Cevaplar.Org

AKİFNÂME

Eser adı: Akifname Müellifi: Hasan Basri Çantay Yayınevi: Erguvan Yayınları “Acaba hangi kelime,


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2009-12-21 03:39:55

Eser adı: Akifnâme

Müellifi: Hasan Basri Çantay

Yayınevi: Erguvan Yayınları

“Acaba hangi kelime, hatta isim, anam babam da dâhil, bana Akif’in ismi kadar dokunuyor. Hiçbiri... Hiçbir kimse, bu vefalı memleket evladı kadar bende sevgi ve saygı uyandırmamıştır. O, gönüllerimizin rakipsiz sultanıdır. Ona “bizim Akifimiz” diyoruz. Tıpkı “Bizim vatanımız” der gibi.” Osman Yüksel Serdengeçti.

Bu ay, vefatının 73. sene-i devriyesi münasebetiyle, merhum Akifimiz hakkında çok kıymetli bir eseri takdim etmek istiyoruz. Aslında, yakın dostu merhum Eşref Edip Fergan’ın kendisi hakkındaki 2.Ciltlik eserini (sanırım 1938’lerde basılmış) tavsiye etmek isterdik. Ama daha yayınlanma aşamasında. İnşallah en kısa zamanda okuyucuyla buluşur.

Bu arada, konunun uzmanı Ertuğrul Düzdağ hocamızın da ısrarla üzerinde durduğu gibi, Mithat Cemal Kuntay’ın yalan ve çarpıtmalarla dolu Mehmed Akif eserinin de dikkatle ve tenkit gözlüğü elde bir şekilde okunmasını, ama konuya vâkıf olmayanlara tavsiye etmekten hazer edilmesini âcizane öneririz.

Not: Bu eser haricinde, muhterem M. Ertuğrul Düzdağ beyefendi’nin Mehmed Akif(Kaynak Yayınları) ve M. Akif’in Mısır Hayatı(Şule Yay.) adlı eserlerini de özellikle tavsiye ederiz.

Merhum Akif’in yakın dostlarından ve onu kendisine “Üstad” kabul etmiş tilmizlerinden olan merhum âlim Hasan Basri Çantay Hocaefendi’nin kaleme aldığı bu değerli eser, Ahmed Said Matbaasında, 1966 senesinde basılmış. Şimdi Erguvan Yayınları göze hoş gelecek bir tarzda, çok da güzel Akif fotoğrafları ekleyerek okuyucunun ilgisine arz etti.

Akifnâme, merhum Çantay hocanın, İstiklal harbinde, birinci mecliste beraber mebusluk da yaptıkları dava arkadaşıyla ilgili kendi hatıra ve değerlendirmeleri ile birlikte, Akif merhum hakkında o zamanlar matbuat dünyasında kaleme alınan birbirinden kıymetli yazıları da ihtiva eden değerli bir kitap.

Eserden, Akif merhumla alakalı birkaç alıntı verelim ve iki üstadımıza da rahmetler dileyelim. Ruhları şad olsun.

“Akif gençliğinde deniz yarışlarında, yaya koşularında, atlama müsabakalarında hep birinciliği kazandı. Saatlerce kürek çeker, boğazı yüzerek geçerdi. O iyi taş atardı.”

“Diyebilirim ki, Üstad Akif’in halk arasında en çok okunan eseri Hakkın Sesleri'dir. Onu Kur’an gibi ezberlediler. İhtiraslara, tefrikalara, gafletlere kurban olan Rumeli’nin acıklı destanını bu eserde okuyacaksınız.”

“Sakarya muharebelerinin en kara günlerinde idi. Biri dedi ki; "Sen hâlâ zafer mi bekliyorsun? Asırlar var, biz on göremedik. Giriştiğimiz her savaş bizi mağlup çıkarmıştır. Ankara'da topladığınız bir avuç kuvvetle mi düşmanı yeneceksiniz? İşte muhacirler! Ellerinden kaçan o güzel yurtlarını sayıklaya sayıklaya ölüp gidiyorlar. Hangisi yurduna vuslat ve memleketini istirdad nimetine kavuşmuştur?"

Düşündüm, ben de muhacirdim. Ben de yeşil memleketimden kovulmuştum. İçim burkuldu. Boğazıma ur gibi bir acı düğüm tıkandı. Ağlayamıyordum. O bedbaht ve meyus adama dedim ki; "Bu savaş müstesna bir İstiklal savaşıdır ki, asırların simsiyah tarihini tekzip edecektir." O sıra Akif Bey geldi, anlattım. O zata şu cevabı verdi; "Arkadaş! Burası Ankara'dır. İşi millet kendi eline aldı. Korkma, bu sefer Yunanla dövüşen Türk'ün öz imanıdır. İman mağlup edilemez."

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, gen

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

Eser Adı: Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Müellif: Seyyid Kutub Mütercim: Süleyman Ateş Yay

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

Eser Adı: Kur'an'dan Nasıl YararlanılırOrijinal Adı: Mutâlea-i Kur’an-ke Usul-ü Mebadi M

SÖZÜN DOĞRUSU

SÖZÜN DOĞRUSU

Eser Adı: Sözün Doğrusu Müellifi: Yavuz Bülent Bakiler Yayınevi: Türk Edebiyat Vakfı Yay

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

Daha önceleri İsmail Hakkı Bursevi, daha sonra Babanzade Ahmed Naim bey tarafından tercüme edil

SOHBETLER VE HATIRALAR

SOHBETLER VE HATIRALAR

Eser Adı: Sohbetler ve Hatıralar Müellif: Prof. Dr. Ahmet Coşkun Yayınevi: Ensar Neşriyat

MEZHEPLER TARİHİ

MEZHEPLER TARİHİ

Eser Adı: Mezhepler Tarihi Orijinal Adı: Tarihu’l Mezahib’ül İslâmiye Müellif: Muhammed

İLİM YOLUNDA

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t T

PROBLEMLER VE ÇARELER

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâi

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevab

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an öyle bir servettir ki, O'nu elde edenin hiçbirşeye ihtiyacı kalmaz. O'ndan daha büyük bir zenginlikte bulunmaz.

Camiü's Sagir, 4:535, Hadis No:6183

TARİHTE BU HAFTA

İlk uzay gemisinin Aya inişi-3 Şubat1966*İskilipli Atıf hocanın şehadeti(4 Şubat-1926)*Fatih'in tahta çıkışı(5 Şubat 1451)*Ömer bin abdülaziz'in vefatı-9 şubat 720

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI