Cevaplar.Org

TARİHTE BUNLAR OLDU-27

“Bu sebeplerden dolayı dinleri yok etmeliyiz, yabancıların kafasından Tanrı ve ruh inancını kazımalıyız ve yerlerine ise ilmi konuları ve dünyevi ihtirasları, yerleştirmeliyiz.” (4. Protokol)


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-06-14 07:19:08

OSMANLI PÂDİŞAHLARININ GAYR-İ MÜSLİMLERİN HUKUKUNU GÖZETMESİ ÜZERİNE…

1899 yılında ibâdete açılan İstanbul Kadıköy'de, Yeldeğirmeni mevkiinde bulunan Hemdat İsrael Sinagogu yapım aşamasında iken, Rumlar mabedin inşa edilmesi fikrine karşı çıkmış fakat Sultan II. Abdülhamid sinagogun yapılmasına müsaade etmiştir. II. Abdülhamid Han'ın Musevilere olan bu yaklaşımına karşılık museviler, Sinagogun adını Abdülhamid'in adına izafeten "Hemdat İsrael" yani "Yahudi Ülkesinin Hamdi" adını vermişlerdir. Şimdi kafalarda soru işaretleri oluşabilir… Fakat Sultan Abdülhamid bu kararı ile Osmanlı'ya müntesib olanların her türlü hukuklarını gözetmiş ve korumuş oluyor, ayrıca araştırmacı-yazar Mustafa Armağan'ın bir tesbitine göre de Yahudileri, güçlenmekte olan Siyonist dalgaya kapılmaktan kurtarmaya çalışıyordu.

Sultan II. Abdülhamid aynı yaklaşımı hristiyanlara karşı da yapmış, bazı kiliselerin yapımına katkıda bulunmuş, bunlardan biri de Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Santa Maria Kilisesi'dir. Abdülhamid Han'ın desteğinden ötürü kilisenin girişine Abdülhamid'in adının yazılı olduğu bir kitabe koyulmuş ve bu kitabe günümüzde de halen aynı yerinde bulunmaktadır.

Bazı hususları açıklamak gerekirse; Müslümanlarla barış yapan ve İslâm Devleti hâkimiyetini kabul eden gayr-i Müslimlere "zimmî" adı verilir ve hiçbir fark gözetilmeden İslâm Devletinde yaşayan herkese de İslâmî kurallara göre muamele yapılırdı. Sultan II. Abdülhamid işte bunun için fark gözetmiyordu. Benzer davranışı Fatih Sultan Mehmed'de yapmıştır. İstanbul feth edilince, sanki kılıç zoruyla değil de sulh yolu ile feth edilmiş muamelesi yapılmıştır. Bunun nedeni ise Fatih Sultan Mehmed ile bazı papaz ve hahamlar görüşmüş ve kendilerine sulh yolu ile fetih yapılmış gibi muamele edilmesini rica buyurmuşlardır. Fatih'de onların bu isteğini kırmamış, kolaylıklar göstermiş ve bazı kiliseleri camiye çevirmemiştir…

Evet, işte Osmanlı gayr-i Müslimlere böyle davranıyordu…

YAHUDİLERİN DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Henry Ford'un Yahudilerle ilgili tesbitleri kayda değer ve ilginçtir. Henry Ford "Beynelmilel Yahudi" adlı kitabında, Yahudilerin topluma kendi zevklerini aşılamak ve düşüncelerini etkilemek için tiyatro ve sinemayı bile kullandıklarını belirtir.

Ayrıca Ford, Tiyatroda yahudi hâkimiyetinin sebep olduğu büyük felaketin ise, yahudinin dokunduğu her şeyi ticarete dönüştürme ihtirası olduğunu belirtmiştir.

Yahudilerin müzik piyasasına da etkisi olmuştur. Korsan yayıncılığın mimarı da Yahudilerdir. Ayrıca Ford, süprüntülü, çamurlu, baştan çıkarıcı notaların da Yahudi kaynaklı olduğundan bahseder.

Bununla ilgili olarak "Bilge Siyonist Liderlerinin Protokolleri" nde kanımızı donduracak yazılar yer almaktadır: "Kasıtlı olarak tasarladığımız prensip ve nazariyelerden oluşan eğitim sistemiyle yabancıların çocuklarını yanlış yollara sevk ettik, aptallaştırdık ve maneviyatlarını yok ettik." (9. Protokol)

Protokollerde geçen birkaç yazıya bakalım:

"Din adamlarını gözden düşürmek için gerekli olan her şeyi çok önceden planladık." (17. Protokol)

"Bu sebeplerden dolayı dinleri yok etmeliyiz, yabancıların kafasından Tanrı ve ruh inancını kazımalıyız ve yerlerine ise ilmi konuları ve dünyevi ihtirasları, yerleştirmeliyiz." (4. Protokol)

6 Ağustos 1948 tarihli Yahudi gazetesi "Jewish Chonicle" de Amerikalı Yahudi bir muhabirin yazdıkları da kayda değer: "Sorun üzerine kafa patlatan kimselerin ihmal ettikleri en önemli husus, Yahudilerin Amerikan yaşam biçimi üzerindeki etkileridir. Basın-yayın kuruluşlarında (radyo, film, tiyatro, gece kulüpleri) sergilenen manzara, Amerikan kültürünün Yahudi rengine bürünmüş olmasıdır!""

Spor üzerinden nasıl kumar oynandığını ise Ford şu şekilde özetlemektedir:

"Yahudilerce takımlar üzerine konan yüksek paralar, oyunculara verilen rüşvetler, satın alınan kulüpler, aldatılan vatandaşlarla ilgili pek çok mahkeme kararları mevcuttur. Bu skandal, ABD hükümetinin beyaz esir ticareti kapsamına giren, içki kaçakçılığında, at yarışları kumarlarında ve beizbol takımları üzerinde oynanan paralı havuzlarla ilgili araştırmalarda, ülke genelinde faal Yahudi çetelerinin varlığı, ortaya çıkmıştır."

Yahudilerin dünya üzerindeki etki alanları tabiî ki bunlarla sınırlı değil, çok daha fazlası mevcut. Biz sadece birkaç örnekle iktifa ettik…

KAYNAKLAR

1- Mustafa Armağan, Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı, Ufuk Kitap, İstanbul, 2006.

2- Ahmed Akgündüz, Tabular Yıkılıyor, OSAV, İstanbul, 1997, II.

3- Henry Ford, Beynelmilel Yahudi, Etkin Kitaplar, Çeviren – Hacasan Yüncü, İstanbul, 2009.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TARİHTE BUNLAR OLDU-50

TARİHTE BUNLAR OLDU-50

Sultan İkinci Abdülhamid han Şam-Mekke demiryolunu yapmaya kalkışınca, alışkanlık icabı, b

TARİHTE BUNLAR OLDU-49

TARİHTE BUNLAR OLDU-49

ALMANYA CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK Biraz abartı gelebilir ama Almanların Alman birliğ

TARİHTE BUNLAR OLDU-48

TARİHTE BUNLAR OLDU-48

Mercidabık zaferini kazanıp Haleb’i, Şam’ı ve Suriye’yi zapt eden Yavuz Selim hanın hazi

TARİHTE BUNLAR OLDU-47

TARİHTE BUNLAR OLDU-47

Tarihteki ilginç hadiselerden birisi de hayvanların muhakeme edilmesidir. Ortaçağ Avrupa tarihi

TARİHTE BUNLAR OLDU-46

TARİHTE BUNLAR OLDU-46

“ON SENELİK PLAN MI?” Bir milletin başına gelecek en büyük felaketlerden birisi, devletin

MÜCAHİDE BİR ANNE’NİN MÜTHİŞ BİR HİTABESİ

MÜCAHİDE BİR ANNE’NİN MÜTHİŞ BİR HİTABESİ

Mevlana Ali Cevher ve Mevlana Şevket Ali kardeşler, 20. Asrın ilk yarısında adından çokça ba

TARİHTE BUNLAR OLDU-45

TARİHTE BUNLAR OLDU-45

“SUÇLU BİZİZ” 25 Aralık 1926’da, 25 yaşında Japon İmparatorluk tahtına oturan Prens H

TARİHTE BUNLAR OLDU-44

TARİHTE BUNLAR OLDU-44

KORE ŞEHİDLERİNİN RUHUNA EĞLENCE TERTİP EDİLMESİ Merhum Tahir’ül Mevlevi, 1950’lerin T

TARİHTE BUNLAR OLDU-43

TARİHTE BUNLAR OLDU-43

TAHİR’ÜL MEVLEVİ’NİN GÖZÜNDEN BİR DEVİR Tahir’ül Mevlevi, Osmanlının yetiştirdiğ

TARİHTE BUNLAR OLDU-42

TARİHTE BUNLAR OLDU-42

1948 FİLİSTİN HARBİNDEKİ BOŞNAK MÜCAHİDLER 1989’da Afganistan’da şehid düşen Fili

TARİHTE BUNLAR OLDU-41

TARİHTE BUNLAR OLDU-41

29 Ocak 1932’den 16 Haziran 1950 tarihine kadar, çoğunluğu Müslüman olan ve İslâm ile özde

Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Gâşiye, 21-22

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail, bana komşu hakkında o kadar ısrarlı tavsiyelerde bulundu ki, onu mirasçı yapacak sandım."

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI