Cevaplar.Org

HASAN BASRİ ÇANTAY VE ÜSTAD BEDİÜZZAMAN

Son devrin din âlimlerinden merhum Hasan Basri Çantay(V.1964) Hocamızın Üstad Bediüzzaman’la alakalı bazı hatıralarına daha önce sitemizde yer vermiştik. Şimdi de, kendisini bir bayramda ziyaret eden muhterem Ali Çakmak beyefendi’


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2010-08-21 07:24:22

Son devrin din âlimlerinden merhum Hasan Basri Çantay(V.1964) Hocamızın Üstad Bediüzzaman’la alakalı bazı hatıralarına daha önce sitemizde yer vermiştik.

Şimdi de, kendisini bir bayramda ziyaret eden muhterem Ali Çakmak beyefendi’den dinlediğim bir hatırayı sizlere paylaşacağım. Şöyle anlatıyor Ali ağabey;

“Hasan Basri Efendi’yi vefatından az bir zaman evvel, bir bayram günü, Balıkesirli bir grup arkadaşla ziyaret etmiştik. Vardığımızda büyük bir odaya alındık. Ziyaretçiler bayağı kalabalıktı. Bizi “nur talebeleri” olarak takdim ettiklerinde, dedi ki; Eğer ilk mecliste biz Bediüzzaman’ın cübbesinden tutmasaydık, bu işler başımıza gelmezdi”(*)

Sonra, nur talebelerini kastederek şöyle dedi; “İşte bu gençler vapurda beni de zorlayarak namaz kıldırdılar. Bir gün İstanbul’dan vapurla buraya geliyordum. Doğrusu, vapurda namaz kılmaya çekiniyordum. Baktım, bu gençler güvertede yer hazırlamışlar. Beni de davet ettiler. Ben de mecbur oldum, namazı cemaatle kıldık” dedi.

HASAN BASRİ ÇANTAY’A ÜSTAD’IN SELAM GÖNDERMESİ

Geçenlerde Emirdağ’ında, “Son Şahitlerden” kıymetli insan Ahmed Urfalı ağabeyi ziyaret ettik. Ahmed ağabey 86 yaşında bahtiyar bir ihtiyar. Askerliğini, o zamanki tabirle “Alaman harbi” denen İkinci Dünya Savaşı yıllarında dört sene olarak yapmış. 1944 senesinde Eskişehir’e vazifeli olarak geldiği bir gün(o zaman harp yüzünden askerde izin yokmuş) Emirdağ’da Üstad hazretlerini ziyaret etmiş.

Ahmed ağabey, üstadı Emirdağ Çarşı camiindeki bu ziyaretini, 16.08.2010 tarihinde bendenize şöyle anlattı; “Üstadımız “sen nerede askersin” diye sordu. “Balıkesir’de” deyince “Benim orada dostlarım var. Dostum Hasan Basri Çantay var, ona benden selam söylersin” dedi.

Balıkesir’e döndüğümde, Ali ismindeki bir arkadaş beni Hasan Basri Efendi’nin yanına götürdü; “Hocam, bu asker Emirdağ’ından. Üstad Bediüzzaman’ın sana selamını getirmiş” dedi. Rahmetli minderde oturuyordu. Hemen doğruldu, selamı aldı. “Gel, gel, gel” diye beni yanına çağırdı.

 “Vay Bediüzzaman vay” diye başladı rahmetli. “Nasıl, sıhhati yerinde mi, eziyet ediyorlar mı” diye sordu. Tabii biz Üstadı yeni tanımışız, eziyet ediyorlar mı etmiyorlar mı ne bilelim? Üstad’a en büyük eziyet Afyon hapsinde(1949) yapıldı. Ben bilemediğimi söyledim. Yarım saat kadar huzurunda bulunduktan sonra Hasan Basri Efendi’nin yanından ayrıldım. Allah rahmet eylesin.

Dipnot

(*) Bana öyle geliyor ki, Mustafa Kemal’in ilk mecliste Üstad Bediüzzaman’a gönderdiği hocalardan biri de merhum Hasan Basri Çantay'dı. Üstad bu meseleye şöyle değiniyor; “Kırk sene evvel bir başkumandan beni bir parça dünyaya alıştırmak için bazı kumandanları, hattâ hocaları benim yanıma gönderdi. Onlar dediler: "Biz şimdi Avrupa'nın bazı usûllerini, medeniyetin îcablarını taklide mecburuz" dediler.

Ben de dedim: "Çok aldanmışsınız. Zaruret sû'-i ihtiyardan gelse kat'iyen doğru değildir, haramı helâl etmez. Sû'-i ihtiyardan gelmezse, yani zaruret haram yoluyla olmamış ise, zararı yok.

Meselâ: Bir adam sû'-i ihtiyarı ile haram bir tarzda kendini sarhoş etse ve sarhoşlukla bir cinayet yapsa; hüküm aleyhine cari olur, mazur sayılmaz, ceza görür. Çünki sû'-i ihtiyarı ile bu zaruret meydana gelmiştir. Fakat bir meczub çocuk cezbe halinde birisini vursa mazurdur, ceza görmez. Çünkü ihtiyarı dâhilinde değildir."

İşte, ben o kumandana ve hocalara dedim: Ekmek yemek, yaşamak gibi zarurî ihtiyaçlar haricinde başka hangi zaruret var? Sû'-i ihtiyardan, gayr-ı meşru meyillerden ve haram muamelelerden tevellüd eden hareketler, haramı helâl etmeye medar olamazlar. Sinema, tiyatro, dans gibi şeylerde tiryaki olmuş ise, mutlak zaruret olmadığı ve sû'-i ihtiyardan geldiği için, haramı helâl etmeğe sebeb olamaz. Kanun-u beşerî de bu noktaları nazara almış ki; ihtiyar haricinde zaruret-i kat'iye ile, sû'-i ihtiyardan neş'et eden hükümleri ayırmıştır. Kanun-u İlahîde ise, daha esaslı ve muhkem bir şekilde bu esaslar tefrik edilmiş.” (Emirdağ Lahikası, s. 455)

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Mahmud Arif, 2010-08-22 17:17:03

Hasan Basri Hocamız işgal, milli mücadele ve inkılâp devirlerindeki duruşuyla devri tahlil etmek adına büyük bir hazine. Üstad'la ilgili tutumunu hatırlatmanıza sevindik. Ne mutlu eskilerin hayırlarını hiç durmadan yad edebilenlere...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Mehmet İraz, 2010-08-22 09:09:20

Salih Bey bu hatıra bizlere çok şey düşündürüyor. İlklerin hassasiyetini gösterdiği gibi büyüklere örnek teşkil etmeleri günümüz yeni neslinin kulağına küpe olacak türden. Namaz da hassas olandan korkmayacaksın... Özellikle Hasan Basri Hocaefendi hakkındaki tesbitiniz isabet etti mi bilemiyoruz. Fakat yerinde bir tesbit olmuş. Ufuk açıcı tesbitinizden doalyı teşekkür ederim. Allah sizden ebeden razı olsun...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

Sonra tekrar Van’dan Bitlis’e geldi. Onun hayatının geniş şekli yazılıdır.(bkz. Tarihçe-

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-1

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-1

Değerli ziyaretçilerimiz! Yeni bir hizmetimizi sizlere arz etmekle mesruruz. Geçen günlerde değ

BEDİÜZZAMAN’IN ŞAM HUTBESİ VE MUHADDİS ŞEYH BEDREDDİN EL HASENİ

BEDİÜZZAMAN’IN ŞAM HUTBESİ VE MUHADDİS ŞEYH BEDREDDİN EL HASENİ

Merhum Ali Uçar Bey bir sohbetinde anlatıyor; “Ali Sert Hocamdan dinlediğim şu hatırayı, Kon

CAFER ÇİM AĞABEY’İN HATIRALARI

CAFER ÇİM AĞABEY’İN HATIRALARI

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, edep, nezaket, tevazu timsali çok kıymetli bir insan-ı kâmi

BİR AVUKATIN HATIRALARI

BİR AVUKATIN HATIRALARI

Kıymetli ziyaretçilerimiz, aşağıda nakledeceğimiz hatıralar, Mutlakıyet, Meşrutiyet, Cumhu

SAİD HALİM PAŞA VE BEDİÜZZAMAN'LA İLGİLİ BİR HATIRA

SAİD HALİM PAŞA VE BEDİÜZZAMAN'LA İLGİLİ BİR HATIRA

Güngörmüş, gün geçirmiş zatların yanında insanın ya bir not defteri olmalı veya bir kayı

SUNGUR AĞABEY’DEN AHMED FEYZİ KUL AĞABEY İLE ALAKALI ANILAR

SUNGUR AĞABEY’DEN AHMED FEYZİ KUL AĞABEY İLE ALAKALI ANILAR

Sungur Ağabey anlatıyor: ‘Ahmet Feyzi Ağabey hapiste iyice hırslanmış, Temyiz’e layiha ya

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’I AĞLATAN RÜYA

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’I AĞLATAN RÜYA

Hafız Rıza Çöllüoğlu, değerli bir büyüğümüz. Muradiye Vakfının kurucularından olan Ho

MOLLA VAHDEDDİN KÜFREVİ’DEN HATIRALAR

MOLLA VAHDEDDİN KÜFREVİ’DEN HATIRALAR

Şeyh Muhammed Küfrevi hazretlerinin torunlarından Vahdettin Küfrevi Efendi'nin hatıraları

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCAEFENDİ VE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ

TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ HOCAEFENDİ VE BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİ

Abdurahman Büyükkörükçü hocamızla 29.06.2011 tarihinde Konya Erenköy’deki evlerinde kısa

İMANIN TEZAHÜRÜ

İMANIN TEZAHÜRÜ

Biz bu yazımızda Üstad Bediüzzaman’ın Tarihçe-i Hayatında da neşredilen bir kahramanlığ

Araf suresi 164.ayet

"İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği, ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz" dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki; "Rabbiniz tarafından mazur görülmemiz için, bir de belki günahlardan sakınırla

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI