Cevaplar.Org

ABDÜLBARİ EN NEDEVİ'DEN..

Hind Ulemasından Mevlana Abdülbari en Nedevi(Eşref Ali Tehanevi hazretlerinin yakın talebelerindendir) şöyle diyor: “Söylenecek söz değil, ama gönlüm size şunu söylemeyi istiyor. Bana öyle bir hal oldu ki, lügat ve dil bakımından Kur'an'


2009-05-08 09:16:10

Hind Ulemasından Mevlana Abdülbari en Nedevi(Eşref Ali Tehanevi hazretlerinin yakın talebelerindendir) şöyle diyor:

“Söylenecek söz değil, ama gönlüm size şunu söylemeyi istiyor. Bana öyle bir hal oldu ki, lügat ve dil bakımından Kur'an'ın manasını anladıktan sonra veya ortaya bir mesele çıkıp da onun çözümünü Kur'an'dan öğrendikten sonra tefsir, şerh, açıklama vesaire şekliyle insanların sözünü Allah kelamına karıştırırsam, her zaman değil ama çok kere karıştırdığım kadar, elime gelen ışığın yerini karanlığın kapladığını hissediyorum.

İşte bu bakımdan, “O hevasından konuşmaz, o ancak vahyedilen bir vahiydir.”( 53/4 ) ayetinde bildirildiği gibi, ne kadar keyfime göre elde ettiğim diğer bilgiler varsa, belki de o konuda öz vahiy ilmine perde olmakta, onu ruha akışını engellemektedir.

O bakımdan, bence tefsircinin ilim ve takvasını bilmeden her tefsiri okumaya çalışmak çok tehlikelidir. Ancak kendi bilgisi ve takvası kendine yeterli ise ve kişi kendini koruyabiliyorsa o başka.

Aklıma şöyle bir mesele daha geliyor; İnsanlar baştan sona Kur'an'ı anlama, anlatma düşüncesine kapılmışlar. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim tümüyle bütün insanlık için rehberdir. Ama her insan için her ayeti anlama seviyesi aynı değildir. Nasıl her maddi gıdanın, her yapıdaki ve bölgedeki insaın bedenine ve sağlığına uygun düşmesi şart değilse, aynı şekilde manevi gıdalar da böyledir. Bedenlerin yapı ve ihtiyaçları farklı olabileceği gibi, ruhların yapı ve ihtiyaçları da farklı olabilir.”
Kaynak
:
Kur'an'dan Nasıl Yararlanılır- Ebul Hasan en Nedvi- terc. Yusuf Karaca- Şule Yayınları-İst-1999

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAİD HAVVA'DAN...

SAİD HAVVA'DAN...

Küçük yaştan beri, Allah’ın üzerimdeki lütfunun bir eseri olarak, ayet ve sureler aras

ABDÜLBARİ EN NEDEVİ'DEN..

ABDÜLBARİ EN NEDEVİ'DEN..

Hind Ulemasından Mevlana Abdülbari en Nedevi(Eşref Ali Tehanevi hazretlerinin yakın talebelerind

EBUL HASAN EN NEDVİ’DEN

EBUL HASAN EN NEDVİ’DEN

Kur’an-ı Kerim’den yararlanmayı engelleyen kötü ahlak ve ruhi engellerin başlıcala

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN

MAHMUD TOPTAŞ HOCAMIZDAN

Çağımızda edindiğimiz kültürleri kesin doğrular olarak kabul ederek Kur’ana bakarsak,

ŞEYH VELİYÜDDİN EL MELLEVİ’DEN

ŞEYH VELİYÜDDİN EL MELLEVİ’DEN

“Her ayette her şeyden önce araştırılması gereken, o ayetin kendisinden önceki ayeti t

Kim Allah'a ve Rasûlü'ne îman etmezse, (bilsin ki) biz inkâr edenlere alevi çılgın bir ateş hazırladık.

(Fetih, 13)

GÜNÜN HADİSİ

"Kim, müslüman kardeşinin namusunu ve şahsiyetini korursa, Allah onun yüzünü kıyamet gününde cehennem ateşinden uzak tutar."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI