Cevaplar.Org

MÜSLÜMANLARA HAYAT RUHLARI-MEVLÂNA EŞREF ALÎ TEHÂNEVÎ-ÇEVİREN ALİ GENCELİ-İSLÂMÎ NEŞRİYAT YAYINEVİ-İSTANBUL-1977


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-04-08 02:08:08

Tadı-tuzu, huzur ve rahatı bulunmayan bir yaşayış zâhirde ölmek olmasa bile, hakîkatte bu, hayat da değildir. Böyle bir hayat, hayattan başka bir şeydir, sürünmektir. S:63

Meclislerde kalb kırıcı münakaşa ve çekişmelere meydan verilmeyip, fesat ve karışıklık çıkmasına sebep olacak her şeyden sakınmalıdır. S:141

Kur'ân okuyan hiçbir kimse, "benim dilim Arapçaya iyi yatmıyor, iyi okuyamıyorum" diye Kur'ân okumayı bırakmamalıdır. S:148-149

Bazıları, "Kur'ân'ı Kerîm'i iyi okuyamazsanız, sevap yerine günaha girersiniz" derler. Hâlbuki öyle değildir. Okuyabildiğiniz kadarı için de sevap kazanır, okumayı terk etmedikçe sevapsız kalmazsınız. S:149

Kur'ân'ı Kerîm okuyan kimsenin her zaman şöyle düşünmesi ve bunu aklından çıkarmamaya dikkat etmesi lâzımdır. "Şimdi ben Kur'ân okurken Allahü Zü'l Celâl ile konuşuyorum." İşte bu şuura erildiği zaman bakınız, Kur'ân'ı Kerîm okuyan zâtın gönlü ne kadar ferahlayacaktır. S:155

Sebebe tevessülden sonra tevekkül lâzımdır. Zira mukadder olmayan bir şey, ne kadar uğraşılıp çalışılsa kat'iyen elde edilemez. Mukadder olan bir şey de çalışılmazsa dahi kendiliğinden elde edilir. S:170

Müşâvere etmek, tedbir ile alâkalı işlerdendir. Muhakkak ki sâdece tedbire güvenmekle iş bitmez. Tedbirle birlikte Allah'a tevekkül edip güvenilecektir. S:171

Ey Müslümanlar! Duâ ettiğiniz veya edeceğiniz zaman, ne için duâ edeceğinizi, kime, kimin karşısında duâ ettiğinizi iyice düşünmelisiniz. Allahu Teâlâ'nın karşısında olduğunuzu dâima hatırınızda tutmalısınız. O'nun kudret ve azametini düşünüp mahcûbiyetinizi bilmelisiniz. Böyle düşünüp yapmadığınız takdirde, şunu bilmiş olunuz ki, yaptığınız, hakikî bir duâ olmayıp alelâde birine söz söylemekten ve bir şey istemekten ibaret basit bir taleb, duâdan başka bir şey olur. S:180-181

İyi kimselerle düşüp kalkmanın ve konuşup görüşmenin, gönlü mazbut tutmak yolunda büyük tesir ve dahli vardır. Fena kimselerle düşüp kalkmanın, görüşüp konuşmanın ise, insanın kalbi, din ve dünyası üzerinde büyük, zararlı ve fena tesirleri olacağı da muhakkaktır. S:189

Namazın Cennet anahtarı olduğu söylendiğine göre; namaz kılan ve namaza bağlı bulunan kimse, diğer ibâdetleri yapanlardan daha önce bu anahtarı elde edip onlardan önce Cennete gidecektir. S:251

Zikirde öyle bir husûsiyet vardır ki, zikreden kimse dâima kalbinde güven bulur. Zîra kul, Allahu Zü'l-Celâl'i andığı müddetçe Allah da onu anacağını va'd buyurmuştur. Bunun içindir ki, kalbin güven bulmasının esası Allahu Teâlâ'nın kulunu anmasındandır. S:269

Namaz kılan öyle kimseler vardır ki, hakîkatte onlar, namaz kılmazlar. Zîra, namaz kılmaktan maksatları halka gösteriş yapmaktır. Fakat zekâtı vermek gizli olunca ve kimse de görmeyeceği için vermezler. İşte münâfıklar da böyle yaparlar. S:286

Müslümanın, sahip olduğu mal ve parasını harcaması da en tabiî hakkıdır. Ancak bu hak, İslâm'ın emir ve yasaklarına riâyetle kayıtlanmıştır. Kazanırken riâyete mecbur edilen şer'i hususlara, harcarken de mutlak riâyet etmek gerekir. S:347

Günah, hiçbir cezâsı olmasa bile, fenalığını düşünüp kaçınılması gereken kötü bir iş ve hareket, Cenâb-ı Hakk'ı gücendiren bir fiildir. Allahu Teâlâ, insana bu kadar bol nimet ihsan edip vermişken, basit ve küçük bir şey için O'nu gücendirmek, ne kadar büyük dirâyetsizlik ve münâsebetsizlik olur. S:390

Müslümanların dikkate almaları gereken bir husus da, tavr u hareketlerinden dolayı hiçbir kimseye fenalık gelmemesi, zâhirî veya ma'nevî olsun, davranışlarıyla kimsenin incinmemesini düşünmeleridir. S:415

İslâm Şeriatı, diğer din mensuplarının ve yabancı milletlerin vaziyetlerini ve tavr u hareketlerini, bir zarûret olmadığı halde benimsemeyi kat'iyetle menetmiştir. S:427

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

GELENEĞİN BÖLÜNMEZLİĞİ (…) Ne orijinal ne de felsefî olarak teolojik düşünce sahibi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BİR NESLE KILAVUZLUK: KUZEY AFRİKA (…) Nüfuzunun en hissedilir (s. 185) olduğu yer Mağrip

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

İSLÂMCI MİLLİYETÇİLİĞİN MÜDAFAASI: ARAP DOĞU Doğu’da Suriye ayaklanmasının başar

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

ARAP DAVASININ BENİMSENMESİ (…) Arslan’ın (…) Kendi hayatı Dürzî içe dönüklüğün

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

SAVAŞ VE SÜRGÜN 28 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne girdi ve Orta

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BİR OSMANLI-ARAP CENTİLMENİ YETİŞİYOR (…) 1869’da Lübnan’daki Şuveyfe köyünde doğm

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

Çağın en gözde simalarından olan Şekip Arslan, biyografistlere çok sayıda malzeme bırakmı

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

Kim bir oruçluya iftar ettirirse, kendisine onun sevabı kadar sevap yazılır. Üstelik bu sebeple oruçlunun sevabından hiçbir eksilme olmaz.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin Hz.lerinin Vefatı(15 Ocak 1459) *İstanbul Erkek Lisesi'nin Açılışı(15 Ocak 1884) *Körfez Savaşı'nın Başlaması(17 Ocak 1991) *Galiçya Zaferi(19 Ocak 1917)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI