Cevaplar.Org

MERHUM TİMURTAŞ UÇAR HOCAMIZIN ŞEYH AHMED VASİYETNAMESİNE CEVABI

Bir zamanların meşhur vaizlerinden merhum Timurtaş Uçar Hocaefendi’nin internette forumları süsleyen “Şeyh Ahmed vasiyetnamesi” nam uydurmaya cevabını sitemiz yazarlarından Hakan bey, bant dökümünü yapıp bize gönderdi. Mümkün


2008-12-13 01:41:32

Bir zamanların meşhur vaizlerinden merhum Timurtaş Uçar Hocaefendi'nin internette forumları süsleyen "Şeyh Ahmed vasiyetnamesi" nam uydurmaya cevabının bant dökümünü yapan, sitemiz yazarlarından Hakan bey, metni bize gönderdi. Mümkün mertebe yazı diline çevirmeye gayret ettik. Hocamızın eline geçen baskısında "bu vasiyetnameye inanmayan kâfirdir" ifadesi varmış. Uyanıklar gelen tepki üzerine, yeni versiyonlarında bunu kaldırmışlar. Hocaefendiye Cenab-ı Hak'tan mağfiret diler, Hakan beye de en derin teşekkürlerimizi arz ederiz. Saygılarımızla. Cevaplar.org

 

"Fitnelerin fesatların çoğaldığı noktaya gelmişken zaman zaman Müslümanların elinde dolaşan bir kâğıttan haber vereyim. Ne olduğu belli olmayan, esası, kaynağı belli olmayan, ama mutlaka gizli bir takım insanların meydana getirdiği bir kâğıt var. Adına Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi demişler.

 

Aslı esası tepeden tırnağa yalan. Adam oraya yazmış, "bu vasiyetnameye inanmayan kâfirdir" diyor. Vay dinsiz herif vay, imansız adam. Senin kaleme aldığın ayet değil, kitabullah değil, bir Allah'ın kelamı değil, onu kaleme almış, birinci satırda "bu vasiyetnameye inanmayan kâfirdir" diyor. Aslında Kur'an'a ve Kur'an'dan bir ayete inanmayan kâfir olur. Sanki bu kendi yazdığı vasiyetnameyi Kur'an telakki ediyor, ayetmiş gibi gösteriyor ve buna inanmayana kâfirdir dediği için, bu vasiyetnameyi kim yazarsa, kim yazdırırsa, kim elden ele dolaştırırsa, tam tersine o kâfir oluyor. Ne tehlike görüyor musunuz?

 

Bunu hangi alçak adam, hangi edepsiz adam, hangi vicdansız adam yazıyorsa. Bu vasiyetnameye inanmayan kâfirdir denir mi? Kur'an mı bu? Ancak Kur'an'a ve Kur'an'dan bir ayete inanmayan kâfir olur. Bu vasiyetname Kur'an mı dinsiz adam? Sen buna bu hükmü koyuyorsun.

 

"Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi Medine'de işte rüyasında Peygamberimizi görmüş de, Peygamberimiz üzülüyormuş da, şu kadar bin kişi ölmüş de, çoğu dinsiz gitmiş de, falan da filan da...

 

Şu bizi dinleyen tertemiz cemaatimizden rica ve istirham ediyorum; Kim vasiyetname diye bu uydurma, bu batıl, bu rezil vasiyetnameye rastlarsa derhal yaksın, imha etsin. Böyle şey olmaz. Böyle bir dalaletnameye, bu kâfirdir hükmünü kim koyuyor? Zaman zaman daktilo ile yazmışlar, matbaa da basmışlar, elden ele elden ele dolaştırmışlar hangi âlim, hangi müftülük fetva vermiş, hangi ahmakın icadır bu? Aldanmayınız. Bu vasiyetnameye inanmayan kâfir olur denir mi? Allah'ın kelamı mı bu?

 

Senin gördüğün rüyaya inanmaya mecbur muyum ben? İnkâr edersem kafir mi olurum ben? Onun için ehl-i sünnet ve'l-cemaat itikadına göre hiç kimse kendi gördüğü rüyaya kimseyi inandıramaz, zorlayamaz. Ancak ve ancak Peygamber-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa (aleyhis salatu ve selam) Efendimizin gördüğü rüyalara inanmayanlar kâfir olur. Görüyor musunuz? Çünkü vahiydir o. Vahyi inkâr etmek olur o. Ama Şeyh Ahmet, falan filanların gördüğü rüya vahiy değildir, inkâr edebilirsin, inanmayabilirsin. Sen nasıl kâfir dersin buna? Ne korkunç bir hile görüyor musunuz? Ne dalaletnamedir o. Böyle yollarla da müminleri yanıltmaya şaşırtmaya çıldırtmaya gidiyorlar. Kim yapıyor bilmiyorum. Belki İngilizler, belki Yahudiler, belki başkaları.. Ama ehl-i sünnet ve'l-camaate mensup bir Müslüman böyle bir vasiyetname yazıp da "inanmayan kâfirdir" diyemez.

 

Not:

 

Değerli hocalarımızdan Hayreddin Karaman beyin Şeyh Ahmed vasiyetnamesi hakkındaki cevabı için bkz:

 

http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0267.htm

 

Ahmed Şahin hocamızın cevabı için bak:

 

http://www.ahmetsahin.org/sorudetay.asp?id=210

 

Ahmed Turan Alkan'ın yazısı için bak:

 

http://www.cevaplar.org/index.php?khide=visible&sec=17&sec1=61&yazi_id=4701&menu=1

 

Merhum âlimlerimizden Yusuf Ziyaeddin Ersal'ın da buna bir reddiyesi varmış..

 

Bkz:

 

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/2002aylik/mart/portre.htm

 

Şair Kadir Soytürk beyefendi'nin bu uydurmaya şiirle cevabı için bkz:

 

http://www.antoloji.com/siir/siir/siir_SQL.asp?sair=7811&siir=207214&order=oto

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-19

Hz. İbrahim(a.s) Kur’an ifadesiyle Hazreti İbrahim ulu’l azm peygamberdir ve ulu’l azm peyg

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-18

Hüseyin el Cisr(Suriyeli âlimlerden ) 19’uncu yüzyıldan itibaren Batı ile eklektik ve sentez

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-17

Humeyni Dünyaya turlayan başka bir süreç ise Şeytan Ayetleri romanının orada burada tefrika

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan Turabi(Sudanlı mütefekkir) İslam dünyasının hâlâ mühim siyasi ve entelektüel liderl

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-16

Hasan el Benna Hasan el Benna’nın projesi, arzulanan İslami itidal cemaati gerçekleştirmektir

KORONA VİRÜSÜYLE İLGİLİ YAZDIĞIM MAKALELERDEN BİR ÖZET

KORONA VİRÜSÜYLE İLGİLİ YAZDIĞIM MAKALELERDEN BİR ÖZET

Gözle görülemeyecek kadar küçük bir varlık nerde ise dünyayı dize getirdi. Bir küçük var

İMAM LEKNEVİ’NİN MUHARREM AYI HUTBESİ

İMAM LEKNEVİ’NİN MUHARREM AYI HUTBESİ

Hamd, fehimlerin(anlayışların) hakikatına ulaşamadığı ve akılların künhüne(özüne, asl

MUSİBETLERİN EN BÜYÜĞÜ: MÜSTEHCENLİK

MUSİBETLERİN EN BÜYÜĞÜ: MÜSTEHCENLİK

Görüyorum, duyuyorum, şaşıyorum. Bir kısım kadınların ancak evlerinde ve yatak odalarınd

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-15

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-15

İbn-i Haldun İbni Haldun Mehdi’nin zuhuruna işkilli ve inkâr alûd bir mesele olarak yaklaşm

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-14

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-14

Gladstone(20. Asır başında İngiliz sömürge bakanı) Gladstone'a göre Türkler şöyle tasvir

AYASOFYA’NIN EHEMMİYETİ VE BİR SIRR-I HİKMETİ

AYASOFYA’NIN EHEMMİYETİ VE BİR SIRR-I HİKMETİ

Ayasofya’nın kiliseden camiye, camiden müzeye ve müzelikten yeninden camiye dönüşmesinin bar

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

Hayâ îmândandır.

Abdullâh b. Ömer (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI