Cevaplar.Org

KONUŞAN KÂİNAT-Prof. Dr. Şener Dilek-Feyza Yayıncılık-İstanbul-2008

“Ömür, insanın en büyük sermayesidir. Ebedî hayat burada kazanılacaktır. İlim, marifet, ubudiyet, hizmet adına ne yapılacaksa dünyada yapılacaktır. Ter, gayret, aşk ve hamiyet dünyada sergilenecektir. Çünkü ahirette


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2009-06-28 02:10:45

"Ömür, insanın en büyük sermayesidir. Ebedî hayat burada kazanılacaktır.
İlim, marifet, ubudiyet, hizmet adına ne yapılacaksa dünyada yapılacaktır. Ter, gayret, aşk ve hamiyet dünyada sergilenecektir. Çünkü ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Her şey geldiği noktadan devam eder." S:15

En büyük muvahhidlerden biridir şu kâinat…
Evet, kâinat, "hal dili" ile Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birliğini, azamet ve kudretini idraklere sunan bir "muvahhid-i ekber"dir.. S:19

Evet, kâinatta yaratılan her varlık, her mevcut, tevhidin bir delili, bir ayeti, bir alametidir. S:22

Bir şeyi hikmetle tanzim etmek, nizama koymak, ancak ilimle olur. S:25

Beşerin ilim ve teknoloji ile sergilemiş olduğu eserler, aslında bir hikmet kütüphanesi olan kâinat kitabından alınmış ve ona göre yazılmıştır. S:38

Kâinatta yaratılan her mahlûk vahdaniyet-i İlahiye'ye birer bürhan, birer delil, birer ayet ve şahittir. Zerrelerden galaksilere kadar bütün mevcudat O'nun kudret mucizeleridir. S:46

Evet, kâinat bir "küll", bir bütün… Kâinat tek bir vücut; insan gibi… Nasıl ki insan küçük bir âlem… Öyle de, kâinat da büyük bir insan sanki.. Bu vücudu meydana getiren azalar, birbirine yardım ediyorlar, birbirinin imdadına koşuyorlar, birbirlerini takviye ve tahkim ediyorlar. S:59

"İnsanın his, duygu ve istidatları iman, ibadet, ilim, tefekkür, hizmet, ittika, sohbet, zikir, fikir, mütalaa, iltica, hakta sebat ve ısrar ile açılırsa; terakkisi ta âla-yı illiyyin…
Ama aynı istidatlar şerre merkez ve nefse mahkûm, şeytana tabi olursa o zaman o insanın tedennisi ta esfel-i safilin…" S:90

Kâinat esmanın tecellisine bir ayna kılınmış, ekser isimler kâinat aynasında tecelli ediyor..
Kâmil mümin bu isimleri okumalı.. Her bir ismin envar, esrar ve hakikatlerinden istifade ve istifaze yoluna girmelidir. S:133

Kâinat, halk ve tedbir, saltanat ve rububiyet, nizam ve intizam dili ile vahdeti ispat edip bir tek Vahid-i Ehad'e delil olmaktadır. S:151

Her makam farklı sıfatları iktiza eder. Makamın iktiza ettiği sıfatlara bürünmek güzeldir. Ama her makamın vasıf ve nitelikleri farklı farklıdır. Makamlar arasındaki bu farklılığa riayet hikmete mutabıktır. Bu mutabakat sağlanamazsa, farklı makamlarda yanlış uygulamalar olur. S:160

"Vahidiyet" ile ilgili sır ve hakikatleri derinliğine tefekkür etmek ve kâinat aynasında tecelli eden "ehadiyet sikkeleri"ni temaşa etmek tahkik mesleği açısından büyük önem taşır. S:170

Kâinat muhteşem bir ağaç.. Bu ağacın dal ve yapraklarında, çiçek ve meyvelerinde birlik alametleri var.. Vahdet sikkeleri var.. Her bir ism-i İlahî kâinatı kuşatmış, her yeri ihata etmiş.. S:170

"Zemin yüzünde mucize tasarruflar ve harika keyfiyetler var. Bu icaz ve keyfiyetler esma dili ile bir Sâni-i Hakîm'in vücub-u vücudunu ve kemal-i kudretini ve vahdetini gayet geniş bir mikyasta gözlere göstermektedir." S:189

Bakın şu kâinata..!
Şu kâinat, intizam dili ile, ölçü ve takdir lisanı ile, zînet ve nakış güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmekte, ehl-i tefekkürü keyiflendirmektedir. S:189

"Her bir canlı mahlûk, kâinattan süzülmüş bir nüve, bir hülasadır. O nüvede, âlemlerin nümunesi var. Bir çekirdeğe bir ağaç programı yüklenmiş, bir ağaç binlerce meyvenin icadına bir tezgâh olarak planlanmış. O küçük tezgah şu muhteşem kâinat tezgahına raptedilmiş.. Bütün bu rabıtalar dakik bir nizam, ince bir intizamla birbirine bağlanmış.." S:220

Evet, kâinat muhteşem bir ihsan ve bir kerem sofrası olarak hayatın emrine tahsis edilmiş.. O sofralardaki bütün nimetler Allah'tan bizlere bir hibe olarak ikram edilmiş. Bize bahşedilen nimetlerin hiçbirisi bizim zatî malımız değil.. S:234

Evet, bahtiyar odur ki, ismi-i azamın envar, esrar ve hakaikinden hisse alsın. O hisseyi sürekli artırmaya çalışsın. S:252

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 6. BÖLÜM

GELENEĞİN BÖLÜNMEZLİĞİ (…) Ne orijinal ne de felsefî olarak teolojik düşünce sahibi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BİR NESLE KILAVUZLUK: KUZEY AFRİKA (…) Nüfuzunun en hissedilir (s. 185) olduğu yer Mağrip

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

İSLÂMCI MİLLİYETÇİLİĞİN MÜDAFAASI: ARAP DOĞU Doğu’da Suriye ayaklanmasının başar

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

ARAP DAVASININ BENİMSENMESİ (…) Arslan’ın (…) Kendi hayatı Dürzî içe dönüklüğün

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

SAVAŞ VE SÜRGÜN 28 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne girdi ve Orta

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BİR OSMANLI-ARAP CENTİLMENİ YETİŞİYOR (…) 1869’da Lübnan’daki Şuveyfe köyünde doğm

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

Çağın en gözde simalarından olan Şekip Arslan, biyografistlere çok sayıda malzeme bırakmı

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI