Cevaplar.Org

BEŞ YÜZ HADİS-İ ŞERİF

Hikmet Goncaları, Osmanlının son devrinin yetiştirdiği kibar-ı ulemadan eski Diyanet İşleri Reisi, Fatih dersiamlarından, Ömer Nasuhi Bilmen hazretlerinin sahih hadis kitaplarından seçip, şerh ve izah ettiği beş yüz hadisi muh


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2010-07-24 15:06:41

Eser Adı: Hikmet Goncaları

Musannifi: Ömer Nasuhi Bilmen

Sadeleştiren: Bilal Aksoy

Yayınevi: Semerkand Yayınları

Hikmet Goncaları,(Beş Yüz Hadis-i Şerif) Osmanlının son devrinin yetiştirdiği kibar-ı ulemadan eski Diyanet İşleri Reisi, Fatih dersiamlarından Ömer Nasuhi Bilmen hazretlerinin sahih hadis kitaplarından seçip, şerh ve izah ettiği beş yüz hadisi muhtevi bir gül demeti.

Eser, merhum Hocaefendi’nin Arap ve Fars şiirine vukufiyetini göstermesi bakımından da dikkat çekici. Neredeyse her hadis, Arapça veya Farsça(özellikle Sadi Şirazi ve Mevlana hazretleri) bir beyit ve şiir ile desteklenmiş.

Bazen Nasuhi merhum kendi şiirlerine de(Ömer Nasuhi hazretlerinin şairliği, üzerinde yeterince durulmamış bir husustur. Gerçekten enfes şiirleri vardır) yer vermiş. Mesela Anne’ye sevgi ve saygı ile alakalı bir hadisin yorumunda şöyle diyor; “Gençlik çağımda, tahsilimi tamamlamak için Erzurum’dan İstanbul’a gelirken sevgili validemden ayrılmıştım. Yolda, ağlayarak, heyecanımı şu gibi manzumelerimle tasvire çalışmıştım;

Validemsiz bulunduğum yerler,

Ne kadar feci bir manzaradır.

Kasr-ı Cennet(Cennet sarayları) de olsa bi mader(annesiz)

Pişigâhımda(Nezdimde) aynı(tıpkı) makberdir.

Olmaz bence hiçbir mesken,

Daha kıymetli nezd-i maderden(anne yanından)”

Hadislerden kısa olanlar tercih edilmiş. Okuyucu her gün bir tane ezberlese bir senede bayağı bir hadis metni ezberlemiş olur. Bu yönüyle de çok güzel bir eser. Müellif, eseri hazırlarken daha çok Kütüb-ü Sitte ve İmam Celaleddin Suyuti hazretlerinin El Cami’us-Sagir’i ile İmam Münavi’nin El-Künûzü’l-Hakaik adlı hadis kitabından faydalanmış.

Eseri sadeleştiren Bilal Aksoy beyefendi de eseri tahrif etmeden sadeleştirmiş, Nasuhi Efendi’nin üslubunu bozmamış, hadislerin kaynaklarını belirtmiş. Daha önceki Bilmen Yayınevi baskısında zor okunan hadis ve şiir metinleri kolay okunabilir şekilde yazılmış. Yayınevi de gayet hoş bir kapak ve baskıyla eseri bizlere kavuşturmuş. Emeği geçenlerden Mevla razı olsun.

Ramazan ayına girerken elimizde olmasının çok fayda temin edeceği bir eser. Cenab-ı Hak 12 Ekim 1971’de Beka yurduna rıhlet eden Ömer Nasuhi Hocamıza rahmet eylesin. Âmin.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

"Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı. Ta ki, korunasınız"

Bakara, 183

GÜNÜN HADİSİ

"Üç defa kapıyı çalın. İzin verilirse girin; aksi halde dönün."

Riyazü's Salihin, 2/874

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI