Cevaplar.Org

KONUŞAN KÂİNAT-Prof. Dr. Şener Dilek-Feyza Yayıncılık-İstanbul-2008

“Ömür, insanın en büyük sermayesidir. Ebedî hayat burada kazanılacaktır. İlim, marifet, ubudiyet, hizmet adına ne yapılacaksa dünyada yapılacaktır. Ter, gayret, aşk ve hamiyet dünyada sergilenecektir. Çünkü ahirette


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2009-06-28 02:10:45

"Ömür, insanın en büyük sermayesidir. Ebedî hayat burada kazanılacaktır.
İlim, marifet, ubudiyet, hizmet adına ne yapılacaksa dünyada yapılacaktır. Ter, gayret, aşk ve hamiyet dünyada sergilenecektir. Çünkü ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Her şey geldiği noktadan devam eder." S:15

En büyük muvahhidlerden biridir şu kâinat…
Evet, kâinat, "hal dili" ile Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini, azamet ve kudretini idraklere sunan bir "muvahhid-i ekber"dir.. S:19

Evet, kâinatta yaratılan her varlık, her mevcut, tevhidin bir delili, bir ayeti, bir alametidir. S:22

Bir şeyi hikmetle tanzim etmek, nizama koymak, ancak ilimle olur. S:25

Beşerin ilim ve teknoloji ile sergilemiş olduğu eserler, aslında bir hikmet kütüphanesi olan kâinat kitabından alınmış ve ona göre yazılmıştır. S:38

Kâinatta yaratılan her mahlûk vahdaniyet-i İlahiye'ye birer bürhan, birer delil, birer ayet ve şahittir. Zerrelerden galaksilere kadar bütün mevcudat O'nun kudret mucizeleridir. S:46

Evet, kâinat bir "küll", bir bütün… Kâinat tek bir vücut; insan gibi… Nasıl ki insan küçük bir âlem… Öyle de, kâinat da büyük bir insan sanki.. Bu vücudu meydana getiren azalar, birbirine yardım ediyorlar, birbirinin imdadına koşuyorlar, birbirlerini takviye ve tahkim ediyorlar. S:59

"İnsanın his, duygu ve istidatları iman, ibadet, ilim, tefekkür, hizmet, ittika, sohbet, zikir, fikir, mütalaa, iltica, hakta sebat ve ısrar ile açılırsa; terakkisi ta âla-yı illiyyin…
Ama aynı istidatlar şerre merkez ve nefse mahkûm, şeytana tabi olursa o zaman o insanın tedennisi ta esfel-i safilin…" S:90

Kâinat esmanın tecellisine bir ayna kılınmış, ekser isimler kâinat aynasında tecelli ediyor..
Kâmil mümin bu isimleri okumalı.. Her bir ismin envar, esrar ve hakikatlerinden istifade ve istifaze yoluna girmelidir. S:133

Kâinat, halk ve tedbir, saltanat ve rububiyet, nizam ve intizam dili ile vahdeti ispat edip bir tek Vahid-i Ehad'e delil olmaktadır. S:151

Her makam farklı sıfatları iktiza eder. Makamın iktiza ettiği sıfatlara bürünmek güzeldir. Ama her makamın vasıf ve nitelikleri farklı farklıdır. Makamlar arasındaki bu farklılığa riayet hikmete mutabıktır. Bu mutabakat sağlanamazsa, farklı makamlarda yanlış uygulamalar olur. S:160

"Vahidiyet" ile ilgili sır ve hakikatleri derinliğine tefekkür etmek ve kâinat aynasında tecelli eden "ehadiyet sikkeleri"ni temaşa etmek tahkik mesleği açısından büyük önem taşır. S:170

Kâinat muhteşem bir ağaç.. Bu ağacın dal ve yapraklarında, çiçek ve meyvelerinde birlik alametleri var.. Vahdet sikkeleri var.. Her bir ism-i İlahî kâinatı kuşatmış, her yeri ihata etmiş.. S:170

"Zemin yüzünde mucize tasarruflar ve harika keyfiyetler var. Bu icaz ve keyfiyetler esma dili ile bir Sâni-i Hakîm'in vücub-u vücudunu ve kemal-i kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gözlere göstermektedir." S:189

Bakın şu kâinata..!
Şu kâinat, intizam dili ile, ölçü ve takdir lisanı ile, zînet ve nakış güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmekte, ehl-i tefekkürü keyiflendirmektedir. S:189

"Her bir canlı mahlûk, kâinattan süzülmüş bir nüve, bir hülasadır. O nüvede, âlemlerin nümunesi var. Bir çekirdeğe bir ağaç programı yüklenmiş, bir ağaç binlerce meyvenin icadına bir tezgâh olarak planlanmış. O küçük tezgah şu muhteşem kâinat tezgahına raptedilmiş.. Bütün bu rabıtalar dakik bir nizam, ince bir intizamla birbirine bağlanmış.." S:220

Evet, kâinat muhteşem bir ihsan ve bir kerem sofrası olarak hayatın emrine tahsis edilmiş.. O sofralardaki bütün nimetler Allah'tan bizlere bir hibe olarak ikram edilmiş. Bize bahşedilen nimetlerin hiçbirisi bizim zatî malımız değil.. S:234

Evet, bahtiyar odur ki, ismi-i azamın envar, esrar ve hakaikinden hisse alsın. O hisseyi sürekli artırmaya çalışsın. S:252

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BİR NESLE KILAVUZLUK: KUZEY AFRİKA (…) Nüfuzunun en hissedilir (s. 185) olduğu yer Mağrip

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

İSLÂMCI MİLLİYETÇİLİĞİN MÜDAFAASI: ARAP DOĞU Doğu’da Suriye ayaklanmasının başar

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

ARAP DAVASININ BENİMSENMESİ (…) Arslan’ın (…) Kendi hayatı Dürzî içe dönüklüğün

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

SAVAŞ VE SÜRGÜN 28 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne girdi ve Orta

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BİR OSMANLI-ARAP CENTİLMENİ YETİŞİYOR (…) 1869’da Lübnan’daki Şuveyfe köyünde doğm

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

Çağın en gözde simalarından olan Şekip Arslan, biyografistlere çok sayıda malzeme bırakmı

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Fatiha,1

GÜNÜN HADİSİ

Her insan hata yapar. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI