Cevaplar.Org

KUR’AN VE SÜNNETTE İTİKAT-İBADET VE RUH TERBİYESİ-EBU’L-HASEN EN-NEDVÎ-RİSALE YAYINLARI-İSTANBUL-1986

Allahu Teâlâ mü’minlere, eğer iman sıfatları onlarda yer ettiği ve onun rızası için çalıştıkları, ayrıca hedefleri de şöhret olmadığı takdirde şan, şeref ve muzafferiyet vaat etmiştir. Çünkü şan şeref bir neticedir, gaye değil. Bir ihsand


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-09-08 11:00:43

 

Allahu Teâlâ mü'minlere, eğer iman sıfatları onlarda yer ettiği ve onun rızası için çalıştıkları, ayrıca hedefleri de şöhret olmadığı takdirde şan, şeref ve muzafferiyet vaat etmiştir. Çünkü şan şeref bir neticedir, gaye değil. Bir ihsandır, hedef değil. S. 31-32

Allah Resulünün tevhid, temel inançlar ve İslam'ın erkânı hususlarındaki tavrı teslimiyetçi, siyasî ve yumuşak değildir. Çünkü bunlar, kendilerini gerçekçi ve pratik olarak isimlendiren siyasî lider ve önderlere yakışır, Peygamberlere değil. S. 33

Peygamberimizle risâletin kesilmesi insanın kadr u kıymetini yükselten bir şereftir. Bu, insanlığın rüşdüne erdiğini ilandır, onun yüksek ve olgun bir merhaleye geldiğinin belirtisidir. S. 47

İnsan, bütün gayretlerini ilk olarak imanını düzeltme ve onun hakikatine erme yoluna harcamalıdır. Amellerin gayesi itikadı sağlamlaştırmak olmalı, dualarımızda bunu istemeliyiz. İmana hiçbir şeyi denk görmemeli, onu bir an bile ihmal etmemeliyiz. S. 70

Kapsamlı ilim, her dilediğini yerine getiren kudret, Allah'a mahsus sıfatlardır. Başkalarına ibadet veya ibadet anlamına gelen hareketlerde bulunmak (rükû ve secdede bulunmak, oruç tutmak, başka bir binayı Beytullah gibi mübarek görüp ona ibadet gayesiyle yönelmek, ona Beytulharam gibi saygı beslemek, kurban kesmek, adak adamak vb.) temelinde şirk yatan fiillerdir. S. 72-73

İtikadı, önem bakımından ibadetler takip eder. Başta Peygamberimiz (s.a.s) olmak üzere bütün Peygamberlerin haberleri bu merkezdedir. Çünkü ibadetler, insan yaradılışının gayesini teşkil etmektedirler. S. 83

Kur'an-ı Kerim, kulun kıyamette sorguya çekileceği, terk etmekten veya ihmal etmekten sorumlu tutulacağı ibadetleri yapmaya çağırmaktadır insanları. S. 84

İslâm'ın şartı olan ibadetler, İslâm nizamının köşe taşlarıdır. Kıyamet günü insan ilk olarak onlardan hesaba çekilecektir. Diğerleri ise dinde ikinci dereceyi teşkil eden vesilelerdir. S. 85

İslâmda taharetin ve iffetin özel bir anlamı vardır. İslâmda taharet kelimesi "nezafet" (temizlik) kelimesinin aynı değildir. İslâmda iffetli olmak da zannedildiği gibi sadece ahlaki bazı eksikliklerden uzak durmak demek değildir. Bilakis çok daha geniş, derin ve kapsamlı bir manası vardır. S. 175

İslam kalbin, bakışların, düşüncenin hatta zihne gelen hayallerin bile iffet dairesi içinde olmasını istiyor. Batı ise kanun ve yaygın örften gayrısını tanımıyor. Ortam müsaitse ve başkaları ses çıkarmıyorsa ona göre müstehcen, çirkin, kötü diye bir şey bile yoktur, hatta bunlar iffet, insanın üstünlüğü ve onun şerefine de aykırı değildir. S. 176

İnsan ne kadar zekâ, uzak görüşlülük, ince düşünüş sahibi olursa olsun kendi yüzünü bile ancak aynada görebilir. S. 183

Bahtiyar insan kendisinin zaaf noktalarını; kibir, hased, tamahkârlık, açgözlülük, haksız kazanç, hırs, kin, dünya sevgisi, mal biriktirme sevgisi, Müslüman kardeşini hakir görüp düşmanıyla mücadele eder gibi onunla mücadele ederek onu aşağılamaya ve saf dışı bırakmaya çalışma gibi mübtela olduğu ahlakî hastalıkları sezebilen kişidir. S. 183-184

Bir ameli işlemeden önce niyetimizi düzelterek o amelin faziletleri hakkında vârid olanları, Allah'ın vaat ettiklerini hatırımızda tutmalı, böylece o ameli bir adet, kişisel bir istek veya tabii bir ihtiyaç olduğundan değil, iman ve ihtisab içinde işlemeliyiz. S. 188

Kur'an-ı Kerim'den her gün belli bölümler belirleyip bunları okumaya mümkün mertebe devam etmeli, hastalık veya çok mühim bir sebeb hariç, bunu hiçbir zaman bırakmamalıyız. S. 191

Son olarak; kalbi inceltme, dünya hayatına karşı arzu edilir şer'i manadaki zühd, Ahirette yararlı olacak şeylerle meşgul olma, uzak emel sahibi olmama hususlarında en fazla tesirli olan hayatın kısalığını dünya nimetlerinin faniliğinin her an hatırda tutulması, ölümün hatırlanmasıdır. S. 199-200

Ölümü gözümüzün önünden ayırmayalım, güzel bir sona gereken önemi verelim. Çünkü son ana itibar edilir. S. 200

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

GELENEĞİN BÖLÜNMEZLİĞİ (…) Ne orijinal ne de felsefî olarak teolojik düşünce sahibi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BİR NESLE KILAVUZLUK: KUZEY AFRİKA (…) Nüfuzunun en hissedilir (s. 185) olduğu yer Mağrip

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

İSLÂMCI MİLLİYETÇİLİĞİN MÜDAFAASI: ARAP DOĞU Doğu’da Suriye ayaklanmasının başar

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

ARAP DAVASININ BENİMSENMESİ (…) Arslan’ın (…) Kendi hayatı Dürzî içe dönüklüğün

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

SAVAŞ VE SÜRGÜN 28 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne girdi ve Orta

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BİR OSMANLI-ARAP CENTİLMENİ YETİŞİYOR (…) 1869’da Lübnan’daki Şuveyfe köyünde doğm

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

Çağın en gözde simalarından olan Şekip Arslan, biyografistlere çok sayıda malzeme bırakmı

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

Yer yüzünde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı baki kalacaktır.

Rahman, 26-27

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI