Cevaplar.Org

EŞREF ALİ TEHANEVİ’DEN ORJİNAL ÖLÇÜLER-4

Siyaset Erbabının dikkatine! “Asrımızda bu bela, seçilme, layık olmadığı mevkie kurulma belası çok yaygın hale gelmiştir. Lâ-dini siyaset erbabını, şeflik iptilasına uğrayanları, politika bezirgânlarını taklid halk arasında yayılmıştır.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2010-05-15 11:08:42

Siyaset Erbabının dikkatine!

 

"Asrımızda bu bela, seçilme, layık olmadığı mevkie kurulma belası çok yaygın hale gelmiştir. Lâ-dini siyaset erbabını, şeflik iptilasına uğrayanları, politika bezirgânlarını taklid halk arasında yayılmıştır.

 

Bakıyorsunuz adam kendi evini, kendi obasını ıslah etmeden başkalarının ıslahını, koskoca bir milletin kurtuluşunu düşünmeye başlar.

 

Bazı din adamları, kendilerine, çobanın sürüsünden yüklendiği mesuliyetten daha ağır mükellefiyet ve mesuliyet yükleyen büyük müessese ve kuruluşların başına geçerler. Ve haklarını yerli yerinde ödemeleri, emanete güzelce riayet etmeleri şöyle dursun, yüklendikleri emanetin hakikat ve inceliğine nüfuz etmeye zaman ayırmaları bile mümkün olmayan işleri omuzlarına alırlar.

 

Bu iğneli mevzuda sözü fazla uzatmayacağım. Maksadım şahsi tecrübelerimi anlatmak değil, içtimai meselelerimizde, sosyal kurumlarımızda görmüş olduğum anarşiyi, bozukluğu ve işlememezliği bütünüyle vuzuha kavuşturmaktır. Bütün bu anarşizmin sebebi, halkın hukukun titizlik ve olgunlukla eda edilmemesidir. Dikkat ve kemal dediğimiz olgunluk ise ancak Halık'a karşı beslenen sağlam, gerçek ve hâlis alaka ve nispetin bütün bu işlerin önüne geçmesiyle hâsıl olur.

 

Aynı zamanda kıyamet gününde hesaba çekilme, sorguya tutulma, bu muhasebe ve isticvab hususunda derin derin düşünme korkusunun bu hâlis alakayla beraber bulunmasıyla mümkündür."(26)

 

İtidalli yaşama

 

"Bunun için tabii sen, sağlığın korunma ve muhafazasını işlerin en ehemmiyetlisi bulursun. Bu da ancak kalbin ve kafanın refah içinde yaşamasıyla, muhtaç oldukları gıdalara müdavemet etmekle, sıhhatleri bozulduğu zaman tedavi çarelerine bakılmakla olur.

 

Öyleyse, dimağda ve bünyede kuruluk meydana gelecek derecede gıda hususunda perhizkâr davranmak, vücudu zayıflatacak kadar sert riyazat ihtiyar etmek doğru değildir.

 

Nasıl ki insanın yemek yemekte ifrata kaçmaması da lazımdır. Yoksa hazım cihazı kısa zamanda işlemez hale gelir. Bu takdirde insana yaraşan şey, iyice acıktığı ve gerçekten iştihası bulunduğu zaman yemek yemeli ve birkaç lokma daha almaya nefsi istekliyken yemekten çekilmelidir.

 

Uykuda da yine bu şekilde itidal yoluna gidilmelidir. Üzerine tembellik çökmemek için uykuda aşırıya kaçmamalı, ruhi ve bedeni kuvvetlerine fütur gelmemek, yorgunluk çökmemek için az da uyumamalıdır."(27)

 

Asıl olan istikamettir

 

"Asrımızda yeni bir hal daha hâsıl oldu ki, halk amel ve inancı ne olursa olsun kendisinden keramet zuhur eden herkese hemen kutub, gavs lakabının yapıştırıverir. Hâlbuki selef, ısrarla üzerinde durmuş ve tasrih etmiştir ki, bir adamın havada uçtuğunu veya suyun üzerinde yürüdüğünü görsen bile, eğer şeriatın ahkamını muhafaza etmiyorsa, onu hiç nazar-ı itibara alma, ona değer verme demişlerdir.(28)

 

Sünnete İttiba

 Sünnet-i Muhammediyeyeye ittiba, sevgiliye benzeme olduğu için, insanı Allah nezdinde Mahbubiyet(Sevgili) derecesine ulaştırır.(29)

 

Tenkitlere Karşı Tutumu

 

Üstad Eşref Ali hazretleri, her büyük insan gibi, meyveli ağacı taşlayanlar tarafından tenkit hatta tekfir edilebilmiştir. Bunların arasında Hindistan'ın meşhur vehhabi ve mezhepsizlik avcıları(!) olan Birelviler ve onların sözcüleri gelir. Eşref Ali Tehanevi'yi hiç tanımayan, merak da etmeyen Türkiyeli bir emekli albay ve eczacı da, Birelvilerin eserlerinden adaptasyon yaparak, Eşref Ali Tehanevi hazretlerinin Bihişti Ziver adlı meşhur eserinde Peygamber efendimizin hukukuna tecavüz ettiğini sıkılmadan yazabilmiştir. Google'a yazarsanız bu saçmalıkla karşılaşabilirsiniz. Bu da Türkiye'nin garip hallerindendir. Neyse, konumuza dönersek, Birelviliğin müessisi Ahmed Rıza Han'ın kendisini tekfir etmesine karşı merhum Eşref Ali Tehanevi hazretleri şöyle demiştir: "Kalbime Ahmed Rıza han'a karşı büyük saygı var. O bize kâfirler diyor. Fakat bunu ancak Peygamber(Sallallahu aleyhi ve selem)'e sevgisinden dolayı diyor, başka bir sebepten dolayı değil."(30)

 

Dipnotlar

 

1-Tehanevi, Eşref Ali-Hayat-ül Müslimin-s:149

 

2-Tehanevi, a.g.e. s: 160-161

 

3-age-s:180-181

 

4-a.g.e. s: 181-182

 

5-a.g.e-s: 319

 

6-a.g.e-sh: 428

 

7-Tehanevi, Hakikatü't tarika mine's sünneti'l enika-s:19

 

8-Tehanevi, age. S: 32

 

9-age. s:38

 

9/b- age. s:222

 

10-a.g.s-s: 39-40

 

11-a.g.e-s: 40-41

 

11/b-age.-s: 217

 

12-a.g.e-s: 43-44

 

13-a.g.e-s: 60

 

14-a.g.e-s: 81

 

15- a.g.e-s: 83

 

16- a.g.e-s: 193-194

 

16/b- a.g.e-s: 265

 

16/c-Abdulbari en Nedvi-Tasavvuf ve Hayat-s:97

 

16/d- Abdulbari en Nedvi- a.g.e-s:114

 

16/e- Abdulbari en Nedvi- a.g.e-s:116

 

16/f- Salih Okur-Mevlana Eşref Ali Tehanevi-()

 

"

17- Tehanevi, Hakikatü't tarika mine's sünneti'l enika-s:199

 

18- Tehanevi, a.g.e.-s: 200

 

19-Tehanevi-En-Nuketu'd Dakika-s:8

 

20- Tehanevi-En-Nuketu'd Dakika-12

 

21-Salih Okur-Mevlana Eşref Ali Tehanevi-()

 

"22-Salih Okur-a.g.y

 

23- Salih Okur-a.g.y

 

23/b- Salih Okur-a.g.y

 

23-/c- Salih Okur-a.g.y

 

24-Tehanevi-Cezau'l A'mal-s:96

 

25-Abdülbari en Nedvi- Beyne Tasavvufi vel Hayat-s: 113

 

26-Nedvi-age-s: 112

 

27- Nedvi-age-s:120-121

 

28- Nedvi-age-s:139

 

29- Nedvi-age-s:182

 

30-İslam Araştırmaları Dergisi-Sayı: 8-2002

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MOLLA MUSA CELALİ HOCAMIZLA BAZI MESELELER ÜZERİNE BİR HASBİHAL

MOLLA MUSA CELALİ HOCAMIZLA BAZI MESELELER ÜZERİNE BİR HASBİHAL

Soru: Hocam müsaadeniz varsa size birkaç soru sormak istiyoruz. Sizin bazı yazılarınızı cevap

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-9

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-9

Bakın Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam ne buyuruyor; “Bir insan dünyada her türlü zev

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-8

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-8

BAZI AHİRZAMAN ALAMETLERİ Yine Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri Kıyamet

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-7

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-7

Emr-i İlahi nedir? Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Buyuruyor ki; Ey kullarım, size emrederim, emanetler

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-6

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-6

HER MÜSLÜMAN CUMA GÜNÜNÜN ON EDEBİNİ BİLMEYE GAYRET ETMELİ Cumanın on tane terbiyesi vard

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-5

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-5

Yine Hz. Peygamber “İman, elbisenin eskidiği gibi insanın kalbinde eskir” buyuruyor. “İkid

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-4

Ne buyuruyor Cenab-ı Hak, ne öğretiyor bize? Buyuruyor ki; “ey kullarım, bazı kullar benden i

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-3

BORÇLU İNSAN KABİRDE HAPİSTEDİR “Borçlu bir insan bak, kabirde hapistedir. Allah bırakmıy

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-2

Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz hazretleri buyuruyorlar; “Beş tane günah v

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

MEDİNELİ HACI OSMAN EFENDİ’DEN SOHBET NOTLARI-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, inşallah yeni bir hizmeti bundan sonra her hafta parça parça

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

ÖMER ZİYAÜDDİN DAĞISTANİ’DEN NÜKTELER VE İZAHLAR

Merhum Müderris Ömer Ziyaûddin Efendi'nin (1849-1920) Sahîh-i Buharî'yi ihtisar edip sonra dili

Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın; Allah'tan başka size gökten ve yerden rızık verecek bir yaratıcı var mı? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl oluyor da (tevhidden küfre) çevriliyorsunuz!

Fatır, 3

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an öyle bir servettir ki, O'nu elde edenin hiçbirşeye ihtiyacı kalmaz. O'ndan daha büyük bir zenginlikte bulunmaz.

Camiü's Sagir, 4:535, Hadis No:6183

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI