Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

NİÇİN YARATILDI ŞU İNSAN?-Prof. Dr. Şener Dilek-Feyza Yayıncılık-İstanbul-2009

İnsanda en üstün ve en mükemmel vasıf, düşünmektir. Onu diğer canlılardan ayıran temel özelliklerin başında düşünmek, akıl yürütmek, tefekkür etmek gelir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2009-07-07 06:15:28

İnsanda en üstün ve en mükemmel vasıf, düşünmektir. Onu diğer canlılardan ayıran temel özelliklerin başında düşünmek, akıl yürütmek, tefekkür etmek gelir. S:11

"Nereye kadar kaçacak şu insan..!
O, kefene bürünmeyecek mi, tabuta binmeyecek mi, kabre indirilmeyecek mi?
O dar mekânda amelleriyle baş başa kalmayacak mı?
Evet, beşerin en mühim ve en elzem meselesi, yaradılış gayesini bilmek ve o gayeye göre hayatını tanzim etmektir." S:13

İnsan ebed için yaratılmış, teklif ve imtihan için dünyaya gönderilmiştir. İnsanın yaradılışının hikmet ve gayesi Allah'ı tanımak ve O'na ibadet etmek, emirlerini yerine getirmek ve hakiki bir kul olarak Rabbına yönelmektir. S:25

İnsandan beklenen şükürdür; nimetlerin sahibini tanımak ve O'na minnettar olmaktır. İnsanın ilk ve en birinci görevi şükürdür. Hayatın en güzel ve en tatlı meyvesi şükürdür. S:33

Şükrün mikyası; kanaattır ve iktisaddır ve rızadır ve memnuniyettir. Şükürsüzlüğün mizanı; hırstır ve israftır, hürmetsizliktir, haram helal demeyip rastgeleni yemektir. S:35

Evet, nimetler şükür için verilmiştir. Şükürle nimetler ziyadeleşir. Şükreden müminin dünyası semeredar bağ ve bahçelere benzer; gün geçtikçe yaprakları gümrah olur, çiçekleri güzelleşir, meyvelerinin tadı artar ve kıvamı ziyadeleşir. O bağ ve bahçenin gölgeleri gönülleri rahatlatır. S:35-36

"Kendine ibretle baksana..!
Cenab-ı Hak sana neler verdi?"
S:52

İnsan, Cenab-ı Hakk'ın "cami" ismine mazhar kılınmış, ona sair mahlûkatın fevkinde istidatlar bahşedilmiş, akıl ve kelam, his ve duygular ile techiz edilmiş. Bu nimetlerden dolayı, insan hakkında en büyük hak ve en büyük hukuk Allah'ındır. Çünkü insanı yaratan Allah'tır (c.c), yaşatan da Allah'tır (c.c). S:57-58

İnsan, ebed için halkolunmuştur, ebede gidecektir. Ebede gidenin sorumluluğu büyüktür. İnsan, deve kuşu gibi başını kuma sokamaz. İnsan sorumluluğunu bilmek ve yüklenmek zorundadır. S:66

İnsan arzın halifesi olarak yaratılmış. Arzın halifesi, şu dünya sarayında lakayt ve laubali bir biçimde yaradılış sır ve hikmetlerinden gafil yaşayamaz, mesuliyetsiz ve sorumsuz bir hayatı yüklenemez. S:71

"İnsanın sorumluluğunun enfüsi ve afaki cepheleri, farklı tabakaları var.." S:71

Evet, insanın en önemli sorumluluğu enfüsi dairede.. İnsan önce nefsinden sorguya çekilecek… Bu nedenle, sorumluluk daireleri enfüsten afaka doğru kademe kademe, basamak basamak.. S:73

İslam'da matlub ve maksud, her güzelliğe, her iyiliğe ve her doğruya önce nefsinden başlamak, nefsini ıslah etmek, nefsini kabza-i kahrına almak, kulluk şuur ve istikamet çizgisinde yürümek.. S:73

Ebedi hayatı kazanmak veya kaybetmek tamamen insanın iradesine bırakılmış.. S:95

Dünyada insan muhayyer, hür ve serbest.. İradesi ile tercihini yapacak.. İradesini ya hayırda, ya da şerde kullanacak.. S:95

Bizim asli vazifemiz, acz ve zaafımızı, fakr ve aczimizi bilip dergâh-ı izzete tezellül ile dua etmek, ebedi hayatı kazanmak için o istidat çekirdeğini Daim-i Bâki'nin zikri ile muhafaza etmektir. S:96

Yaradılış gayesine yönelen, Rabbini arayan, nefsini sorgulayan, hayatını iman, amel ve ahlak ile ziynetlendiren fıtratlar hedefine ulaşır, maksuda yetişir. S:105

"Aşk ateşi eksik olanlar, sadakat iksirini içmeyenler, hamiyet libasını giymeyenler, metanet zırhına bürünmeyenler çoğu zaman yollarda kalırlar." S:106

Nefis aldatıyor, fıtrata hükmediyor, ipleri eline alıyor, sevk ediyor insanı zevk-i sefaya, hubb-ı dünyaya.. Nefis, arzu ve iştahlar ülkesinde köşk yaptırıyor, çadır kuruyor, günahlar çarşısını mesken kılıyor, gaflet yalısında oturuyor, ömrünü tüketiyor.. Zevk adına duygu, aza ve hissiyatlarını kirletiyor, insaniyetini berbat ediyor. S:109

Namazda; ruhun, kalbin, aklın büyük bir rahatı vardır, hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. (Sözler) S:123

Düşünceyi terk edenler, hayatını sorgulamayanlar ve tefekkürden nasip almayanlar insaniyet arşından düşer, yuvarlanırlar. S:136

Saadet, ticari bir meta değildir; para ile satın alınmaz. Varlık, devlet ve servet insanı tatmin etmez, kalpleri teskin etmez, ruhların açlığını doyurmaz. Kalpler ancak ve ancak Allah'ın zikri ile mutmain olurlar. Göğüslerin şifası, devası, gıdası imandır; Allah'a teslim ve tevekküldür. S:137

Sadakat mühim meseledir. Müslümanda olması gereken en büyük sıfatlardan birisi sadakattır. Hizmetin kudsiyeti bizden tam ve halis bir sadakat, sarsılmaz ve kopmaz bir sebat ister. S:158

Manevi hayat tahkim ister, sürekli bakım ve tedavi ister.. İlim, tefekkür ve sohbet ile takviye ister. İbadet, iltica ve göz yaşı ile tasaffi ister.. Zikir, tesbih ve tehlil ile cila ister. S:160

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Musab, 2009-07-12 03:37:44

MAŞAALLAH, BAREKALLAH ne güzel bilgiler paylaşıyorsunuz. Rabbimiz Subhanehu ve Teala emeğinizi zayi etmesin. Ecrinizi Kendisinin makamına yaraşır biçimde fazlalaştırılmış olarak versin..

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

"Cezan kadar yanarsın, sonra yine cennete girersin!" ...İşte hayata günahlar ve sevaplar penc

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

...Cemaatleşmek devlet kurmak değildir. Çünkü devlet kurmak ibadet değildir. Yani devlet mekan

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

…İnsan için öyle bir ibadet tarzı veya ibadet düzenine gerek vardı ki, bu ibadet tarzı onun

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

İlk anayasamız, Kanun-i Esasi’nin hazırlık çalışmalarına II. Abdülhamid’in izniyle Ekim

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

Ermeni sorunundaki Alman tarafsızlığı dolayısıyla Almanya ile Osmanlı Hükümeti arasında ge

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

Siyasal muhalefet kavramı, özellikle Meşrutiyet dönemlerinde siyasal yaşamımızı önemli öl

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

“Âdemoğlu, kurban bayramı gününde kan akıtmaktan daha sevimli bir amelle Allâh’a yaklaşabilmiş değildir.

İ. Mâlik, Muvatta’, Kur’an 24; Tirmizî, Edâhî, 1; İbn-i Mâce, Edâhî, 3)

TARİHTE BU HAFTA

*Gençlik ve Spor Bayramı(19 Mayıs) *Gençlik Haftsı(19-25 Mayıs)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI