Cevaplar.Org

SAMİ RAMAZANOĞLU HAZRETLERİNİN KALEMİNDEN ŞEFKAT NEBİSİ

Cenab-ı Hak Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri Habîb-i Edîb-i hakkında şöyle buyurmaktadır: "And olsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmişdir ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Üstünüze çok düşkündür. Bütün müminleri cid


2010-02-15 10:19:49

Cenab-ı Hak Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri Habîb-i Edîb-i hakkında şöyle buyurmaktadır:

 

"And olsun size kendinizden öyle bir Peygamber gelmişdir ki sıkıntıya uğramanız ona çok ağır ve güç gelir. Üstünüze çok düşkündür. Bütün müminleri cidden esirgeyicidir. Onları bağışlayıcıdır, O Habibim sana iman etmekten yüz çevirirlerse de ki; Bana Allah yeter, ondan başka hiç bir ilah yok. Ben ancak ona güvenip dayandım. O büyük arşın sahibidir." (1)

 

Fa'nın fethasıyla şeklindeki kıraete göre ayetin manası "Sizin nefasette en şerefliniz, en faziletlinizdir" demek olur.

 

Hadis-i Şerifte de şöyle buyrulur;

 

"Ben neseben, haseben ve sıhren en şereflinizim. Adem -aleyhisselam-dan itibaren babalarımda, gayr-ı meşru evlilik olmamıştır."Bu böyledir. Zira zina mahsulü olan evlilikten veli dahi meydana gelmez. Peygamber hiç gelmez. Bu da hilkatinin aslında mevcut olan cevherinin nefasetini belirler. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ilk cevher O'dur.

 

Ebu Hureyre Radyallahu anhdan rivayette Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi vessellem Efendimiz:

 

Cebrail Aleyhisselama:

 

-Kaç yaşındasın diye sordu Cebrail:

 

-Bilemiyorum, fakat dördüncü perdede bir yıldız vardır ki her yetmişbin senede bir kere doğar. İşte ben onu yetmiş ikibin kere gördüm.

 

Aleyhissalatü vesselam Efendimiz:

 

-Ey Cebrail Rabbimin izzetine yemin olsun ki işte ben o yıldızım! diye buyurdular.

 

Cenab-ı Hak Adem aleyhisselamı yarattığında alnının nûrunu sırtında kıldı. O nur alnında parlardı. Sonra bu nur oğlu Şit aleyhisselama intikal etti. Şit aleyhisselam üçüncü oğluydu. Hazreti Havva kız ve erkek ikiz doğururdu. Şifi ise kerameten tek doğurdu. İşte bu nur Abdülmuttalibe gelinceye kadar oğuldan oğula intikal etti. Sonra oğlu Abdullah'a ondan da Amine'ye geçmiştir.

 

Rasulullah sallalahu aleyhi vesellem her varlığın var olmasının nihahi gayesidir,

 

Vucüd-i Şerifleri ve latif unsurları varlık aleminin en üstünüdür. Ruh-i Mutahharaları ise kudsî ruhların en faziletlisidir. Kabilesi kabilelerin en iyisi, lisanı diğer lisanların en fasihidir, Kitabı, ilahi kitapların, ali ve ashabı diğer ümmetlerin, doğum zamanı diğer zamanların en hayırlısıdır. Ravza-i münevveresi mutlak olarak en yüce mekan.

 

Kavl-i Keriminde şuna da işaret vardır ki, Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Allah- Celle Celalühü nezdinden büyük hediyedir. Allah'ın hediyesine ancak kafir ve münafıklar itiraz ederler.

 

Te'vilat-ı Necmiyye'de; Bu ayetde müminleri dini metin'de rıfk ile terbiye etmeye işaret vardır denilmektedir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi vesellem "Bu din metin bir din'dir. O halde dinde rıfk ve rahmet ile derinlesiniz. Birbirinizin ayıplarını af ediniz. "buyurmuşlardır. Cenabı Hak'da ayeti kerimesinde "Onları af et ve geçiver, aldırış etme" buyuruyor.

 

İnsanlar arasında dağılmış olan refet ve rahmet-i Halıkiyye'den kim bir şeyler tedarik ederse rahmet ve refet-i Nebeviyeye mazhar olmuş olur.

 

Bazı hükema demişlerdir ki: "Cenab-ı Hak Muhammed Sallallahu aleyhi vesellemin ruhunu yarattığında dünyevi şekli gibi ruhuna suret verdi. Başını bereketten, gözlerini hayadan, kulaklarını ibretten, dilini zikirden, dudaklarını tesbih'ten, yüzünü rızadan, sadrını ihlastan, kalbini rahmetten, fuadını şefkat'ten, ellerini sehavetten, saçlarını cennet bitkilerinden, terini de cennet halının şerbetinden yarattı.

 

Cenab-ı Hak'tan daima bizi ehl-i hilim ve kerem erbabına ilhak etmesini ve çirkin vasıflardan temizlemesini niyaz ederiz.

Kaynak:

http://www.samiefendi.org/icerik.asp?haberID=43

M.Sami Ramazanoğlu

Dipnotlar:

1-Tevbe süresi: 128-129

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

NESLİN EĞİTİMİNDE MAARİFE DÜŞEN VAZİFELER

NESLİN EĞİTİMİNDE MAARİFE DÜŞEN VAZİFELER

Mânevîyatsız ilmin, beşeriyete felâh ve huzur yerine, şüphe, tereddüt, hatta ızdırap verdi

NASIL BİR MAARİF?

NASIL BİR MAARİF?

Yıllardır ilmî ve fikrî çalışmalarım arasında memleketimizin mânevî, ahlâkî, derûnî

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

GENÇLERİ HEDONİZM ÇILGINLIĞINA İTENLER

Diyorlar ki: Dünyaya bir kere gelinir. Sonun başlangıcı yoktur. Gülün, eğlenin, bir yıldır

HİCRET VE HAREKET

HİCRET VE HAREKET

Hicret, tâ ezelden ebede, âlem-i vücubdan âlem-i imkâna, daire-i ilimden daire-i kudrete, tâ

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

ORUÇ, ORUÇ BOZMAK VESAİRE

Ramazan ayının hususiyeti oruç. Orucun hususiyeti de kendisine ait meseleler. Başında; tutan tu

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

HEKİM VE FİLOZOF GÖZÜ İLE RAMAZAN

Hekim gözü ile Ramazan perhiz ayıdır. Bir çok hastalıklara karşı tıbbın tavsiye ettiği im

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

HÜZÜNLÜ BİR HAYVANAT BAHÇESİ GEZİSİ

“Paris'in büyük hayat sıtmasına tutulduktan sonra(1) yapmaya hiç vakit bulamayacağım bir zi

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

YİRMİNCİ ASRIN BAŞINDA ANADOLUDA PAZARIN NAMUSU

Fransız yazar Claude Farrare, Çanakkale’de bir köyde, 1900’şerin başında yaşadığı çok

BİZ DE RAHATSIZIZ

BİZ DE RAHATSIZIZ

Elinize bir kalem alsanız ve siyasette, ticarete, sanatta, eğitimde en fazla isim yapmış insanla

"BANA KUR’AN YETER!”

Bana Kur'an yeter!" cilerden beni sevdiğini söyleyen biri, kendisi Hadisleri kabul etmeyerek doğr

MEALCİ KARDEŞLERİME KUR’AN’DAN MİSAFİRPERVERLİK DERSİ

MEALCİ KARDEŞLERİME KUR’AN’DAN MİSAFİRPERVERLİK DERSİ

Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indiğinden Kur’an’da geçen her kelimenin o günkü manaları

İnsan, bizim kendisini kerih bir nutfeden yarattığımızı görmez mi ki, şimdi o apaçık bir hasım kesilmektedir.

Yasin, 77

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI