Cevaplar.Org

HAYATIM HATIRALARIM

Eser adı: Hayatım Hatıralarım Müellifi: Mehmed Kırkıncı Yayınevi: Zafer Yayınları-İst-2007 “Her zaman şâyân-ı hayret bir cesaret-i medeniye ile islâmi ve milli değerlerimizin üzerine yürüyen, fikrî ve vicdanî yaralarımıza pervası


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2009-01-12 04:14:23

Eser adı: Hayatım Hatıralarım

Müellifi: Mehmed Kırkıncı

Yayınevi: Zafer Yayınları-İst-2007

Bu ay Kırkıncı Hocamızın birbirinden ilginç anıları muhtevi "Hayatım Hatıralarım" kitabını tanıtmak istedik. Tefekkürün, ihlâsın, samimiyetin, vefanın, vatan ve millet aşkının, müspet hareket ufkunun, çile ve ızdırabın buram buram tüttüğü bu eser, yakın tarihimize ışık tutan birçok şahitliğin de ayniyatçı bir yansıması. Böyle diyorum, zira Cemil Meriç merhum; "Hatırat smokinli fotoğraf çektirmektir. Tarih karşısında poz alıştır. Hatıralar indi hükümler taşır, sübjektiftir" der. Kırkıncı Hocam ise hatıralarında ayniyatçı davranmış, sübjektivizme mümkün mertebe kaymamıştır diye düşünüyorum. Sultanahmet kitap fuarında rastladığım Sayın Kadir Mısıroğlu da kitapta kendisinin de geçtiği bir yer için; "Aynıyla yazılmış, ne eksik ne fazla" demişti.

Âcizane bendenizin beş defa hatmettiği bu güzide kitapta, en çok hoşuma giden bahisler hocamızın keskin mantık örgüsü ile muhataplarının sorularına cevaplar verdiği yerler oldu. Bunun haricinde, seksen yaşını geçmiş bu bahtiyar insanın hizmetin yerleşmesi için 1950'lerde Erzurum havalisinde gösterdiği gayret ve himmetler de çok etkileyici idi.

Kırkıncı Hocaefendi eseri yazma vesilesini şöyle anlatıyor; "Erbâb-ı ilim ve fazilet birçok arkadaş, dost ve ahbaplarımın ısrar ve istekleriyle kaleme aldım. Derslerde, sohbetlerde sırası geldikçe yaşadığım bu hatıraları zaman zaman anlatırdım. Bunları dinleyenler, 'Hocam, bu hatıraları muhakkak yazmalısınız. Biz bunları çok faydalı görüyoruz" diye ısrarla beni teşvik ettiler.

Bu tür yazılmış hatıra kitaplarını örnek gösterdiler. Böylece beni gayrete getirdiler. Bu ısrarlar ve bu teşvikler olmasa böyle bir kitabı yazmak hatırıma gelmezdi. Bu kadar ısrarı intak-ı bilhak kabul edip, bu işte bir hayır vardır, diyerek yazdım.
Bu hatıraları celp eden hakikatler var ise Cenab-ı Hakkın lütfudur.

Şu da bir hakikattir ki; ihtiyarlar hatıraları ile gençler umutlarıyla yaşarlar. Bu bakımdan insanın en büyük saadetinden biri de hatıralarıdır. Evet, gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli hediyeler sayılabilecek olsa hatıralar en başta gelir.
Hatıralar hayatın en güzel levhalarıdır. İnsanın en sevdiği hislerinden biri de hatıralarını anlatmasıdır. Kuran'da da ifade edildiği gibi, cennetteki en tatlı lezzetlerden biri cennet ehlinin dünyadaki hatıralarını birbirlerine anlatmalarıdır. Bu fıtrî arzu hem dünyada hem cennette vardır.

Çünkü hatıra, hayatın bir nevi devamıdır. Manevî bir vücududur. Daimi bir refikidir. Kalbin, ruhun ebedi bir sürurudur. Hayatın diğer bir aynasıdır, vücudun tecessüm etmiş bir başka suretidir.
Bu hatıraları yazmak benim için tarifi imkânsız bir saadet ve sürur vesilesi oldu. Okuyanlara faydalı olması Cenab-ı Hakkın ikramıdır. Kusur benimdir, güzellikler Allah'ın yaşatmasıdır."

 

Son olarak Sayın Fehmi Koru'nun(Taha Kıvanç) kitap hakkında bir değerlendirmesini vererek tanıtımımızı bitirelim; "Mehmed Kırkıncı'nın 'Hayatım-Hatıralarım' adlı anıları (Zafer Yayınları) sözgelimi... Türkiye'nin demokrasiye doğru yol aldığı yılları, dini hayatının merkezi yapmış bir Hocaefendi gözünden görmemizi sağlıyor kitap. Yolu önemli hemen herkesle kesişmiş, ilgisi çok geniş biri Kırkıncı Hoca; Risale-i Nur camiasının dışa en açık kişilerinden... Erzurumlu Mehmet Kırkıncı'nın, Demirel'den Özal'a uzanan siyasî temasları, aydınlarla sohbetleri ilgiyle okunuyor. Kitabı eksen yapan bir TV programı büyük bir ilgiyle izlenirdi."

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

ömer budak, 2009-02-06 16:31:51

Sayın fehmi koruya bu fikrinden dolayı katılıyorum. Ve "kitabı eksen yapan bir tv programı büyük bir ilgiyle izlenirdi" tavsiyesine de Bilhassa Mehtap tv de program yapan Sayın Mustafa Akyolun önderlik yapmasını rica ederim.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, gen

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

Eser Adı: Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Müellif: Seyyid Kutub Mütercim: Süleyman Ateş Yay

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

Eser Adı: Kur'an'dan Nasıl YararlanılırOrijinal Adı: Mutâlea-i Kur’an-ke Usul-ü Mebadi M

SÖZÜN DOĞRUSU

SÖZÜN DOĞRUSU

Eser Adı: Sözün Doğrusu Müellifi: Yavuz Bülent Bakiler Yayınevi: Türk Edebiyat Vakfı Yay

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

Daha önceleri İsmail Hakkı Bursevi, daha sonra Babanzade Ahmed Naim bey tarafından tercüme edil

SOHBETLER VE HATIRALAR

SOHBETLER VE HATIRALAR

Eser Adı: Sohbetler ve Hatıralar Müellif: Prof. Dr. Ahmet Coşkun Yayınevi: Ensar Neşriyat

MEZHEPLER TARİHİ

MEZHEPLER TARİHİ

Eser Adı: Mezhepler Tarihi Orijinal Adı: Tarihu’l Mezahib’ül İslâmiye Müellif: Muhammed

İLİM YOLUNDA

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t T

PROBLEMLER VE ÇARELER

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâi

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevab

Kim Allah'a güvenip dayanırsa, Allah ona yeter.

Talak,3

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI