Cevaplar.Org

ASR-I SAADET-İSLAM TARİHİ

“İslam uleması tarafından Peygamberin hayatı hakkında muhtelif lisanlarda yazılmış pek çok kıymetli eser vardır. Fakat itiraf edilmelidir ki, bugün bizim için mütalaası en ziyade istifade bahşedecek eser, Hind münevver âlimlerinden müteşe


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2009-09-07 04:16:04

Eserin Adı: Asr-ı Saadet

Orijinal İsmi: Siret-ün Nebi

Müellifler: Mevlana Şibli Numani, Seyyid Süleyman Nedvi

Mütercim: Ömer Rıza Doğrul

Yayınevi: Eser Neşriyat

“İslam uleması tarafından Peygamberin hayatı hakkında muhtelif lisanlarda yazılmış pek çok kıymetli eser vardır. Fakat itiraf edilmelidir ki, bugün bizim için mütalaası en ziyade istifade bahşedecek eser, Hind münevver âlimlerinden müteşekkil bir İslam Akademisi tarafından hazırlanan ve Akademi Reisi, tahkikçi ilim adamlarından Mevlana Şibli tarafından kaleme alınan ve yine derin ihtisas sahibi âlimlerden Süleyman Nedvi hazretlerinin kıymetli yardımı ile tamamlanan “İslam Tarihi-Asr-ı Saadet” adlı pek değerli eserdir.”

İlginize arz edeceğimiz eseri böyle tanıtıyor merhum allame Ömer Nasuhi Bilmen hazretleri. 1920’lerde tamamlanan ve aynı seneler, Mehmed Akif Beyin damadı Ömer Rıza Doğrul beyefendi tarafından İslam harfleri ile lisanımıza kazandırılan Asr-ı Saadet adlı harika eser, daha sonra Latin alfabesine de çevrilip okuyucu ile buluşturuldu. Halen Eser Neşriyat tarafından basımı yapılıyor.

Kitabın tercüme eksikliklerine Mevlana Şibli hazretlerinin hayatını yazarken dikkat çekmiştik.

http://www.cevaplar.org/index.php?khide=visible&sec=12&sec1=100&yazi_id=5335

Ama halen bu eserden daha faydalı bir İslam tarihi gözümüze çarpmadığından “bir şey tamamen elde edilemese de tamamen terk de edilmez” kaidesince tavsiye bölümümüze koymak arzu ettik.

Özellikle Seyyid Süleyman Nedvi merhumun 3. Ciltte, Mucizeler ile ilgili izahatı çok önemli. Bu kısımla alakalı olarak merhum Ömer Nasuhi hazretleri şunları yazmakta; “Şimdiye kadar kelâm’a, felsefeye dair görmüş olduğum eserlerin hiçbirisinde mucizeler hakkında bu kadar mükemmel izahata, bu derece hakimane görüşlere tesadüf etmedim.” Ayrıca Nedvi’nin, yine üçüncü cilddeki İslam tarihi kaynaklarının ilmi değerleri ile alakalı mütalaaları da tekrar tekrar okunup hazmedilmesi gereken bir kısım.

Kitap fuarında ne alayım diye düşünenler; işte size çok önemli bir menba..Kana kana içmeniz dileklerimle..

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

hakan, 2009-09-13 14:33:49

Maalesef cilt sayıları ve ticari kaygılar bunu engelliyor. Yayıncılar Şibli Numani'yi tanısa dahi halk bazında çok tanınmıyor. Yusuf Karaca Hoca'nın tercümesi inşallah yayınlanır. Yayınlanacağına da inanıyorum. O zamana kadar ehil bir kalemden -Yusuf Karaca Hocam- gibi bu konuda bir risale hazırlayabilse herhalde çok faydalı olacaktır. Ama illa tam tercüme gerekli.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Salih Okur, 2009-09-11 02:42:11

Hakan bey öyle bir ehl-i hamiyet var, Yusuf Karaca hoca. Ama basmayı göze alabilecek "hamiyet" sahibi bir yayınevi çıkmadı. Çeşitli yayınevlerine durumu bildirdik. Yusuf hocanın diğer ciltleri de tercüme edebileceğini anlattık ama Şibli Numani'nin kim olduğunu, nasıl bir eser hazırladığını bu abilerimizin bilmediğini, merak da etmediklerini acıyla gördük. Asım Köksal'ın İslam tarihini basmayı tercih ettiler. İnşallah siz eseri bir tetkik edin de öyle bir çalışmayı sizden bekleyelim. Bizim şu an için durumumuz müsait değil. Teşekkkür ederiz.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

hakan, 2009-09-10 15:59:59

Birşey tamamen elde edilmezse ilkesinin burada geçerli olması için hataların tek tek gösterilmesi gerekiyor.İnşallah cevaplar.org'dan böyle bir çalışma bekliyoruz. Bir ehl-i hamiyet çıksa da keşke eseri yeniden tercüme etse. Tavsiye metninde vermiş olduğunuz link mutlaka okunmalı. Oradan kısa bir alıntı: Manisalı âlim İsmail Hakkı Zeyrek Hocaefendi bizzat bendenize şunları söylemişti bu konuda; "(Fethullah Gülen) Hocaefendi anlatmıştı bana; "Ömer Rıza, Asr-ı Saadet tercümesinde çok tahrifat yapmış. Verdiği bazı dipnotlardaki eserlerde aynı şeyleri bulmak mümkün değil" demişti."

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, gen

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

Eser Adı: Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Müellif: Seyyid Kutub Mütercim: Süleyman Ateş Yay

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

Eser Adı: Kur'an'dan Nasıl YararlanılırOrijinal Adı: Mutâlea-i Kur’an-ke Usul-ü Mebadi M

SÖZÜN DOĞRUSU

SÖZÜN DOĞRUSU

Eser Adı: Sözün Doğrusu Müellifi: Yavuz Bülent Bakiler Yayınevi: Türk Edebiyat Vakfı Yay

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

Daha önceleri İsmail Hakkı Bursevi, daha sonra Babanzade Ahmed Naim bey tarafından tercüme edil

SOHBETLER VE HATIRALAR

SOHBETLER VE HATIRALAR

Eser Adı: Sohbetler ve Hatıralar Müellif: Prof. Dr. Ahmet Coşkun Yayınevi: Ensar Neşriyat

MEZHEPLER TARİHİ

MEZHEPLER TARİHİ

Eser Adı: Mezhepler Tarihi Orijinal Adı: Tarihu’l Mezahib’ül İslâmiye Müellif: Muhammed

İLİM YOLUNDA

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t T

PROBLEMLER VE ÇARELER

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâi

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevab

Görmedikleri halde, Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Mülk, 12

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ı cebren (açıktan) okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir."

Tirmizi, Sevabu'l-Kur'an 20, 2920; Ebu Davud, Salat 315, 1333; Nesai, Zekat 68

TARİHTE BU HAFTA

İlk uzay gemisinin Aya inişi-3 Şubat1966*İskilipli Atıf hocanın şehadeti(4 Şubat-1926)*Fatih'in tahta çıkışı(5 Şubat 1451)*Ömer bin abdülaziz'in vefatı-9 şubat 720

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI