Cevaplar.Org

HZ. ÜMEYME BİNTİ RUKAYKA (R.ANHA)

Hz. Hatice Validemiz’in yeğenidir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-07-22 11:45:19

Hz. Hatice Validemiz'in yeğenidir.

ANNESİ:

Rukayka Binti Huveylid bin Esed.

NESEBİ:

Nesebi hakkında bir bilgiye ulaşamadık.

BAZI ÖZELLİKLERİ:

v İslâm'a ilk girenlerdendir, Peygamberimize biat etmiştir.

v İslâm'ın ilk yıllarındaki müşriklerin işkencelerine sabredenlerdendir.

v Ümeyme Binti Rukayka, Peygamberimizden 8 hadis rivayet etmiştir.

HAYATI:

Hz. Ümeyme'nin annesi Rukayka, Hz. Hatice (r.anha) Validemizin kız kardeşidir. Dolayısıyla Hz. Ümeyme, Hz. Hatice'nin yeğeni, Resûlullah Efendimiz'in çocuklarının da teyzekızı oluyor. Hubeyb b. Kuayb ile evlenmiştir.

Hz. Ümeyme ilk Müslümanlardandır. Kureyş'lilerin zulmünden o da nasibini almıştı.

"Ümeyme'nin (r.anha) gözüne bir şey batmış ve gözü kör olmuştu. Bunu fırsat bilen müşrikler ona: "Müslüman olduğun için Lat ve Uzza senin gözünü böyle kör etti" dediler. O ise: "Hayır, vallahi öyle değil! Bu Allah'tan olan bir şeydir" dedi. Bu konuşmanın üzerinden çok geçmeden, Allah (c.c) Ümeyme'nin gözüne şifa verdi ve gözü görmeye başladı. Allah'a ve Allah'ın kudretine inanmayan Kureyşliler, her zaman olduğu gibi diyalektik yaparak, "Bu da Muhammed'in sihirlerinden bir tanesidir" dediler."

Hz. Ümeyme'nin diğer ahvali ve vefatı hakkında bir bilgiye ulaşamadık.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v Ümeyme bintu Rukayka (r.anha) dedi ki: "Ensar'dan bir grup kadınla Hz. Peygamber'e (aleyhissalatu vesselam) gelip kendisine: "Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, çalmamak, zina etmemek, çocuklarımızı öldürmemek, halde ve istikbalde iftira atmamak, sana meşru emirlerinde isyan etmemek şartları üzerine biat ediyoruz" dedik. Hemen ilave etti: "Gücünüzün yettiği ve takatınızın kâfi geldiği şeylerde." Biz: "Allah ve Resulü bize karşı bizden daha merhametlidir, haydi biat edelim" dedik.
Süfyan merhum der ki: Kadınlar, biati (erkekler gibi) musafaha ederek yapmayı kastedmişlerdi. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam): "Ben kadınlarla musafaha etmem, benim yüz kadına toptan söylediğim söz her kadın için ayrı ayrı söylenmiş yerine geçer" buyurdu." [Muvatta, Bey'a 2, (2, 982); Tirmizi, Siyer 37, (1597).]

v Abdullah b. Amr (r.a) anlatıyor: "Ümeyme Binti Rukayka Peygamberimiz'e (sallallahu aleyhi ve sellem) gelerek İslâm'a girmek üzere kendisine biatini arz etti. Allah Resûlü: "Allah'a hiçbir şeyi eş tutmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuğunu öldürmemek, iftira atmamak, ölülerin ardından ağıt yakmamak, cahiliye dönemindeki kadınlar gibi açılıp saçılarak dışarıya çıkmamak üzere biatini kabul ediyorum" buyurdu."

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2012.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

et-Teğabün: 3

Gökleri ve yeri yerli yerince yarattı. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş ancak O'nadır. (Mürşid 3.1 adlı yazılım-Turan Yazılım-(www.turan.com.tr) )

GÜNÜN HADİSİ

Ebû Malik'in babası şöyle dedi: Ben Rasûlullah'(S.A.V.)den işittim, şöyle buyuruyordu: "Her kim Allah'dan başka hak ilah yok eder, ve Allah'dan gayri ibadet olunan şeyleri tanımazsa onun malı ve kanı haram (dokunulmaz) olur. Hisabı da Allah'a aiddir."

(Müslim, Kitabu'l-İyman,37)

TARİHTE BU HAFTA

*Nizamü'l-Mülk'ün Şehadeti(14 Ekim 1092) *II.Kosova Zaferi(17 Ekim 1448) *Gedik Ahmed Paşa'nın Vefatı(18 Ekim 1482)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI