Cevaplar.Org

HZ. HAVLE BİNTİ KAYS (R.ANHA)

Şehitler Seyyidi Hz. Hamza’nın hanımı. BABASI: Kays İbni Kahd. ANNESİ: el-Furay'a Binti Zurâre. NESEBİ:


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-04-15 01:12:09

Şehitler Seyyidi Hz. Hamza'nın hanımı.

BABASI:

Kays İbni Kahd.

ANNESİ:

el-Furay'a Binti Zurâre.

NESEBİ:

Neccaroğullarından, Hazrec kabilesindendir.

KÜNYE VE LAKABLARI:

Künyesi Ümmü Muhammed'dir ancak Riyâzu's-Sâlihîn'de bazı kaynaklarda Ümmü Habîbe diye geçtiği yazılıdır. Lakabı ise Sâmir'dir, bunun için Havle Binti Sâmir'de denmiştir.

HAYATI:

Hz. Havle (r.anha) Medinelidir. Hazrec kabilesindendir. Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) amcası Hz. Hamza ile evlenmiştir. Hz. Hamza'dan Ebu Yale, Âmir ve Ammare dünyaya gelmiştir.

Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) Efendimiz, Havle Binti Kays'ın evine sık sık teşrif ederlerdi. Hz. Havle'de Resûlullah Efendimize yemek ikram ederdi. Yine bir gün Hz. Peygamber ve Hz. Hamza, Havle'nin evine geldiler. Havle onlara yemek ikram etti. Daha sonra Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): "Size hataların keffaretlerini haber vereyim mi?" buyurdular. Onlar: "Evet haber ver ya Resûlallah!" dediler. Efendimiz (aleyhisselam): "Güçlüklere rağmen abdesti tam almak, mescidlere adımları çoğaltmak ve namazdan sonra namaz beklemektir." buyurdu.

Hz. Havle (r.anha) anlatıyor: Resûlullah'la (sallallahu aleyhi ve sellem) Hamza İbn Abdilmuttalib mal (dünya malı) hakkında karşılıklı olarak konuştuktan sonra Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurdu: "Mal tatlıdır, yeşildir (çekicidir). Kim onu hakkıyla elde ederse ona bereket verilir. Allah'ın ve Rasulü'nün malı konusunda canının istediğine karışan niceleri vardır ki onlar kıyamet günü ateştedirler." buyurdu.

Resûl-i Ekrem (aleyhissalatu vesselam) Efendimiz yine bir gün amcası Hz. Hamza'nın evine gelmişti, Hz. Havle'ye: "Havle! Bizim için bir şey yap da yiyelim" buyurdu. Hz. Havle, harîre denilen (un, süt ve yağla yapılan) bir yemek yaptı ve ikram etti. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) yemeğe elini uzattı ve sıcak olduğunu anlayınca yemekten vazgeçti. Sonra şöyle buyurdu: "Havle! Ne sıcağa sabredebiliyoruz ne de soğuğa."

Hz. Havle'nin (r.anha) şehitler seyyidi eşi Hz. Hamza'nın Uhud savaşında şehit düşmesinden sonra Hz. Havle Ensar'dan Nu'man İbni Aclân ile evlenmiştir. Bu evlilikten de Muhammed adında bir oğlu olmuştur.

Hz. Peygamber'den 8 hadis rivayet eden Hz. Havle'nin vefat tarihi hakkında bir bilgiye ulaşamadık.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v İbn Mace, Ebu Said'den (r.a) şöyle bir rivayette bulunuyor: "Hz. Peygamber'den (aleyhissalatu vesselam) alacağı bulunan bir Bedevi, Resûlullah'a gelip borcunu istedi. Bu arada uygunsuz davranışlarda bulundu. "Şayet hakkımı vermezsen, şiddet kullanırım" dedi. Durumu gören sahabîler kendisini hırpaladılar ve: "Sen kiminle konuştuğunun farkında mısın?" diyerek uyarıda bulundular. Bedevi ise: "Ben hakkımı istiyorum" cevabını verdi. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) ise ashabına: "Neden hak sahibinin yanında yer almadınız" diye onları uyardı. Daha sonra Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Kays kızı Havle'ye (r.anha) haber gönderip ona: "Yanında hurma bulunuyorsa, bize ödünç olarak ver. Bize hurma geldiğinde size olan borcumuzu öderiz" buyurdular. O da: "Evet annem babam sana feda olsunlar. Yâ Resûlallah! Bizde hurma vardır" diye cevapladı. Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ondan borçlu hurma alıp bedeviye olan borcunu ödedi. Hatta alacağı hakkından fazlasını ödediği gibi, bir de kendisine yemek yedirdi. Bedevi bu durum karşısında: "Hakkımı ödedin. Allah da sana versin" dedi. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bunun üzerine buyurdular ki: "İşte böyle insanlar, insanların en hayırlılarıdırlar. Eğer bir ümmetin zayıfı hakaret görmeden hakkını alamadığı takdirde o ümmet pak ve temiz sayılmaz."

v Havle Binti Kays (Sâmir) anlatıyor: Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) şöyle buyurduğunu işittim: "Şüphesiz ki, haksız olarak Allah'ın malını kullanan kimseler, kıyamet gününde cehennemi hak ederler." (Buhârî, Hums

 

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI