Cevaplar.Org

İNSAN VE VAZİFESİ-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2007


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-04-15 01:27:25

Filhakika şeytanın insanın kanı içerisinde dolaşması Rasûlullah tarafından müşâhede edilmiştir. Ondan kurtuluşun çaresi Zikrullahtır. Fakat şeytan için insanın kalbini istilâ edecek kapılar vardır. Eğer insan o kapıları şeytana kapatırsa, şeytan kalbine müdahale edemez. S:16-17

İnsan ve cinden olmak üzere şeytanlar iki kısımdır. Şeytân-ı cinnî, şeytân-ı insîyi daima dışarıdan Mü'mine musallat eder, içten de kendisi Mü'minin kalbine müdahale eder, dalâlet, küfür ve bid'ata çağırır; cinnî şeytan menfî fikirleri tasdik ettirir. Böylece insî şeytan dıştan, cinnî şeytan içten Mü'mine musallat olur. S:23

İnsan dünyaya geldikten sonra bedeni ve kalbi tamamen nardan kurtuluncaya kadar Esmâ'nın tecelliyesini müşâhede eder. Kalbini ve bedenini terbiye edende, Celâliyet aslâ kalmaz. Onların gazablanmaları sûrîdir, hakikî değildir. S:36

Kovulmuş şeytanlardan "Hannâs" adlı birisi var; o daima Mü'minin kalbine vesvese eder ve kalbini zikirden alıkoymak ister, kalbde zikir olmadığı vakit o kalbi yakalar. Vesvese çok büyük ve mühim şeydir, hatta vesveseden kurtulan dînî ve dünyevî belalardan kurtulmuş olur. s:52

Binaenaleyh insanın vazifesi asıl itibarıyla Allah'a itaat ve kula hizmet olmak üzere ikidir. Kur'ân-ı Kerîm'i tilâvet eden ve manası ile amel eden zevat bu iki hukuka riayetkâr olmakla nefsini bütün günahlardan temizler. S:106-107

Kulun iradesi Cenâb-ı Hakk'ın iradesine bağlıdır. Allah kulunu muvaffak ederse o da muvaffak olur; maksadına ulaşır. Eğer Allah bir olayı irade ettiği gibi kulun iradesi ona muvafık değilse kul muvaffak olamaz. Tevfîk Allah'tandır. S:136

Bir mü'min, anaya babaya malını harcamakla, bedenini de onların hizmetinde bulundurmakla dereceler alır. Cennetteki dereceleri kazanmaya vesile, anaya babaya, hatta her büyüğe hizmetledir. S:206

İnsanın aklını hak yolundan çeviren kibirlilik ve benliktir. Binaenaleyh kibirlilik ve benlik, insanın fikrini şaşırttırandır. Kibirlilik ve benlik, insanı hak yolundan yanıltır. Bir kişi kendini beğenip gurura kapıldığı için Cenâb-ı Hakk'a enfüsî ve âfakî olan delilleri görmez olur. S:210

İnsanın şerefi ve ikramı diğer bütün mahlûktan sonra da kendisi gibi bâkîdir; o, kâinattan sonra da bâkî kalacaktır. Zira insan ebedî bir varlıktır. Çünkü kâinatın ne kadar sırları varsa insanda toplanmıştır. S:220

Kibirlilik, hak ve gerçeği gizlemek ve fakirleri yahud ilimce zaif olanları tahkir etmektir. Tebliğ eden kibirli olunca, Allah nazarından düşer ve düşerse sözü tesir etmez, zira tesiri veren Allah'tır. Binaenaleyh her Mü'min tebliğ vazifesini yaparken kendini temizlemelidir. S:262

İki müslümanın birbirini sevmesinin ve hoş geçinmesinin sebebi, rastlamalarında selam ve musafaha emelleridir. Ancak musafahada alın dışında birbirinin yüzlerini öpmeleri, İmam'a göre mekruhtur. S:268-269

Hayat-ı ictimâiyyenin en büyük kaynağı ülfettir. İnsan kendi başına tek olarak yaşayacak değildir. Mü'min güzel ahlaklı olduğu için hoş geçinir, hoş görür, hoş görünür, dolayısıyla başkası da ona sevgi besler, ona dost olur. Binaenaleyh cidal yapmaz, kibirlenmez, zulmetmez, faidesiz konuşmaz, hak söyler, nasihat eder, tevazu gösterir, adaletle hüküm eder. S:287

Ferdlerin cemaatleşmesinin en kuvvetli vesilelerinden birisi de cömerdliktir. Cömerdlik toplumu meydana getirdiği gibi, israf ve cimrilik de toplumu dağıtır. Ferdler birbirinden ayrılmalarıyla israfa girerler. S:295

İnanç bakımından en kötü huy, küfürdür. Ahlak bakımından en kötü amel, cimriliktir. İtikadın en güzeli iman, ahlakın en güzeli sehavet ve cömerdliktir. Nitekim Allah Kur'an'da, Mü'mini sehavetle övmüş, kâfirleri de cimrilikle tehdid ve tenkid etmiştir. S:299

İnsan ruhânî ve cismanî olarak ictimâî hayatında huzura muhtacdır. Bunun da şehvet ve ğazab putunu ortadan kaldırmakla elde edilmesi mümkündür. İnsan şehvet itibarıyla hayvan, aklı itibarıyla melek ve hatta ondan üstündür. S:341

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

ruşen uzun, 2010-10-14 16:51:42

kurbanıma kurban olayımm insaallah

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

"Cezan kadar yanarsın, sonra yine cennete girersin!" ...İşte hayata günahlar ve sevaplar penc

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

...Cemaatleşmek devlet kurmak değildir. Çünkü devlet kurmak ibadet değildir. Yani devlet mekan

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

…İnsan için öyle bir ibadet tarzı veya ibadet düzenine gerek vardı ki, bu ibadet tarzı onun

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

İlk anayasamız, Kanun-i Esasi’nin hazırlık çalışmalarına II. Abdülhamid’in izniyle Ekim

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

Ermeni sorunundaki Alman tarafsızlığı dolayısıyla Almanya ile Osmanlı Hükümeti arasında ge

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

Siyasal muhalefet kavramı, özellikle Meşrutiyet dönemlerinde siyasal yaşamımızı önemli öl

"İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız."

Mâide, 2

GÜNÜN HADİSİ

İşçinin alın teri kurumadan hakkını veriniz.

İbn-i Mace

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI