Cevaplar.Org

MERHUM TİMURTAŞ UÇAR HOCAMIZIN ŞEYH AHMED VASİYETNAMESİNE CEVABI

Bir zamanların meşhur vaizlerinden merhum Timurtaş Uçar Hocaefendi’nin internette forumları süsleyen “Şeyh Ahmed vasiyetnamesi” nam uydurmaya cevabını sitemiz yazarlarından Hakan bey, bant dökümünü yapıp bize gönderdi. Mümkün


2008-12-13 01:41:32

Bir zamanların meşhur vaizlerinden merhum Timurtaş Uçar Hocaefendi'nin internette forumları süsleyen "Şeyh Ahmed vasiyetnamesi" nam uydurmaya cevabının bant dökümünü yapan, sitemiz yazarlarından Hakan bey, metni bize gönderdi. Mümkün mertebe yazı diline çevirmeye gayret ettik. Hocamızın eline geçen baskısında "bu vasiyetnameye inanmayan kâfirdir" ifadesi varmış. Uyanıklar gelen tepki üzerine, yeni versiyonlarında bunu kaldırmışlar. Hocaefendiye Cenab-ı Hak'tan mağfiret diler, Hakan beye de en derin teşekkürlerimizi arz ederiz. Saygılarımızla. Cevaplar.org

 

"Fitnelerin fesatların çoğaldığı noktaya gelmişken zaman zaman Müslümanların elinde dolaşan bir kâğıttan haber vereyim. Ne olduğu belli olmayan, esası, kaynağı belli olmayan, ama mutlaka gizli bir takım insanların meydana getirdiği bir kâğıt var. Adına Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi demişler.

 

Aslı esası tepeden tırnağa yalan. Adam oraya yazmış, "bu vasiyetnameye inanmayan kâfirdir" diyor. Vay dinsiz herif vay, imansız adam. Senin kaleme aldığın ayet değil, kitabullah değil, bir Allah'ın kelamı değil, onu kaleme almış, birinci satırda "bu vasiyetnameye inanmayan kâfirdir" diyor. Aslında Kur'an'a ve Kur'an'dan bir ayete inanmayan kâfir olur. Sanki bu kendi yazdığı vasiyetnameyi Kur'an telakki ediyor, ayetmiş gibi gösteriyor ve buna inanmayana kâfirdir dediği için, bu vasiyetnameyi kim yazarsa, kim yazdırırsa, kim elden ele dolaştırırsa, tam tersine o kâfir oluyor. Ne tehlike görüyor musunuz?

 

Bunu hangi alçak adam, hangi edepsiz adam, hangi vicdansız adam yazıyorsa. Bu vasiyetnameye inanmayan kâfirdir denir mi? Kur'an mı bu? Ancak Kur'an'a ve Kur'an'dan bir ayete inanmayan kâfir olur. Bu vasiyetname Kur'an mı dinsiz adam? Sen buna bu hükmü koyuyorsun.

 

"Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi Medine'de işte rüyasında Peygamberimizi görmüş de, Peygamberimiz üzülüyormuş da, şu kadar bin kişi ölmüş de, çoğu dinsiz gitmiş de, falan da filan da...

 

Şu bizi dinleyen tertemiz cemaatimizden rica ve istirham ediyorum; Kim vasiyetname diye bu uydurma, bu batıl, bu rezil vasiyetnameye rastlarsa derhal yaksın, imha etsin. Böyle şey olmaz. Böyle bir dalaletnameye, bu kâfirdir hükmünü kim koyuyor? Zaman zaman daktilo ile yazmışlar, matbaa da basmışlar, elden ele elden ele dolaştırmışlar hangi âlim, hangi müftülük fetva vermiş, hangi ahmakın icadır bu? Aldanmayınız. Bu vasiyetnameye inanmayan kâfir olur denir mi? Allah'ın kelamı mı bu?

 

Senin gördüğün rüyaya inanmaya mecbur muyum ben? İnkâr edersem kafir mi olurum ben? Onun için ehl-i sünnet ve'l-cemaat itikadına göre hiç kimse kendi gördüğü rüyaya kimseyi inandıramaz, zorlayamaz. Ancak ve ancak Peygamber-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa (aleyhis salatu ve selam) Efendimizin gördüğü rüyalara inanmayanlar kâfir olur. Görüyor musunuz? Çünkü vahiydir o. Vahyi inkâr etmek olur o. Ama Şeyh Ahmet, falan filanların gördüğü rüya vahiy değildir, inkâr edebilirsin, inanmayabilirsin. Sen nasıl kâfir dersin buna? Ne korkunç bir hile görüyor musunuz? Ne dalaletnamedir o. Böyle yollarla da müminleri yanıltmaya şaşırtmaya çıldırtmaya gidiyorlar. Kim yapıyor bilmiyorum. Belki İngilizler, belki Yahudiler, belki başkaları.. Ama ehl-i sünnet ve'l-camaate mensup bir Müslüman böyle bir vasiyetname yazıp da "inanmayan kâfirdir" diyemez.

 

Not:

 

Değerli hocalarımızdan Hayreddin Karaman beyin Şeyh Ahmed vasiyetnamesi hakkındaki cevabı için bkz:

 

http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0267.htm

 

Ahmed Şahin hocamızın cevabı için bak:

 

http://www.ahmetsahin.org/sorudetay.asp?id=210

 

Ahmed Turan Alkan'ın yazısı için bak:

 

http://www.cevaplar.org/index.php?khide=visible&sec=17&sec1=61&yazi_id=4701&menu=1

 

Merhum âlimlerimizden Yusuf Ziyaeddin Ersal'ın da buna bir reddiyesi varmış..

 

Bkz:

 

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/2002aylik/mart/portre.htm

 

Şair Kadir Soytürk beyefendi'nin bu uydurmaya şiirle cevabı için bkz:

 

http://www.antoloji.com/siir/siir/siir_SQL.asp?sair=7811&siir=207214&order=oto

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-25

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-25

Selefiler *Selefilerin bütün görüşleri isabetli midir, alınmaya değer midir? Bundan dolayı

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-24

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-24

Reformcular(Ceditçiler) Polonyalı Müslüman araştırmacı ve yazar Ataullah Bogdan Kopański’

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-23

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-23

Oryantalizm *Batı İslam dünyasına yönelik üç boyutlu bir kampanya yürütmektedir. Sömürg

DEPREM VE DEPREMİ TETİKLEYEN SEBEPLER!

DEPREM VE DEPREMİ TETİKLEYEN SEBEPLER!

Her deprem sonrası deprem uzmanı ve yer bilimci hocalara mikrofonlar uzatılır, bilgiler alınır

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-22

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-22

On iki İmam *On iki imam meselesine gelince, Emevi ve Abbasilerin kimi mezalimini reddetmemekle b

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-21

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-21

Mısır *Arap Baharı ülkeleri arasında Tunus şimdiye kadar karşı devrim veya darbe badiresini

YAVUZ BÜLENT BAKİLER’DEN DİL İKAZLARI-7

YAVUZ BÜLENT BAKİLER’DEN DİL İKAZLARI-7

35- NEDEN KELİMESİNİN YANLIŞ KULLANILMASI; NEDEN kelimesi bir soru zarfı olmasına karşılı

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-20

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-20

Medrese Türkiye’de de Muhammed Abduh ekolünün bir devamı olarak, son yıllarda gerilemenin se

YAVUZ BÜLENT BAKİLER’DEN DİL İKAZLARI-6

YAVUZ BÜLENT BAKİLER’DEN DİL İKAZLARI-6

31- YAŞANTI: “Yaşantı” bir çirkinliği, bir zorluğu, bir kabalığı ifade eder. Onu HAYAT

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-19

MUSTAFA ÖZCAN İLE A’DAN Z’YE-19

Komünizm *Lenin’in ifadesiyle komünizm siyasi bir çocukluktur. Baasçılık da komünizmin Ar

CAMİDE YILBAŞI EĞLENCESİ OLUR MU?

CAMİDE YILBAŞI EĞLENCESİ OLUR MU?

Kur’an diyor ki: “Yerde ve gökte olan her şey ve herkes Allah’a ibadet ediyor. Onu anıyor,

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer,27

GÜNÜN HADİSİ

Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dahil ederse, affedilmez bir günah (şirk) işlememişse, Allah onu mutlaka cennete koyacaktır.

Tirmizi, Birr 14, (1918)

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI