Cevaplar.Org

İSMAİL HAKKI ZEYREK HOCAEFENDİ KİMDİR?

1935 yılında Manisa’da doğdu. 8 yaşında iken Kur’an-ı Kerim’i hıfzetti. Bir miktar Arapça, sarf ve nahv ilimlerini gördükten sonra, ilkokula devam ederek bitirdi. Aynı zamanda babasından İslamî ilimleri okumaya devam etti.


2009-07-31 11:30:21

1935 yılında Manisa’da doğdu. 8 yaşında iken Kur’an-ı Kerim’i hıfzetti. Bir miktar Arapça, sarf ve nahv ilimlerini gördükten sonra, ilkokula devam ederek bitirdi. Aynı zamanda babasından İslamî ilimleri okumaya devam etti. Senede iki bayram tatili dışında hiç ara vermeden tekmil-i nüsah ederek yani medreselerimizde okutulan ilimleri tamamlayarak 11 yılda icazet almaya muvaffak oldu.

1952 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere ve Dini Eserleri İnceleme Kurulu huzurunda ilm-i kelam, fıkıh, usul-u fıkıh, tefsir, hadis vs. gibi ilimlerden bir hafta süren bir imtihan geçirdi ve iyi bir derece ile başarı gösterdi.

Merhum Diyanet İşleri Başkanlarından (o zaman müşavere kurulu üyesi idi) Hasan Hüsnü Erdem’in tavsiyeleri üzerine Mısır’daki Camiü’l-Ezher’e gitmek istemiş ise de, şartlar buna müsaade etmedi. Bunun üzerine yine merhumun teşvikleriyle birkaç aylık bir çalışmadan sonra ortaokulu dışarıdan imtihanlara girerek, liseyi de -askerlik çağı geldiği için- devam ederek bitirdi.

1960 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi imtihanını kazandığı halde 27 Mayıs kasırgası bu fakülteye kayıt yaptırmaya imkân tanımadı. Aynı kaderi paylaşan pek çok öğrenci gibi derhal askere gitmek zorunda kaldı. Yedek subaylığını yaptıktan sonra İmam Hatip Lisesi’nin, orta ve lise kısımlarını okul dışından imtihanlarına girerek bitirdi. 1966 yılında İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’ne girdi. Sonra İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’ne naklini yaptırdı. 1970 yılında buradan pekiyi derece ile mezun oldu. Turgutlu ve Manisa Liselerinde Din ve Ahlak dersleri, sonra Manisa İmam Hatip Lisesi ve İzmir Kemalpaşa İmam Hatip Liselerinde meslek derslerini okuttu.

Eserleri:

1- Delilleriyle İslâm, İtikad ve İnanç Esasları,

2- Fizik Ötesi ve İnsan adlarındaki iki eserinden birincisi Sönmez Neşriyat, ikincisi Türdav tarafından basılıp yayınlandı.

Bunlardan başka te’lif ve tercüme olmak üzere birkaç eseri daha bulunmaktadır.

1- Kur’an Harflerinin Sayı Değerleri İle Çağımıza Verilen Mesaj (Te’lif)

2- Problemler ve Çözüm Yolları (Iraklı Ahmed İbrahim Ebu Yusuf tarafından Arapça olarak kaleme alınan “El-İcabatü’l-Muhtasaratu’s-Şeria Fi Mesaili’ş-Şeria” kitabının tercümesi)

3- İmam Birgivî’nin Usul-u Hadis Risalesinin Tercümesi

4- Sarf ilmine dair İzzî’nin Tercümesi ve kitabın soru cevap haline getirilmiş şekli

5- Sarf ilmine dair Merah adlı kitabın dipnotlar ilavesiyle açıklanmış tercümesi.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

İSMAİL HAKKI ZEYREK HOCAEFENDİ KİMDİR?

İSMAİL HAKKI ZEYREK HOCAEFENDİ KİMDİR?

1935 yılında Manisa’da doğdu. 8 yaşında iken Kur’an-ı Kerim’i hıfzetti. Bir

Nâziât, 37-38-39

Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI