Cevaplar.Org implant

YİRMİBEŞİNCİ SÖZ'DEN NOTLAR-1

Kur'an arşı a’zam’dan, ism-i a’zamdan ve her ismin mertebe-i a’zamından geldiği için hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem şeriattır, hem gönüllere şifa, müminlere hidayet ve rahmett


Zafer Karlı

zaferkar79@gmail.com

2010-02-15 05:33:55

Kur'an arşı a'zam'dan, ism-i a'zamdan ve her ismin mertebe-i a'zamından geldiği için hem zikirdir, hem fikirdir, hem hikmettir, hem ilimdir, hem hakikattir, hem şeriattır, hem gönüllere şifa, müminlere hidayet ve rahmettir. Kur'ân-ı Kerim bütün âlemlerin rabbi itibariyle Allah'ın Kelamıdır. Sebeplerde boğulmamanın, ilahi hikmete yaklaşmanın yolu Kur'ân-ı Kerim'i esas almakla mümkündür.

 

İnsaniyeti saadete sevk eden hakiki mürşid Kur'an'ın Allah'tan başkasının kelamı olmayıp, Allah'a izafe edilen bir kelam olduğunun delillerine Risale-i Nur Külliyatında İşarat'ül İ'caz eserinin genelinde, Yirmi Beşinci Söz'de ana konu olarak ve çeşitli risalelerde de kısmen yer verilmiştir. Bediüzzaman Hazretleri Kuran-ı Hakim'in kelam-ı İlahi olduğunun delillerinin anlatıldığı Mucizat-ı Kuraniye risalesi olan Yirmi Beşinci Söz'de ele alınan ekser ayetlerin her birinin; 
1-Ya mülhidler (dinsizler) tarafından medar-ı tenkid (eleştiri sebebi) olmuş, 
2-Ve ya ehl-i fen (bilim adamları) tarafından i'tiraza uğramış, 
3-Ve ya cinni ve insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz olmuş ayetler olduğunu belirtmiştir.(1)
Ayrıca, müellifimiz Kur'an-ı Kerim'in ifadelerindeki ve tertibindeki akıllara durgunluk veren göz kamaştırıcı özellikleri açıklarken, ehl-i ilhad ve fennin Kur'an'daki kusur zannettikleri noktaların; 
* İ'cazın lemeati (mucize oluşun getirdiği pırıltılar) 
* Belağat-ı Kuraniye'nin kemâlâtının menşe'leri, yani Kur'ân'ın mucize derecesindeki ifade üstünlüğünü gösteren köklü esaslar olduğunu ilmi kaideler ile ispat etmiştir.(2)
Büyük kâinat kitabının en büyük ve en güzel müfessiri olan Kur'an-ı Kerim'in ifadelerindeki olağanüstü edebi ve sanatsal cazibe derece-i i'caz'daki belağat-i Kur'aniye yani Kur'ân'ın mucize derecesindeki ifade üstünlüğünden kaynaklanmaktadır.
Bediüzzaman Hazretleri Yirmi Beşinci Söz'ün Birinci Şulesinin Birinci Şua'sında derece-i i'caz'da belağat-i kuraniye'yi anahatları ile sıralamıştır. 
DİPNOTLAR 
1-Sözler, s. 328 
2-Sözler, s. 328

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLİŞİN İSBATI

ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLİŞİN İSBATI

Geçtiğimiz cumartesi akşam davet edildiğim yerde önüme bir metin koydular: -Hocam, bu akşam

BAZI SUALLERE KISA CEVAPLAR-2

BAZI SUALLERE KISA CEVAPLAR-2

Soru 4: “Muhabbet şu kâinatın sebebi vücududur’ u” nasıl anlayacağız? Resul-u Ekrem’l

BAZI SUALLERE KISA CEVAPLAR-1

BAZI SUALLERE KISA CEVAPLAR-1

SORU-1: Birinci Söz’de "Bismillah" her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız” deni

RİSALE-İ NUR’DA GELECEK TASAVVURU-4

RİSALE-İ NUR’DA GELECEK TASAVVURU-4

5.DİLEK TEMENNİ VE ARZU NİTELİĞİNDE OLANLAR: SONUÇ BÖLÜMÜ

RİSALE-İ NUR’DA GELECEK TASAVVURU-3

RİSALE-İ NUR’DA GELECEK TASAVVURU-3

3.Vuku bulacak olanlar: Önceki sahifelerde kısmen ifade edildiği gibi, geleceğe dair kanaat bel

RİSALE-İ NUR’DA GELECEK TASAVVURU-2

RİSALE-İ NUR’DA GELECEK TASAVVURU-2

Üstad Bediüzzaman’ın ihbarat-ı gaybiyeye dair görüş ve kanaatleri statik, belirli bir zaman

RİSALE-İ NUR’DA GELECEK TASAVVURU-1

RİSALE-İ NUR’DA GELECEK TASAVVURU-1

Manisa İlim ve Kültür Vakfı’nın 14 senedir düzenlemiş olduğu Soma Seminer Programı, bu y

İHTİLAFDAKİ İHLÂS AHLAKI-4

İHTİLAFDAKİ İHLÂS AHLAKI-4

Bediüzzaman’ın İttifak-İhtilaf Prensipleri 1-Meslek Meşrep Ve Mezheplerde Hak Ve Batıl Öl

İHTİLAFDAKİ İHLÂS AHLAKI-3

İHTİLAFDAKİ İHLÂS AHLAKI-3

Dinin Ve Şeriatın Sabite Ve Değişkenleri: Konu ile ilgili İ.İ’caz’da iki tane güzel aç

İHTİLAFDAKİ İHLÂS AHLAKI-2

İHTİLAFDAKİ İHLÂS AHLAKI-2

2-Kesbi İhtilaf: Kesbi ihtilaf; fertler ve gruplar arasındaki görüş ayrılıkları olarak tari

İHTİLAFDAKİ İHLÂS AHLAKI-1

İHTİLAFDAKİ İHLÂS AHLAKI-1

Giriş: “Ahlak: İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan, manevi nitel

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Ankebut:45

GÜNÜN HADİSİ

Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur.

Tirmizi, Savm 82, (807); İbnu Mace, Sıyam 45, (1746)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI