Cevaplar.Org

PEYGAMBERLER TARİHİ

Eserin mümeyyiz özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: *Çok akıcı bir üsluba sahip olması… *Konuyla alakalı bütün ayetlerin ve sahih hadislerin güzel bir tertiple sunulması..Akılda soru kalacak bir yer bırakılmaması


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2009-04-30 03:12:34

Eser adı: Peygamberler Tarihi

Müellifi: Prof. Dr İsmail Yiğit

Yayınevi: Kayıhan Yayınları

Nebiler maddî-mânevî terakkinin pirleri, aklî ve ruhî kemalât yolunun öncüleri, dinî hayat gibi dünyevî bütün nizamların, intizamların da mimarları ve üstadlarıdırlar.

Onların tertemiz hayatları ve yüce ahlakları insanlar için birer deniz feneri görevi görürler. Her nebi kendi devrinin insanları için bir rehber, kendilerinden sonrakiler için de ibretamiz bir misal olmuştur.

Yüce kitabımızda sıkça tekrarlanan Peygamber kıssaları, müminler için moral destek, öğüt, ibret ve strateji depolarıdır.(bkz: Yusuf: 111, Hud: 120,En’am: 33–34, Kasas:3) “Neşr-i hakta enbiyaya ittiba ile mükellef” olan bizler için, onların hayatını okumak “ayn-ı ibadettir.”

Tabii ki bu okumada bizim için en önemli kaynak yüce kitabımız ve sahih hadislerdir. Muhakemat yazarının dediği gibi “Kur'anı tefsir edecek, yine Kur'an ve hadîs-i sahihtir. Yoksa ahkâmı mensuh(neshedilmiş) olduğu gibi, kısası(kıssaları)dahi muharrefe(tahrif edilmiş olan) İncil ve Tevrat değildir.”

Neden böyledir, bunun sebeplerini kısaca şöyle diyebiliriz;

a-Hıristiyanlar için masumluk sadece Hz. Mesih’e has bir keyfiyettir. Onlara göre diğer peygamberler-hâşâ- sair insanlar gibi günah işleyebilirler.

b –Yahudiler de Peygamberler hakkında olmadık iddialarla, akıl almaz iftiralarla kitaplarını doldurmuşlardır. Onlara göre Hz. Davud ve Hz. Süleyman peygamber bile değildir. Onun için de bu iki peygamberle alakalı tuhaf şeyler uydurmuşlardır.(İlkokula giderken Hayat ansiklopedisinde okuduğum, Hz. Süleyman’ın eşinin isteği üzerine kuşlardan tüylerini dökmesini istemesi bunların en masumcası.)

İslam inancıdır ki Peygamberler hakkında, zulüm, günah, nezahetsizlik, ayıp ve kusur ihtiva edecek her şeyi red etmiş ve o yüce kametleri insanların gönlündeki pak mevkie oturtmuştur.

Maalesef, kendilerinin İslam’a girmeleri ile eski malumatları da Müslümanlaşan Vehb bin Münebbih, Kab’ül Ahbar gibi Yahudi âlimleri marifetiyle bu tozlara bulaşmış tarih(İsrailiyat) Müslüman düşüncesine sızmış, insanların hikâyeye düşkünlüğü ile de kıssacılar eliyle büyük bir yayılma zeminini zamanla bulmuştur.

Peygamberler Tarihi okurken bu konuya çok dikkat etmek gerekir. Yoksa İsrailiyatın puslu camından o berrak nurlar tam aksedemez. Bendenizin piyasada gördüğü çalışmalar arasında, İsrailiyat konusunda en hassas eser Sayın Prof. Dr. İsmail Yiğit beyin “Peygamberler Tarihi” olmuştur.

Eserin mümeyyiz özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

*Çok akıcı bir üsluba sahip olması…

*Konuyla alakalı bütün ayetlerin ve sahih hadislerin güzel bir tertiple sunulması..Akılda soru kalacak bir yer bırakılmaması

*İsrailiyat’a yer verilmemesi..

*Peygamber Efendilerimize saygının azami şekilde hissedilmesi..

*Günümüze çıkararılacak hissenin de ölçülü bir şekilde verilmesi..

*İhtilaflı konuların Kur’an ışığında açığa kavuşturulması..

Eserin mütevazı ve mahviyetkar yazarını tebrik ediyor, sizlere de Peygamberler Tarihi için en doyurucu olarak bu eseri tavsiye ediyoruz.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, gen

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

Eser Adı: Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Müellif: Seyyid Kutub Mütercim: Süleyman Ateş Yay

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

Eser Adı: Kur'an'dan Nasıl YararlanılırOrijinal Adı: Mutâlea-i Kur’an-ke Usul-ü Mebadi M

SÖZÜN DOĞRUSU

SÖZÜN DOĞRUSU

Eser Adı: Sözün Doğrusu Müellifi: Yavuz Bülent Bakiler Yayınevi: Türk Edebiyat Vakfı Yay

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

Daha önceleri İsmail Hakkı Bursevi, daha sonra Babanzade Ahmed Naim bey tarafından tercüme edil

SOHBETLER VE HATIRALAR

SOHBETLER VE HATIRALAR

Eser Adı: Sohbetler ve Hatıralar Müellif: Prof. Dr. Ahmet Coşkun Yayınevi: Ensar Neşriyat

MEZHEPLER TARİHİ

MEZHEPLER TARİHİ

Eser Adı: Mezhepler Tarihi Orijinal Adı: Tarihu’l Mezahib’ül İslâmiye Müellif: Muhammed

İLİM YOLUNDA

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t T

PROBLEMLER VE ÇARELER

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâi

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevab

O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir.

Mücadele,6

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an'ın Faziletine Dair

"Sizin en hayırlınız Kur'an'ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir."- Buhari, Fedailu'l-Kur'an 21

TARİHTE BU HAFTA

*İskilipli Âtıf Hoca'nın İdamı(4 Şubat) *Sultan II.Ahmed'in Vefatı(6 Şubat) *İstanbul Yeni Camii İbadete Açıldı(8 Şubat) *Ömer b. Abdülaziz'in Vefatı(9 Şubat) *Sultan II.Abdülhamid Han Vefat Etti(10 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI