Cevaplar.Org

SAMİ RAMAZANOĞLU HAZRETLERİNİN KALEMİNDEN ŞEFKAT NEBİSİ

Cenab-ı Hak Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri Habîb-i Edîb-i hakkında şöyle buyurmaktadır: "And olsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmişdir ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Üstünüze çok düşkündür. Bütün müminleri cid


2010-02-15 10:19:49

Cenab-ı Hak Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri Habîb-i Edîb-i hakkında şöyle buyurmaktadır:

 

"And olsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmişdir ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Üstünüze çok düşkündür. Bütün müminleri cidden esirgeyicidir. Onları bağışlayıcıdır, O Habibim sana iman etmekten yüz çevirirlerse de ki; Bana Allah yeter, ondan başka hiç bir ilah yok. Ben ancak ona güvenip dayandım. O büyük arşın sahibidir." (1)

 

Fa'nın fethasıyla şeklindeki kıraete göre ayetin manası "Sizin nefasette en şerefliniz, en faziletlinizdir" demek olur.

 

Hadis-i Şerifte de şöyle buyrulur;

 

"Ben neseben, haseben ve sıhren en şereflinizim. Adem -aleyhisselam-dan itibaren babalarımda, gayr-ı meşru evlilik olmamıştır."Bu böyledir. Zira zina mahsulü olan evlilikten veli dahi meydana gelmez. Peygamber hiç gelmez. Bu da hilkatinin aslında mevcut olan cevherinin nefasetini belirler. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ilk cevher O'dur.

 

Ebu Hureyre Radyallahu anhdan rivayette Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi vessellem Efendimiz:

 

Cebrail Aleyhisselama:

 

-Kaç yaşındasın diye sordu Cebrail:

 

-Bilemiyorum, fakat dördüncü perdede bir yıldız vardır ki her yetmişbin senede bir kere doğar. İşte ben onu yetmiş ikibin kere gördüm.

 

Aleyhissalatü vesselam Efendimiz:

 

-Ey Cebrail Rabbimin izzetine yemin olsun ki işte ben o yıldızım! diye buyurdular.

 

Cenab-ı Hak Adem aleyhisselamı yarattığında alnının nûrunu sırtında kıldı. O nur alnında parlardı. Sonra bu nur oğlu Şit aleyhisselama intikal etti. Şit aleyhisselam üçüncü oğluydu. Hazreti Havva kız ve erkek ikiz doğururdu. Şifi ise kerameten tek doğurdu. İşte bu nur Abdülmuttalibe gelinceye kadar oğuldan oğula intikal etti. Sonra oğlu Abdullah'a ondan da Amine'ye geçmiştir.

 

Rasulullah sallalahu aleyhi vesellem her varlığın var olmasının nihahi gayesidir,

 

Vucüd-i Şerifleri ve latif unsurları varlık aleminin en üstünüdür. Ruh-i Mutahharaları ise kudsî ruhların en faziletlisidir. Kabilesi kabilelerin en iyisi, lisanı diğer lisanların en fasihidir, Kitabı, ilahi kitapların, ali ve ashabı diğer ümmetlerin, doğum zamanı diğer zamanların en hayırlısıdır. Ravza-i münevveresi mutlak olarak en yüce mekan.

 

Kavl-i Keriminde şuna da işaret vardır ki, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Allah- Celle Celalühü nezdinden büyük hediyedir. Allah'ın hediyesine ancak kafir ve münafıklar itiraz ederler.

 

Te'vilat-ı Necmiyye'de; Bu ayetde müminleri dini metin'de rıfk ile terbiye etmeye işaret vardır denilmektedir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem "Bu din metin bir din'dir. O halde dinde rıfk ve rahmet ile derinlesiniz. Birbirinizin ayıplarını af ediniz. "buyurmuşlardır. Cenabı Hak'da ayeti kerimesinde "Onları af et ve geçiver, aldırış etme" buyuruyor.

 

İnsanlar arasında dağılmış olan refet ve rahmet-i Halıkiyye'den kim bir şeyler tedarik ederse rahmet ve refet-i Nebeviyeye mazhar olmuş olur.

 

Bazı hükema demişlerdir ki: "Cenab-ı Hak Muhammed Sallallahu aleyhi vesellemin ruhunu yarattığında dünyevi şekli gibi ruhuna suret verdi. Başını bereketten, gözlerini hayadan, kulaklarını ibretten, dilini zikirden, dudaklarını tesbih'ten, yüzünü rızadan, sadrını ihlastan, kalbini rahmetten, fuadını şefkat'ten, ellerini sehavetten, saçlarını cennet bitkilerinden, terini de cennet halının şerbetinden yarattı.

 

Cenab-ı Hak'tan daima bizi ehl-i hilim ve kerem erbabına ilhak etmesini ve çirkin vasıflardan temizlemesini niyaz ederiz.

Kaynak:

http://www.samiefendi.org/icerik.asp?haberID=43

M.Sami Ramazanoğlu

Dipnotlar:

1-Tevbe süresi: 128-129

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

PEYGAMBERİMİZ EBU CEHİL’E GİTTİ Mİ?

PEYGAMBERİMİZ EBU CEHİL’E GİTTİ Mİ?

Âlemlerin Rabbi Kur’ân’ında Resûlullah aleyhissalatu vesselamı bizim için ‘en güzel ör

MEAL OKUMAK KUR’AN’I ANLAMAK MIDIR?

MEAL OKUMAK KUR’AN’I ANLAMAK MIDIR?

Bir bayan, öğretmenlikten emekli olduktan sonra "başımı kapattım, namazlarımı kılmaya başl

ŞEHİD ÖLDÜĞÜNDE NE HİSSEDER?

ŞEHİD ÖLDÜĞÜNDE NE HİSSEDER?

Abdullah bin Zübeyr, bir daha hücuma geçince Şamlı askerler hazan yaprakları gibi kılıcını

İRADEMİZİ TERBİYE EDELİM

İRADEMİZİ TERBİYE EDELİM

A.J. Cronin, Reader’s Digest, Amerika Otuz sene evvel(1920’ler) genç bir doktor olarak bulundu

PROF. DR. ALAADDİN BAŞAR BEYİN İBRETLİ BİR ANISI

PROF. DR. ALAADDİN BAŞAR BEYİN İBRETLİ BİR ANISI

“Lise son sınıftaydım. Bir gün hocamız sınıfa girdiğinde, tahtada ahlâk dışı bir resim

BİR ARAP ÂLİMİN İBRETLİ HİKAYESİ

BİR ARAP ÂLİMİN İBRETLİ HİKAYESİ

Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi anlatıyor; “1970’li yıllarda, İstanbul’daki bir sohbet

CEVAP YERİNE..

CEVAP YERİNE..

FETÖ’nün, genel anlamda İslam’a büyük zararı dokunduğu gibi, daha özel anlamda Risale-i

TARİH ŞUURU VE EHEMMİYETİ

TARİH ŞUURU VE EHEMMİYETİ

İnsanlar geçmiş zamanın hâtıratı ile zaman zaman neşeyâb olduğu gibi, milletler de mazinin

MUHAMMED ESED’İ SARSAN SURE

MUHAMMED ESED’İ SARSAN SURE

Aslen Yahudi kökenli bir Avusturyalı olan merhum Muhammed Esed(Leopold Weiss) “Mekke’ye Giden

BU DA GEÇER YÂ HÛ

BU DA GEÇER YÂ HÛ

Bu ümmet ne badireler atlattı uzun tarihi boyunca.. Ne ihanetler, kahpelikler gördü; ne zulümle

SORU CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ

SORU CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ

Soru: Kurban Kesmek Kimlere Vâciptir? Kurban kesmek dinen zengin sayılan Müslümanlara vaciptir.

Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

Nûr, 38

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Kanije müdafaası(18 Kasım 1601) *Hz.Fatıma'nın(r.anha) Vefatı(22 Kasım 632) *İstanbul'un Müttefikler Tarafından İşgali(23 Kasım 1918) *Alparslan'ın Şehadeti(24 Kasım 1072) *Öğretmenler Günü(24 Kasım)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI