Cevaplar.Org

KONUŞAN KÂİNAT-Prof. Dr. Şener Dilek-Feyza Yayıncılık-İstanbul-2008

“Ömür, insanın en büyük sermayesidir. Ebedî hayat burada kazanılacaktır. İlim, marifet, ubudiyet, hizmet adına ne yapılacaksa dünyada yapılacaktır. Ter, gayret, aşk ve hamiyet dünyada sergilenecektir. Çünkü ahirette


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2009-06-28 02:10:45

"Ömür, insanın en büyük sermayesidir. Ebedî hayat burada kazanılacaktır.
İlim, marifet, ubudiyet, hizmet adına ne yapılacaksa dünyada yapılacaktır. Ter, gayret, aşk ve hamiyet dünyada sergilenecektir. Çünkü ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Her şey geldiği noktadan devam eder." S:15

En büyük muvahhidlerden biridir şu kâinat…
Evet, kâinat, "hal dili" ile Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini, azamet ve kudretini idraklere sunan bir "muvahhid-i ekber"dir.. S:19

Evet, kâinatta yaratılan her varlık, her mevcut, tevhidin bir delili, bir ayeti, bir alametidir. S:22

Bir şeyi hikmetle tanzim etmek, nizama koymak, ancak ilimle olur. S:25

Beşerin ilim ve teknoloji ile sergilemiş olduğu eserler, aslında bir hikmet kütüphanesi olan kâinat kitabından alınmış ve ona göre yazılmıştır. S:38

Kâinatta yaratılan her mahlûk vahdaniyet-i İlahiye'ye birer bürhan, birer delil, birer ayet ve şahittir. Zerrelerden galaksilere kadar bütün mevcudat O'nun kudret mucizeleridir. S:46

Evet, kâinat bir "küll", bir bütün… Kâinat tek bir vücut; insan gibi… Nasıl ki insan küçük bir âlem… Öyle de, kâinat da büyük bir insan sanki.. Bu vücudu meydana getiren azalar, birbirine yardım ediyorlar, birbirinin imdadına koşuyorlar, birbirlerini takviye ve tahkim ediyorlar. S:59

"İnsanın his, duygu ve istidatları iman, ibadet, ilim, tefekkür, hizmet, ittika, sohbet, zikir, fikir, mütalaa, iltica, hakta sebat ve ısrar ile açılırsa; terakkisi ta âla-yı illiyyin…
Ama aynı istidatlar şerre merkez ve nefse mahkûm, şeytana tabi olursa o zaman o insanın tedennisi ta esfel-i safilin…" S:90

Kâinat esmanın tecellisine bir ayna kılınmış, ekser isimler kâinat aynasında tecelli ediyor..
Kâmil mümin bu isimleri okumalı.. Her bir ismin envar, esrar ve hakikatlerinden istifade ve istifaze yoluna girmelidir. S:133

Kâinat, halk ve tedbir, saltanat ve rububiyet, nizam ve intizam dili ile vahdeti ispat edip bir tek Vahid-i Ehad'e delil olmaktadır. S:151

Her makam farklı sıfatları iktiza eder. Makamın iktiza ettiği sıfatlara bürünmek güzeldir. Ama her makamın vasıf ve nitelikleri farklı farklıdır. Makamlar arasındaki bu farklılığa riayet hikmete mutabıktır. Bu mutabakat sağlanamazsa, farklı makamlarda yanlış uygulamalar olur. S:160

"Vahidiyet" ile ilgili sır ve hakikatleri derinliğine tefekkür etmek ve kâinat aynasında tecelli eden "ehadiyet sikkeleri"ni temaşa etmek tahkik mesleği açısından büyük önem taşır. S:170

Kâinat muhteşem bir ağaç.. Bu ağacın dal ve yapraklarında, çiçek ve meyvelerinde birlik alametleri var.. Vahdet sikkeleri var.. Her bir ism-i İlahî kâinatı kuşatmış, her yeri ihata etmiş.. S:170

"Zemin yüzünde mucize tasarruflar ve harika keyfiyetler var. Bu icaz ve keyfiyetler esma dili ile bir Sâni-i Hakîm'in vücub-u vücudunu ve kemal-i kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gözlere göstermektedir." S:189

Bakın şu kâinata..!
Şu kâinat, intizam dili ile, ölçü ve takdir lisanı ile, zînet ve nakış güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmekte, ehl-i tefekkürü keyiflendirmektedir. S:189

"Her bir canlı mahlûk, kâinattan süzülmüş bir nüve, bir hülasadır. O nüvede, âlemlerin nümunesi var. Bir çekirdeğe bir ağaç programı yüklenmiş, bir ağaç binlerce meyvenin icadına bir tezgâh olarak planlanmış. O küçük tezgah şu muhteşem kâinat tezgahına raptedilmiş.. Bütün bu rabıtalar dakik bir nizam, ince bir intizamla birbirine bağlanmış.." S:220

Evet, kâinat muhteşem bir ihsan ve bir kerem sofrası olarak hayatın emrine tahsis edilmiş.. O sofralardaki bütün nimetler Allah'tan bizlere bir hibe olarak ikram edilmiş. Bize bahşedilen nimetlerin hiçbirisi bizim zatî malımız değil.. S:234

Evet, bahtiyar odur ki, ismi-i azamın envar, esrar ve hakaikinden hisse alsın. O hisseyi sürekli artırmaya çalışsın. S:252

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer, 27

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI