Cevaplar.Org

TASAVVUF VE HAYAT

İnşallah birkaç hafta dikkatimizi çeken bazı tasavvuf i eserleri nazara vereceğiz. Bunlardan ilki Tasavvuf ve Hayat. Şu anda Diyanet Vakfı Yayınevi tarafından neşredilen bu şaheserin


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2009-10-07 18:10:08

Eser Adı: Tasavvuf Ve Hayat

Müellif: Abdülbari en Nedvi

Mütercim: Mustafa Ateş

Yayınevi: Diyanet Vakfı Yayınları, İrfan Yayınevi

İnşallah birkaç hafta dikkatimizi çeken bazı tasavvufi eserleri nazara vereceğiz. Bunlardan ilki Tasavvuf ve Hayat. Şu anda Diyanet Vakfı Yayınevi, ve İrfan Yayınevi tarafından neşredilen bu şaheserin 1974 senesinde İrfan Yayınevi tarafından basılan ilk baskısı var elimde.. Aslı Urduca olan eseri Ebul Hasan en Nedvi’nin yeğeni Muhammed Rabi en Nedvi Arapçaya, Prof. Dr. Mustafa Ateş beyefendi de büyük bir vukufiyet ve dil ustalığıyla dilimize tercüme etmiş. Allah sa’ylerini meşkûr etsin.

Tasavvuf alanında bir çok eser var gerçi ama, Said Havva merhuma katılmamak elde değil; “Tasavvufla ilgili, birine bir kitap adını vermekte güçlük çekiyorum. Çünkü tasavvuf kitaplarının çoğuna, biraz bilgisi olan insanın hoşnut olamayacağı çok şeyler karışmıştır. Bakarsınız mesnetsiz ibareler, ölçüsüz şatahatlar(tasavvuf ehlinin anormal sözleri) ve bir tarafı yapayım derken başka tarafı yıkmalar çoktur.

Haydarabad Osmaniye Üniversitesi Felsefe Kürsüsü Profesörü merhum Abdülbari en Nedvi’nin bu eseri inşallah bu hatalardan salim ve sahih tasavvufu ortaya koyan bir çalışma. Aslında kitabın mahiyeti Abdülbari merhumun, üstadı Eşref Ali Tehanevi hazretlerinin tasavvufla alakalı çeşitli vaaz ve kitaplarındaki görüşlerini bir araya getirmesi ve bunları şerh etmesinden ibaret.

Merhum Muhammed Zahid Kevseri hazretlerinin ifadesiyle “Hind beldesinin en başta gelen allamesi, şeyhlerin şeyhi, büyük muhaddis, uzman nakkad Mevlana Hakimül Ümme Muhammed Eşref Ali Tehanevi” yirminci asırda tasavvuf sahasında en büyük tecdidi yapan insan olarak bilinir. Öyle ki merhum allame Ebul Hasan en Nedvi şöyle demekten kendini alamaz; “Büyük terbiyeciler, şeyhler ve ilim adamları O’nun bu babda tek olduğunu, bu ilmi yenileme hususunda tek ve benzersiz olduğunu ikrar ve teslim etmiş bulunuyorlar.”

 

Onun eserleri birçok şeyi olduğu gibi, çığırdan çıkan tasavvuf düşüncesini de Hind alt kıtasında yola koydu. Abdülbari en Nedvi bu hususa şöyle değiniyor; “Ama müceddid Şeyh Tehanevi tecdid ve tahkik cihetinden çok büyük bir seviyede bulunuyordu. Zira o, bazıları için fitneye sebeb olacak ve şüphe girdabına düşmelerine bâdi olacak her şeyi terk etmekten çekinmiyordu. Eğer şimdiye kadar tasavvuf mevzuunda öğretilen şeyler şeriattan inhiraf etmiş, şeriat noktasından kopmuş şeyler ise ne kadar yayılmış ve halk tarafından ne kadar hüsnü kabul görmüş olursa olsun, onların tümünü bırakmakta tereddüt göstermiyordu.”

 

Nedvi eserinin başka bir yerinde haklı olarak şöyle diyor; “Bilhassa Şeyh Tehanevi’nin külliyatını okumak lazım. Zira bunlar umumi ahvale, zamanın yeni akımlarına daha uygun gelmektedir. Esasen ben, geçmiş evliyanın sözlerinin okunmasından, idrak ve anlayışta birçok hatalar vukuu bulacağı ve haklarında suizanna düşüleceği endişesiyle korkuyorum. Bu sebeble halktan ilmi az olanlara ve bu yola yeni giren mübtedilere Tehanevi’nin eserlerini tavsiye eder ve bunu lüzumlu bulurum. Ömrüm boyunca, bu asrın fikirleriyle müteessir olan ve müsbet ilimleri öğrenen kimselerle münasebetim devam ede gelmiştir. Bu insanlara daima ilk olarak Şeyhin eser ve külliyatını sundum. Derhal düştükleri çeşitli hatalar kendilerinden gider ve fikirlerinde belirmeye başlayan yanlış düşünceler dimağlarından silinir giderdi. Geçtik tasavvuftan, din hakkında düşmüş oldukları suizan bile zail olur, dine karşı sevgileri artar ve kendilerinde zevk-i dini doğmaya başlardı.”

Son olarak, Tasavvuf Kürsisi Profesörü Hasan Kamil Yılmaz beyefendinin bu kitap hakkında bendenize söyledikleri ile noktalayalım; “Abdülbari en-Nedvi’nin neşrettiği “Tasavvuf ve Hayat” diye bir eser. Onların fikirleri hakikaten güzeldir, Şer’i çizgiler, kaygılar, bilgiler, mesajlar içermektedir. Ben mesela Tasavvuf ve Hayat kitabını okuduğumda çok haz almıştım, talebeydim okuduğumda. Tasavvufu sevdiren kitaplardan birisi diye düşünüyorum ve özellikle tasavvufla ilgilenen bizim fakültedeki öğrencilere tavsiye ediyorum. Fazla abartılı ifadelerden korkan, Vahdet-i Vücut, Vahdet-i Mevcut gibi şeylerden kafası karışacak olan insanlara o kitabı tavsiye ediyorum. Onda daha çok ibadetlerde tezkiye nedir, zikir nedir, ihsan kıvamı ne demektir, ona nasıl ulaşırsınız, onlardan bahseder. Tasavvufu yerli yerine oturtan bir eser diye düşünüyorum.

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

hakan, 2010-08-26 18:33:43

Kitabın yeni baskısı Diyanet'ten Aralık 2009'da çıkmış. Şu anda raflarda görebilirsiniz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

hakan, 2009-10-21 12:52:32

Kitabı Diyanet Vakfı Yayınları'na ve Cağaloğlu'ndaki kitabevlerine soruyorum.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

hakan, 2009-10-09 10:12:33

Kitap övülen bir eser fakat maalesef 1-2 ay önce sorduğumda baskısı olmadığını öğrenmiştim.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Salih Okur, 2009-10-09 12:32:35

Hakan bey siz kitapları nereye soruyorsunuz bilemiyoruz. Ama biz bu kitabı bulabiliyor ve alıyoruz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

mahmud hakkari, 2009-10-08 05:57:39

memnun olduk.tasavvufa dair itibar edilir kitaplardan daha fazla bekliyoruz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, gen

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

Eser Adı: Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Müellif: Seyyid Kutub Mütercim: Süleyman Ateş Yay

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

Eser Adı: Kur'an'dan Nasıl YararlanılırOrijinal Adı: Mutâlea-i Kur’an-ke Usul-ü Mebadi M

SÖZÜN DOĞRUSU

SÖZÜN DOĞRUSU

Eser Adı: Sözün Doğrusu Müellifi: Yavuz Bülent Bakiler Yayınevi: Türk Edebiyat Vakfı Yay

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

Daha önceleri İsmail Hakkı Bursevi, daha sonra Babanzade Ahmed Naim bey tarafından tercüme edil

SOHBETLER VE HATIRALAR

SOHBETLER VE HATIRALAR

Eser Adı: Sohbetler ve Hatıralar Müellif: Prof. Dr. Ahmet Coşkun Yayınevi: Ensar Neşriyat

MEZHEPLER TARİHİ

MEZHEPLER TARİHİ

Eser Adı: Mezhepler Tarihi Orijinal Adı: Tarihu’l Mezahib’ül İslâmiye Müellif: Muhammed

İLİM YOLUNDA

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t T

PROBLEMLER VE ÇARELER

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâi

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevab

Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak O'na sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz.

Hac:37

GÜNÜN HADİSİ

Zühd hakkında

“Kendisine çok konuşmama ve zühd duygusu verilen kimseyi gördüğünüz zaman ona yaklaşın.Zira o hikmet telkin eder.”İbn-i Mace-Zühd:1

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI