Cevaplar.Org

MÜSLÜMANLARA HAYAT RUHLARI-MEVLÂNA EŞREF ALÎ TEHÂNEVÎ-ÇEVİREN ALİ GENCELİ-İSLÂMÎ NEŞRİYAT YAYINEVİ-İSTANBUL-1977


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-04-08 02:08:08

Tadı-tuzu, huzur ve rahatı bulunmayan bir yaşayış zâhirde ölmek olmasa bile, hakîkatte bu, hayat da değildir. Böyle bir hayat, hayattan başka bir şeydir, sürünmektir. S:63

Meclislerde kalb kırıcı münakaşa ve çekişmelere meydan verilmeyip, fesat ve karışıklık çıkmasına sebep olacak her şeyden sakınmalıdır. S:141

Kur'ân okuyan hiçbir kimse, "benim dilim Arapçaya iyi yatmıyor, iyi okuyamıyorum" diye Kur'ân okumayı bırakmamalıdır. S:148-149

Bazıları, "Kur'ân'ı Kerîm'i iyi okuyamazsanız, sevap yerine günaha girersiniz" derler. Hâlbuki öyle değildir. Okuyabildiğiniz kadarı için de sevap kazanır, okumayı terk etmedikçe sevapsız kalmazsınız. S:149

Kur'ân'ı Kerîm okuyan kimsenin her zaman şöyle düşünmesi ve bunu aklından çıkarmamaya dikkat etmesi lâzımdır. "Şimdi ben Kur'ân okurken Allahü Zü'l Celâl ile konuşuyorum." İşte bu şuura erildiği zaman bakınız, Kur'ân'ı Kerîm okuyan zâtın gönlü ne kadar ferahlayacaktır. S:155

Sebebe tevessülden sonra tevekkül lâzımdır. Zira mukadder olmayan bir şey, ne kadar uğraşılıp çalışılsa kat'iyen elde edilemez. Mukadder olan bir şey de çalışılmazsa dahi kendiliğinden elde edilir. S:170

Müşâvere etmek, tedbir ile alâkalı işlerdendir. Muhakkak ki sâdece tedbire güvenmekle iş bitmez. Tedbirle birlikte Allah'a tevekkül edip güvenilecektir. S:171

Ey Müslümanlar! Duâ ettiğiniz veya edeceğiniz zaman, ne için duâ edeceğinizi, kime, kimin karşısında duâ ettiğinizi iyice düşünmelisiniz. Allahu Teâlâ'nın karşısında olduğunuzu dâima hatırınızda tutmalısınız. O'nun kudret ve azametini düşünüp mahcûbiyetinizi bilmelisiniz. Böyle düşünüp yapmadığınız takdirde, şunu bilmiş olunuz ki, yaptığınız, hakikî bir duâ olmayıp alelâde birine söz söylemekten ve bir şey istemekten ibaret basit bir taleb, duâdan başka bir şey olur. S:180-181

İyi kimselerle düşüp kalkmanın ve konuşup görüşmenin, gönlü mazbut tutmak yolunda büyük tesir ve dahli vardır. Fena kimselerle düşüp kalkmanın, görüşüp konuşmanın ise, insanın kalbi, din ve dünyası üzerinde büyük, zararlı ve fena tesirleri olacağı da muhakkaktır. S:189

Namazın Cennet anahtarı olduğu söylendiğine göre; namaz kılan ve namaza bağlı bulunan kimse, diğer ibâdetleri yapanlardan daha önce bu anahtarı elde edip onlardan önce Cennete gidecektir. S:251

Zikirde öyle bir husûsiyet vardır ki, zikreden kimse dâima kalbinde güven bulur. Zîra kul, Allahu Zü'l-Celâl'i andığı müddetçe Allah da onu anacağını va'd buyurmuştur. Bunun içindir ki, kalbin güven bulmasının esası Allahu Teâlâ'nın kulunu anmasındandır. S:269

Namaz kılan öyle kimseler vardır ki, hakîkatte onlar, namaz kılmazlar. Zîra, namaz kılmaktan maksatları halka gösteriş yapmaktır. Fakat zekâtı vermek gizli olunca ve kimse de görmeyeceği için vermezler. İşte münâfıklar da böyle yaparlar. S:286

Müslümanın, sahip olduğu mal ve parasını harcaması da en tabiî hakkıdır. Ancak bu hak, İslâm'ın emir ve yasaklarına riâyetle kayıtlanmıştır. Kazanırken riâyete mecbur edilen şer'i hususlara, harcarken de mutlak riâyet etmek gerekir. S:347

Günah, hiçbir cezâsı olmasa bile, fenalığını düşünüp kaçınılması gereken kötü bir iş ve hareket, Cenâb-ı Hakk'ı gücendiren bir fiildir. Allahu Teâlâ, insana bu kadar bol nimet ihsan edip vermişken, basit ve küçük bir şey için O'nu gücendirmek, ne kadar büyük dirâyetsizlik ve münâsebetsizlik olur. S:390

Müslümanların dikkate almaları gereken bir husus da, tavr u hareketlerinden dolayı hiçbir kimseye fenalık gelmemesi, zâhirî veya ma'nevî olsun, davranışlarıyla kimsenin incinmemesini düşünmeleridir. S:415

İslâm Şeriatı, diğer din mensuplarının ve yabancı milletlerin vaziyetlerini ve tavr u hareketlerini, bir zarûret olmadığı halde benimsemeyi kat'iyetle menetmiştir. S:427

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

"Cezan kadar yanarsın, sonra yine cennete girersin!" ...İşte hayata günahlar ve sevaplar penc

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

...Cemaatleşmek devlet kurmak değildir. Çünkü devlet kurmak ibadet değildir. Yani devlet mekan

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

…İnsan için öyle bir ibadet tarzı veya ibadet düzenine gerek vardı ki, bu ibadet tarzı onun

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

İlk anayasamız, Kanun-i Esasi’nin hazırlık çalışmalarına II. Abdülhamid’in izniyle Ekim

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

Ermeni sorunundaki Alman tarafsızlığı dolayısıyla Almanya ile Osmanlı Hükümeti arasında ge

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

Siyasal muhalefet kavramı, özellikle Meşrutiyet dönemlerinde siyasal yaşamımızı önemli öl

Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.

Al-i İmran, 115

GÜNÜN HADİSİ

Her insan hata yapar. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI