Cevaplar.Org

FARKLI OLANI VE DEĞİŞKENLERİ GÖREREK OKUMA

Çeşitli olayların bize neler anlatmak istediklerini merak ediyorum. Okuduğum her yazıyı doğru anlamak istiyorum. Girdiğim sınavlarda doğru cevapları bulup, kısa zamanda çözmek istiyorum. Doğru, faydalı, zaman kazandıran, Rabbimi ve insanları ra


Hilmi Arkın

hilmi.arkin@hotmail.com

2009-07-30 23:36:21

Çeşitli olayların bize neler anlatmak istediklerini merak ediyorum. Okuduğum her yazıyı doğru anlamak istiyorum. Girdiğim sınavlarda doğru cevapları bulup, kısa zamanda çözmek istiyorum. Doğru, faydalı, zaman kazandıran, Rabbimi ve insanları razı eden değerler üretmeye muhtacım. Bunun gibi sözleri çevremiz de sıkça duyarız.

İnsan sosyal, medeni bir varlıktır. Yalnız yaşaması çok zordur. Kısa süreli ve farklı gayeli yalnızlıklar elbette hayatın içinde var. Fakat biz, yakın dost çevremiz ve akrabalarımızla, iş arkadaşlarımızla, komşularımızla bir ve beraber olmağa mecburuz..Uyum içinde ve problemsiz yaşamak esastır. Fakat her zaman öyle olmaz. İnsanları anlayamadığımız anlarda problemler yaşarız.

Sıkıntı yaşadığımız insanları niyetlerini okuyamayız. Böyle bir amacımız da olmamalıdır. Kesinlikle suçlayıcı olmak ta işi zorlaştırır. Varsa problemin bizden kaynaklanan olumsuzluklarını ortadan kaldırmalı, üzdüğümüz insanlardan özür dileyip gönüllerini almalıyız. Gerisi kolaydır. Samimi açılan kalbin önünde duracak duvar tanımıyorum.

Şimdi amacımız bunlar olunca, doğru yön gösterici rehberlere veya prensiplere muhtaç oluyoruz. Rehber şahsiyetlerle Allah(cc) çevremizi kuşatmıştır Bunların çoğu dünyamızdan ayrılmış bile olsalar kitap sayfalarında ve gönlümüzde ışıkları daima yolumuzu aydınlatırlar.

Yüce Kitabımız ve tefsirleri ise eşi bulunmaz Nur avizelerdir. Bunlar baş tacımızdır. Olaylar ve kişiler çoktur. Genellikle karar anlarımız kısadır. Aldığımız kararlar ve sarf ettiğimiz sözlerin çoğunun geri dönüşü yoktur. O zaman önceden denenmiş tecrübelere ve prensipli sözlere ve güzel davranışlara ihtiyacımız vardır.

Evet, genel kaideler faydalıdır. Ancak her genelden özele geçmesini de bilmeliyiz. Çünkü “Bütün genellemeler tehlikelidir, bu yaptığım bile.” Her olay ve her insanın özel olduğu unutulmamalıdır..

BAZI FARKLILIKLARI VE DEĞİŞKENLERİ GÖRME;

Olaylar, insanlar, insanların karakterleri, tepkileri, sorulan sorular, soruların çeşitleri farklı olunca, onları çözme, anlama ve cevaplama tarzlarımız da değişir, değişmelidir. Yoksa doğru neticelere ulaşamayız. Bazı çözüm yollarını tavsiye edebilirim.

A-Yirmi üçüncü lem’a yani Tabiat Risalesi’ndeki kullanılan tarz, test sınavlarındaki soru tekniğine de benzer. “Madem eşya var ve sanatlıdır. Öyleyse ya diyeceksin ki;

 a)Esbap(sebebler) bu şeyi îcad ediyor,

 b)Kendi kendine teşekkül ediyor, oluyor, bitiyor,

 c)Tabiîdir, tabiat iktiza edip îcad ediyor,

 d)Bir Kadir-i Zülcelâl’in kudretiyle îcad edilir.”

Bediüzzaman hazretleri soruyu cevaplarken ilk üç şıkkın niçin cevap olamayacağını uzun, uzun anlatıyor. Sonra dördüncü maddenin doğru olacağını ispat ediyor. Bu yol hem öğrenci kardeşlerimizin alışık oldukları bir tarzdır. Hem de hayatımızın her safhasında olayları ve problemleri çözmede harika bir yoldur. Kullanabiliriz.

B-Yukarıda yanlışları eleyip doğruyu bulmuştuk. Bunun tersi de sorulabilir. Doğru cevabın üç maddesini tanıyıp yanlış şıkkını da eleyebiliriz. İyi, güzel ve faydalı olan insanidir ve islâmîdir. İnsanlığı kötü yola sürükleyen şeyler şeytani ve nefsanîdir.

C-Hikmetler dünyasında yaşıyoruz. Bir denklemin veya olayın elemanları veya şahısları değişirse, her değişiklikte sonuçlarda farklılıklar görürüz; 2+3=5 eder. 2 ve 3 rakamının farklı sayılarla değişmesi sonucu etkiler, biliyoruz.

Hayatın içinde olayları okurken de değişiklikler olursa neticeler elbette farklı olacaktır. Meselâ bir futbol takımının Antrenörü, oyuncuları, oyun zamanı ve maç yaptığı takım değişirse çok şeyin değişeceği kesindir.

D-Bir risaleyi, makaleyi veya yazıyı okurken de, değişkenleri olan; yazarı, yazıldığı tarih, yazarın içinde bulunduğu çevre ve şartlar dikkate alınmazsa doğru ve tam bir okuma olamaz.

E- Kanaatimce dilimizin doğru kullanılması ve çok kitap okunması ihtiyacımız olan her konuda bize yardımcı olacaktır.

Farklı anlayışlar birleşmeye, zenginleşmeğe ve güzellikler üretmeğe sebep olmalıdır.

Buraya kadar olan tavsiyelerimiz insana bakan yönüyledir. Allah (CC) isterse Onaltıncı Söz’un Zeylinde belirtildiği gibi mutlak Hâkimiyetine hiçbir engel yoktur. O’nun istemesi yeterlidir.

Kula kulluk, Rabbimize bütün güzellikler yakışır. Bizim amacımız üzerimize düşeni yapıp gerisini Allah’a havale etmektir. 28 /07 /2009 HİLMİ ARKIN

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

Prof. Mahmut Erol Kılıç(Tasavvuf tarihi uzmanı) Tasavvuf ve tarihi üzerine uzman isimlerden b

BİR NESLİN TÜKENİŞİ

BİR NESLİN TÜKENİŞİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Her yüzyılda, istisnalar hariç, bütün insanlar yer

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-22

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-22

Lamartin 1790-1869 yılları arasında yaşamış olan meşhur Fransız şair Lamartin, hayatını

ERMENİ MEZALİMİ VE TEHCİR

ERMENİ MEZALİMİ VE TEHCİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... 38 harfden oluşan alfabesiyle tarih sahnesinde bir mil

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-21

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-21

Keçeçizade İzzet Molla Padişah II. Mahmud’a sunduğu layihada Keçeci-zâde İzzet Molla, ş

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

Jean-Marie Le Pen (Fransız siyasetçi) İkinci Dünya Savaşının izlerini taşıyan eski sağ, y

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

Hz. İbrahim(a.s) Kur’an ifadesiyle Hazreti İbrahim ulu’l azm peygamberdir ve ulu’l azm peyg

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

Hüseyin el Cisr(Suriyeli âlimlerden ) 19’uncu yüzyıldan itibaren Batı ile eklektik ve sentez

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

Humeyni Dünyaya turlayan başka bir süreç ise Şeytan Ayetleri romanının orada burada tefrika

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan Turabi(Sudanlı mütefekkir) İslam dünyasının hâlâ mühim siyasi ve entelektüel liderl

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan el Benna Hasan el Benna’nın projesi, arzulanan İslami itidal cemaati gerçekleştirmektir

"İyilik ve takva üzerine yardımlaşınız, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayınız."

Mâide, 2

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, syf. 101

TARİHTE BU HAFTA

*Cumhuriyet'in ilanı(29 Ekim 1923) *Sütçü İmam Maraş'ta direnişi başlattı(31 Ekim 1919) *I.Dünya Harbine girdik(1 Kasım 1914) *İmam-ı Rabbani Hz.lerinin İrtihali(2 Kasım 1624) *Hz.Ömer(r.a.)'in Şehadeti(3 Kasım 644)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI