, hedef değil. S. 31-32

Allah Resulünün tevhid, temel inançlar ve İslam'ın erkânı hususlarındaki tavrı teslimiyetçi, siyasî ve yumuşak değildir. Çünkü bunlar, kendilerini gerçekçi ve pratik olarak isimlendiren siyasî lider ve önderlere yakışır, Peygamberlere değil. S. 33

Peygamberimizle risâletin kesilmesi insanın kadr u kıymetini yükselten bir şereftir. Bu, insanlığın rüşdüne erdiğini ilandır, onun yüksek ve olgun bir merhaleye geldiğinin belirtisidir. S. 47

İnsan, bütün gayretlerini ilk olarak imanını düzeltme ve onun hakikatine erme yoluna harcamalıdır. Amellerin gayesi itikadı sağlamlaştırmak olmalı, dualarımızda bunu istemeliyiz. İmana hiçbir şeyi denk görmemeli, onu bir an bile ihmal etmemeliyiz. S. 70

Kapsamlı ilim, her dilediğini yerine getiren kudret, Allah'a mahsus sıfatlardır. Başkalarına ibadet veya ibadet anlamına gelen hareketlerde bulunmak (rükû ve secdede bulunmak, oruç tutmak, başka bir binayı Beytullah gibi mübarek görüp ona ibadet gayesiyle yönelmek, ona Beytulharam gibi saygı beslemek, kurban kesmek, adak adamak vb.) temelinde şirk yatan fiillerdir. S. 72-73

İtikadı, önem bakımından ibadetler takip eder. Başta Peygamberimiz (s.a.s) olmak üzere bütün Peygamberlerin haberleri bu merkezdedir. Çünkü ibadetler, insan yaradılışının gayesini teşkil etmektedirler. S. 83

Kur'an-ı Kerim, kulun kıyamette sorguya çekileceği, terk etmekten veya ihmal etmekten sorumlu tutulacağı ibadetleri yapmaya çağırmaktadır insanları. S. 84

İslâm'ın şartı olan ibadetler, İslâm nizamının köşe taşlarıdır. Kıyamet günü insan ilk olarak onlardan hesaba çekilecektir. Diğerleri ise dinde ikinci dereceyi teşkil eden vesilelerdir. S. 85

İslâmda taharetin ve iffetin özel bir anlamı vardır. İslâmda taharet kelimesi "nezafet" (temizlik) kelimesinin aynı değildir. İslâmda iffetli olmak da zannedildiği gibi sadece ahlaki bazı eksikliklerden uzak durmak demek değildir. Bilakis çok daha geniş, derin ve kapsamlı bir manası vardır. S. 175

İslam kalbin, bakışların, düşüncenin hatta zihne gelen hayallerin bile iffet dairesi içinde olmasını istiyor. Batı ise kanun ve yaygın örften gayrısını tanımıyor. Ortam müsaitse ve başkaları ses çıkarmıyorsa ona göre müstehcen, çirkin, kötü diye bir şey bile yoktur, hatta bunlar iffet, insanın üstünlüğü ve onun şerefine de aykırı değildir. S. 176

İnsan ne kadar zekâ, uzak görüşlülük, ince düşünüş sahibi olursa olsun kendi yüzünü bile ancak aynada görebilir. S. 183

Bahtiyar insan kendisinin zaaf noktalarını; kibir, hased, tamahkârlık, açgözlülük, haksız kazanç, hırs, kin, dünya sevgisi, mal biriktirme sevgisi, Müslüman kardeşini hakir görüp düşmanıyla mücadele eder gibi onunla mücadele ederek onu aşağılamaya ve saf dışı bırakmaya çalışma gibi mübtela olduğu ahlakî hastalıkları sezebilen kişidir. S. 183-184

Bir ameli işlemeden önce niyetimizi düzelterek o amelin faziletleri hakkında vârid olanları, Allah'ın vaat ettiklerini hatırımızda tutmalı, böylece o ameli bir adet, kişisel bir istek veya tabii bir ihtiyaç olduğundan değil, iman ve ihtisab içinde işlemeliyiz. S. 188

Kur'an-ı Kerim'den her gün belli bölümler belirleyip bunları okumaya mümkün mertebe devam etmeli, hastalık veya çok mühim bir sebeb hariç, bunu hiçbir zaman bırakmamalıyız. S. 191

Son olarak; kalbi inceltme, dünya hayatına karşı arzu edilir şer'i manadaki zühd, Ahirette yararlı olacak şeylerle meşgul olma, uzak emel sahibi olmama hususlarında en fazla tesirli olan hayatın kısalığını dünya nimetlerinin faniliğinin her an hatırda tutulması, ölümün hatırlanmasıdır. S. 199-200

Ölümü gözümüzün önünden ayırmayalım, güzel bir sona gereken önemi verelim. Çünkü son ana itibar edilir. S. 200

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

"Cezan kadar yanarsın, sonra yine cennete girersin!" ...İşte hayata günahlar ve sevaplar penc

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

...Cemaatleşmek devlet kurmak değildir. Çünkü devlet kurmak ibadet değildir. Yani devlet mekan

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

…İnsan için öyle bir ibadet tarzı veya ibadet düzenine gerek vardı ki, bu ibadet tarzı onun

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

İlk anayasamız, Kanun-i Esasi’nin hazırlık çalışmalarına II. Abdülhamid’in izniyle Ekim

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

Ermeni sorunundaki Alman tarafsızlığı dolayısıyla Almanya ile Osmanlı Hükümeti arasında ge

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

Siyasal muhalefet kavramı, özellikle Meşrutiyet dönemlerinde siyasal yaşamımızı önemli öl

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.

Kevser:2

GÜNÜN HADİSİ

"Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü, birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI