Cevaplar.Org

MÜSLİME GENÇ ŞUURU-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2006

Allah Azze ve Celle kâinatı yaratırken insanı en ferd-i kâmil olarak yaratmıştır. İnsan deyişimizde maksad, tek başına anarşi halinde yaşamayıp tabiatiyle medenî olduğu halde birbirine muhtac, hayatta ortak erkek ve kadın olmak üzere iki nevi&#


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-05-07 14:47:33

· Allah Azze ve Celle kâinatı yaratırken insanı en ferd-i kâmil olarak yaratmıştır. İnsan deyişimizde maksad, tek başına anarşi halinde yaşamayıp tabiatiyle medenî olduğu halde birbirine muhtac, hayatta ortak erkek ve kadın olmak üzere iki nevi' yaratmıştır ki her bir nevi' diğerine dayanarak mutlulukla yaşayabilsin. S:8

· İki eşten biri hasta olursa diğeri hizmetçi, zaif olursa diğeri yardımcı, ikisi de normal hayatta olsa birbirine âşık olurlar. S:19

· Tarafeynin birisinden bir hata olsa dahi öbürü afuvla merhametle karşılar; kaymak anındaki hafif dil münakaşaları, tartışmaları yahud da hafif dövüşmeleri hemen derhal rahmete dönüşür ve mutlulukla semerelenir. S:19

· Kadının ilim, sanat, el işlerinden yahud mirastan ele geçirmiş olduğu mal kendisinin mülküdür, yani tasarruf hususunda muhayyerdir, erkek gibi. Binaenaleyh erkeğin kadının yevmiyesine el uzatması yahud kadının erkeğin kazancına el uzatması dînen meşru olmaz. S:19

· Demek kadın insandır; hayatın bütün levazımlarına müstehaktır; kazancı kendisine mahsustur; erkek değerli olduğu kadar kadın da değerlidir. Dışarıda erkeğin çalışma sahası geniş olduğu kadar, içerde kadının sahası da o kadar geniştir. S:22

· Bir cemiyetin, toplumun kalkınması, o cemiyetin gençlerinin olgun ve uslu olmalarına bağlıdır. Olgunluk ve usluluk da, genç kadınların dindarlığına bağlıdır. Dindarlığın temeli de, erkeğe nazaran namuslu ve çalışkan, kadına nazaran iffetli ve vakarlı olmaktır. S:24

· İffet ve vakar, kadın hakkında üstün şereftir; yani kadının şahsî şerefinden daha ziyade, iyalinin, aşiretinin, soyunun şerefinin yükselmesine esastır. S:24

· İffetin birinci temeli, kalbteki takva; dalı ise, ağızdan çıkan sestir. Artık kök ve dalın hayırlı olması nisbetinde semeresi olan söz makbuldur; kabulü nisbetinde de iffet sayılmaktadır. S:25

· Kadının hürriyeti, onun iffetinden ibarettir. Kadının üstünlüğü, şeref ve haysiyeti, örtüsünden ibarettir. S:40

· Kadın eşi için mahremleri içerisinde olsa dahi koku sürebilir, ziynet takabilir, fakat evden çıktığı takdirde evde giydiği süslü elbiselerini, takıları gizlemeye mecbur olduğu gibi aynı zamanda koku sürmekten de menedilir, yani koku süremez. S:86

· Kadın ve erkeklerin birbirine dokunmaları, tokalaşmaları, göz önünde olsa dahi yabancı erkekle fısıltıları haram olmuştur. Evin içinde dahi bir kadının, kayın birader = çelibağısından, erkeğin de baldızından kaçmaları farzdır. Bu gibi şeylerde örfe mebnî müsamahakâr davranmakta çok büyük fitneler vardır. S:95

· Kadınların dört hasleti şahsiyetlerini ifade ettiği gibi, üstün vazifelerini de ilan etmektedir. Birincisi, doğurma kabiliyeti; ikincisi, en kapsamlı manayla anne olmaları; üçüncüsü, şefkat ve merhametleri; dördüncüsü onların namaz kılmalarıdır. S:119

· Nasıl ki bir erkek gündüz oruç tutup geceleri ibadet ettiği zaman yirmi dört saati ibadetle geçiyorsa, böylece gebelik zorluğuna, doğum sancılarına tahammül gösteren ve çocuğunu rahm-u şefkatle kucaklayıp emdiren kadın da aynı sevabı kazanır. S:131

· Kadının cenneti, ameli, dört şeye bağlanmaktadır: Birincisi, beş vakit namaz; ikincisi, farz oruç, üçüncüsü, ırzını ve kocasının malını koruması; dördüncüsü de, Allah Azze ve Celle'nin emrine uygun şeylerde kocasına itaat etmesidir. S:132

· Cennetli kadın dînini sorandır. Cennetli erkek de haramdan sakınandır, sadâkatle davranandır. Kalb, ruh ve akıldaki sadâkatin belirtisi, şeraitin emrine uygun davranıştır. Mesela rahatlıkla kadının yüzüne bakan, sâdık değildir, kalbi de temiz değildir; nazardan sakınmayanın eline zina fırsatı geçmiş olsa yapacaktır. Olgunluk, günahları terk etmektir. S:138

· Kalbinde daimî zikir olmayan kimse, özellikle gençlikte şehvet duygusu ile hastadır. S:154

· Binaenaleyh şuurlu Müslüman gençler, şehvet ve öfkelerini yenmekle cihad ederlerse, şuur sahibi olurlar; çarpışırlarsa, mücahid olurlar. Aksi takdirde, ya hastane ya hapishane ya mezarhaneyi yurt edinmiş olurlar. S:159

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

"Cezan kadar yanarsın, sonra yine cennete girersin!" ...İşte hayata günahlar ve sevaplar penc

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

...Cemaatleşmek devlet kurmak değildir. Çünkü devlet kurmak ibadet değildir. Yani devlet mekan

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

…İnsan için öyle bir ibadet tarzı veya ibadet düzenine gerek vardı ki, bu ibadet tarzı onun

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

İlk anayasamız, Kanun-i Esasi’nin hazırlık çalışmalarına II. Abdülhamid’in izniyle Ekim

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

Ermeni sorunundaki Alman tarafsızlığı dolayısıyla Almanya ile Osmanlı Hükümeti arasında ge

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

Siyasal muhalefet kavramı, özellikle Meşrutiyet dönemlerinde siyasal yaşamımızı önemli öl

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

Allah ister ki,biriniz bir iş yaptığı zaman onu en güzel ve en sağlam bir şekilde yapsın.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI