Cevaplar.Org

ÖLÇÜ

Yaşarken değişik olaylar, fikirler ve şahıslarla karşılaşırız. Kararlar alır, düşünce üretir ve beraber olacağımız kişileri belirleriz. Devamlı olarak irademizi kullanırız. Tercihlerimiz bazen bizi, bazen de çevremizdekileri ilgilendirir. Onlar


Hilmi Arkın

hilmi.arkin@hotmail.com

2009-07-22 04:47:55

Yaşarken değişik olaylar, fikirler ve şahıslarla karşılaşırız. Kararlar alır, düşünce üretir ve beraber olacağımız kişileri belirleriz. Devamlı olarak irademizi kullanırız. Tercihlerimiz bazen bizi, bazen de çevremizdekileri ilgilendirir. Onları üzebilir, sevindirir. Bu yönüyle hayatımız zordur. Sorumluluk gerektirir. Bizi diğer canlılardan ayıran önemli bir özelliğimizdir. “Zerre miktar iyilik ve kötülük karşılıksız kalmayacaktır.” Öyleyse niyetlerimizi temiz, davranışlarımız ölçülü olmalıdır.

Uzunluk metreyle, ağırlık kilogram ile ölçülür. Tersini yaparsak alacağımız sonuçlar hep yanlış olacaktır. Bir metre et, üç kilogram boyunda ağaç denmez.

Şu günlerde üzücü haberler aldığımız Doğu Türkistan eski Cumhurbaşkanlarından merhum Prof.Dr. Zeki Velidi Togan –Tarihte Usul- isimli kitabında “ Sosyal olayları bir tek sebeple değerlendiremeyiz. Yorum getirilirken yapılan bir sebebin göz ardı edilmesi veya atlanması bizi yanlış sonuçlara götürür” der.

Her türlü değerlendirmede yer, zaman, mekân ve şahıslar önemlidir. İstanbul’un savunulmasında, Haliç’in girişine zincir takılması, şehrin etrafının surlarla çevrili olması 1453 yıllarında önemlidir. Fakat bu gün bir anlam ifade etmez. Bugün şehir savunmacılığında önemsiz olan surlar, konumuz kültürel miras olunca baha biçilemez bir değer olur. Haliç’e gerilen zincir de öyledir. Bugün sadece Askeri müzemizi süsler.

Günümüzde her bilimde olduğu gibi hekimlerin, göz, kalp, cerrahi ve bunun gibi, bildiğimiz alanlarda uzmanlaşması çok önemlidir. Fakat ciddi bir ameliyatta hekimlerimiz hastanın yaş, geçirdiği hastalıklar ve bütün vücut fonksiyonlarını dikkate alarak operasyon öncesi konsültasyon yaparlar. Yani hasta ve hastalığa ne kadar geniş açıdan bakarlarsa tedavi ve sonuçta o kadar sevindirici olmaktadır.

Her bilimin usul ve metotları farklıdır. Bunları bilmeden ve kullanmadan tam ve doğru hedeflere, bilgilere ulaşılmaz. Coğrafyada usul, hadiste usul, tefsirde usul farklıdır. Bunları öğrenmek kesinlikle zor değildir. Bize düşen ilgilendiğimiz alanı seçip onun gereğini yapmaktır.

Her alana el atmak değil, ilgi ve yetenekli olduğumuz alanda uzmanlaşıp, ihtiyaç duyduğumuz diğer alanların uzmanlarına saygı duymamızdır.”Her şeye el atan her şeyden olur.” Elbette seçmenin de doğru kıstasları vardır. Bunlar zamanla, istekle ve çalışmayla öğrenilebilir.

“Hamarat annenin tembel kızı olur” derler. Annenin çalışkan olması iyidir, güzeldir, ama kızının yetişmesine engel olmamalıdır. Çünkü bu çeşit karakter sahipleri hem çok yorulur, hem de başkalarının sorumluluk almasına ve yetişmesine engel olurlar. Yani ölçü ve denge insanı olmalıyız.

Bir ressam değişik hayvanların güzel özelliklerini bir araya getirerek iyi bir resim ve görüntü elde etmiş olamaz. Mesela zürafanın boynu, atın yeleleri, aslanın başı, filin kulakları bir araya gelse garip bir resim olur. Her şey yerli yerinde ve zamanında olursa güzeldir.

Arabası bozulan, manava veya terziye gitmez. Maddi ve fiziki dünyamızın ihtiyaçları ile manevi dünyamızın ihtiyaçları elbette çok farklıdır.

Hastalanan kimse doktor yerine mühendise giderse vasiyetini hazırlamalıdır. Bir zaman çalıştığım kasabada parası olan bir vatandaş “Banka müdürüne sordum faiz helal dedi. Ben de paramı yatırdım” demişti. Ağlanacak halimize arkadaşlarla gülmüştük.

İnsanlığı ilgilendiren her konuda aşırılıklardan uzak, ölçülü ve dengeli olmalıyız. Bunun en kolay yolu da, böyle dostlarla bir ve beraber olmaktan geçer zannediyorum. 22 /07/2009 HİLMİ ARKIN

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-23

Prof. Mahmut Erol Kılıç(Tasavvuf tarihi uzmanı) Tasavvuf ve tarihi üzerine uzman isimlerden b

BİR NESLİN TÜKENİŞİ

BİR NESLİN TÜKENİŞİ

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... Her yüzyılda, istisnalar hariç, bütün insanlar yer

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-22

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-22

Lamartin 1790-1869 yılları arasında yaşamış olan meşhur Fransız şair Lamartin, hayatını

ERMENİ MEZALİMİ VE TEHCİR

ERMENİ MEZALİMİ VE TEHCİR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla... 38 harfden oluşan alfabesiyle tarih sahnesinde bir mil

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-21

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-21

Keçeçizade İzzet Molla Padişah II. Mahmud’a sunduğu layihada Keçeci-zâde İzzet Molla, ş

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-20

Jean-Marie Le Pen (Fransız siyasetçi) İkinci Dünya Savaşının izlerini taşıyan eski sağ, y

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

Hz. İbrahim(a.s) Kur’an ifadesiyle Hazreti İbrahim ulu’l azm peygamberdir ve ulu’l azm peyg

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

Hüseyin el Cisr(Suriyeli âlimlerden ) 19’uncu yüzyıldan itibaren Batı ile eklektik ve sentez

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

Humeyni Dünyaya turlayan başka bir süreç ise Şeytan Ayetleri romanının orada burada tefrika

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan Turabi(Sudanlı mütefekkir) İslam dünyasının hâlâ mühim siyasi ve entelektüel liderl

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan el Benna Hasan el Benna’nın projesi, arzulanan İslami itidal cemaati gerçekleştirmektir

Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.

Duhân, 3

GÜNÜN HADİSİ

Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır.

Tirmizi, Birr 14, (1918)

TARİHTE BU HAFTA

*Muhammed Raşid Hz.lerinin Vefatı. (22 Ekim 1993) *Astronomi Alimi Uluğ Bey'in Vefatı(25 Ekim 1449) *Fatih Sultan Mehmed Han'ın Trabzon'u Fethi(26 Ekim 1461)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI