Cevaplar.Org

HZ. SELMA BİNTİ UMEYS (R.ANHA)

Şehitler Seyyidi Hz. Hamza’nın (r.a) hanımı. BABASI: Umeys bin Ma’d. ANNESİ:


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-01-07 04:36:58

Şehitler Seyyidi Hz. Hamza'nın (r.a) hanımı.

BABASI:

Umeys bin Ma'd.

ANNESİ:

Hind (Havle) Binti Avf.

NESEBİ:

Selma Binti Umeys bin Ma'd bin el-Hâris bin Teym bin Kab bin Malik bin Kuhafe bin Amir bin Rebia bin Ganim bin Muaviye bin Zeyd el-Has'amiyye.

BAZI ÖZELLİKLERİ:

v Resûlullah Efendimizin "mü'min kız kardeşler" diye övgüsüne mazhar olmuştur.

v Şair ve edibe bir hanımefendidir.

v Hayatı Hakkında bölümümüzde de bahsedildiği üzere; Hz. Selma (r.anha) akraba yönünden çok şereflidir.

HAYATI:

Hz. Selma (r.anha), akraba yönünden çok şereflidir. Mü'minlerin annesi Hz. Meymune'nin ve Hz. Ümmü'l-Fadl'ın (r.anhünne) anne bir kız kardeşi ve ayrıca Hz. Esma Binti Umeys'in ana-baba bir kız kardeşidir. Hz. Peygamber'in de (aleyhissalatu vesselam) baldızı ve Peygamberimiz'in (aleyhissalatu vesselam) amcası şehitler seyyidi Hz. Hamza'ın (r.a) hanımıdır. İlk Müslümanlardandır. Hz. Hamza (r.a) ile olan evliliğinden Ümâme adında bir kızı olmuştur. Hz. Hamza Uhud savaşında şehit olunca Hz. Selma Binti Umeys dul, kızı Ümâme ise yetim kalmıştı…

Hz. Selma (r.anha), Medine'ye hicret ettikten sonra, ikinci evliliğini sahabeden Şeddat (r.a) ile yapar. Ondan da Abdullah adında bir çocuğu olur.

Hayatı hakkında pek bilgiye sahip bulunamadığımız bu hanım sahabenin vefatı hakkında da bir bilgiye ulaşamadık.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v Zübeyr b. Bekkar ve başkaları İbn Abbas'dan (r.a), Peygamber'in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: "İman eden dört kız kardeş: Ümmü'l-Fadl, Meymune, Esma ve Selma'dır."

SÖZLERİNDEN SEÇTİKLERİMİZ:

v O günkü günde günahsız ne kadar yiğit, henüz ihtiyarlık yaşına varmamış, saç ve sakalları ağarmamış nice mehabetli ve haysiyetli kimseler öldürülüp o sebeple nice kadınlar kocalarından ayrı, ne kadar dul kadın yiyeceğe muhtaç kalmıştır. Eğer Süleym oğulları Cüzeym oğullarına, aldatarak silahlarını bıraktırmamış olsalardı onları pek kolaylıkla avlayamayıp kendilerine mukavemet edecek muharipler olarak bulacaklardı.
(Bu beyiti Benî Kinane'den Cüzeyme b. Âmir b. Abdi Menât topluluğu üzerine Hz. Hâlid b. Velid tarafından vuku bulan harbde Cüzeyme oğullarından günahsız olarak öldürülenler hakkında mersiye olarak söylemiştir.)

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.

Duhân, 3

GÜNÜN HADİSİ

Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini, ecelinin uzatılmasını isterse sıla-i rahim yapsın.

Müslim, 2318

TARİHTE BU HAFTA

*Kanije müdafaası(18 Kasım 1601) *Hz.Fatıma'nın(r.anha) Vefatı(22 Kasım 632) *İstanbul'un Müttefikler Tarafından İşgali(23 Kasım 1918) *Alparslan'ın Şehadeti(24 Kasım 1072) *Öğretmenler Günü(24 Kasım)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI