Cevaplar.Org

MERHUM TİMURTAŞ UÇAR HOCAMIZIN ŞEYH AHMED VASİYETNAMESİNE CEVABI

Bir zamanların meşhur vaizlerinden merhum Timurtaş Uçar Hocaefendi’nin internette forumları süsleyen “Şeyh Ahmed vasiyetnamesi” nam uydurmaya cevabını sitemiz yazarlarından Hakan bey, bant dökümünü yapıp bize gönderdi. Mümkün


2008-12-13 01:41:32

Bir zamanların meşhur vaizlerinden merhum Timurtaş Uçar Hocaefendi'nin internette forumları süsleyen "Şeyh Ahmed vasiyetnamesi" nam uydurmaya cevabının bant dökümünü yapan, sitemiz yazarlarından Hakan bey, metni bize gönderdi. Mümkün mertebe yazı diline çevirmeye gayret ettik. Hocamızın eline geçen baskısında "bu vasiyetnameye inanmayan kâfirdir" ifadesi varmış. Uyanıklar gelen tepki üzerine, yeni versiyonlarında bunu kaldırmışlar. Hocaefendiye Cenab-ı Hak'tan mağfiret diler, Hakan beye de en derin teşekkürlerimizi arz ederiz. Saygılarımızla. Cevaplar.org

 

"Fitnelerin fesatların çoğaldığı noktaya gelmişken zaman zaman Müslümanların elinde dolaşan bir kâğıttan haber vereyim. Ne olduğu belli olmayan, esası, kaynağı belli olmayan, ama mutlaka gizli bir takım insanların meydana getirdiği bir kâğıt var. Adına Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi demişler.

 

Aslı esası tepeden tırnağa yalan. Adam oraya yazmış, "bu vasiyetnameye inanmayan kâfirdir" diyor. Vay dinsiz herif vay, imansız adam. Senin kaleme aldığın ayet değil, kitabullah değil, bir Allah'ın kelamı değil, onu kaleme almış, birinci satırda "bu vasiyetnameye inanmayan kâfirdir" diyor. Aslında Kur'an'a ve Kur'an'dan bir ayete inanmayan kâfir olur. Sanki bu kendi yazdığı vasiyetnameyi Kur'an telakki ediyor, ayetmiş gibi gösteriyor ve buna inanmayana kâfirdir dediği için, bu vasiyetnameyi kim yazarsa, kim yazdırırsa, kim elden ele dolaştırırsa, tam tersine o kâfir oluyor. Ne tehlike görüyor musunuz?

 

Bunu hangi alçak adam, hangi edepsiz adam, hangi vicdansız adam yazıyorsa. Bu vasiyetnameye inanmayan kâfirdir denir mi? Kur'an mı bu? Ancak Kur'an'a ve Kur'an'dan bir ayete inanmayan kâfir olur. Bu vasiyetname Kur'an mı dinsiz adam? Sen buna bu hükmü koyuyorsun.

 

"Şeyh Ahmet Vasiyetnamesi Medine'de işte rüyasında Peygamberimizi görmüş de, Peygamberimiz üzülüyormuş da, şu kadar bin kişi ölmüş de, çoğu dinsiz gitmiş de, falan da filan da...

 

Şu bizi dinleyen tertemiz cemaatimizden rica ve istirham ediyorum; Kim vasiyetname diye bu uydurma, bu batıl, bu rezil vasiyetnameye rastlarsa derhal yaksın, imha etsin. Böyle şey olmaz. Böyle bir dalaletnameye, bu kâfirdir hükmünü kim koyuyor? Zaman zaman daktilo ile yazmışlar, matbaa da basmışlar, elden ele elden ele dolaştırmışlar hangi âlim, hangi müftülük fetva vermiş, hangi ahmakın icadır bu? Aldanmayınız. Bu vasiyetnameye inanmayan kâfir olur denir mi? Allah'ın kelamı mı bu?

 

Senin gördüğün rüyaya inanmaya mecbur muyum ben? İnkâr edersem kafir mi olurum ben? Onun için ehl-i sünnet ve'l-cemaat itikadına göre hiç kimse kendi gördüğü rüyaya kimseyi inandıramaz, zorlayamaz. Ancak ve ancak Peygamber-i Zişan Hazreti Muhammed Mustafa (aleyhis salatu ve selam) Efendimizin gördüğü rüyalara inanmayanlar kâfir olur. Görüyor musunuz? Çünkü vahiydir o. Vahyi inkâr etmek olur o. Ama Şeyh Ahmet, falan filanların gördüğü rüya vahiy değildir, inkâr edebilirsin, inanmayabilirsin. Sen nasıl kâfir dersin buna? Ne korkunç bir hile görüyor musunuz? Ne dalaletnamedir o. Böyle yollarla da müminleri yanıltmaya şaşırtmaya çıldırtmaya gidiyorlar. Kim yapıyor bilmiyorum. Belki İngilizler, belki Yahudiler, belki başkaları.. Ama ehl-i sünnet ve'l-camaate mensup bir Müslüman böyle bir vasiyetname yazıp da "inanmayan kâfirdir" diyemez.

 

Not:

 

Değerli hocalarımızdan Hayreddin Karaman beyin Şeyh Ahmed vasiyetnamesi hakkındaki cevabı için bkz:

 

http://www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat2/0267.htm

 

Ahmed Şahin hocamızın cevabı için bak:

 

http://www.ahmetsahin.org/sorudetay.asp?id=210

 

Ahmed Turan Alkan'ın yazısı için bak:

 

http://www.cevaplar.org/index.php?khide=visible&sec=17&sec1=61&yazi_id=4701&menu=1

 

Merhum âlimlerimizden Yusuf Ziyaeddin Ersal'ın da buna bir reddiyesi varmış..

 

Bkz:

 

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/DIYANET/2002aylik/mart/portre.htm

 

Şair Kadir Soytürk beyefendi'nin bu uydurmaya şiirle cevabı için bkz:

 

http://www.antoloji.com/siir/siir/siir_SQL.asp?sair=7811&siir=207214&order=oto

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

YANLIŞ VE HAKSIZ İNTERNET PAYLAŞIMLARI

YANLIŞ VE HAKSIZ İNTERNET PAYLAŞIMLARI

dir. İnternet paylaşımlarındaki kaynak vermemek, metnin yazarını yazmamak, doğruluk olmadığ

MASONLAR VE ESAD AİLESİ

MASONLAR VE ESAD AİLESİ

Masonluk meselesi dallı budaklı bir mesele olduğundan ve yüksek dozda manipülasyon içerdiğind

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

OSMANLI DÜŞMANI BİR BARELVİ’NİN HEZEYANLARI

Belki biraz garip gelecek ama peşinen söyleyelim ki anlatılan husus doğrudur. Stalin’in hocala

KADİROV:  KADİRİ-VEHHABİ KIRMASI 

KADİROV:  KADİRİ-VEHHABİ KIRMASI 

Ramzan Kadirov başkanlığındaki Çeçenlerin Suriye’den sonra Ukrayna’da da arz-ı endam etme

 İSLAM’IN DAHİLİ DÜŞMANLARI YA DA GÜNÜMÜZÜN YIKICI AKIMLARI

 İSLAM’IN DAHİLİ DÜŞMANLARI YA DA GÜNÜMÜZÜN YIKICI AKIMLARI

İhvan meşrepli Iraklı yazar ve düşünür Muhsin Abdulhamid, ‘ İslam’a Yönelik Yıkıcı

YİNE GÖÇ VAR

YİNE GÖÇ VAR

Türü: Hikâye (Otuz yıl önce bu günleri biz yazdık, yaşayanlar yorum yapsın) Aylardan Aral

BABAMI GÖTÜRMEYİN

BABAMI GÖTÜRMEYİN

Erzurumluydum. Erzurum’un Hınıs İlçesi’nin Göller Köyü’nde oturuyordum. Adım Ali’y

"İSLÂM DİNİ SAVAŞ VE TERÖR DİNİ MİDİR? YA DA KILIÇ ZORUYLA MI YAYILMIŞTIR?"

Muhterem Müslümanlar! Oryantalistlerin sürekli olarak İslâm dinini savaş ve terörle özdeşl

LATİN HARFLERİNİN KABULÜ VE HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

LATİN HARFLERİNİN KABULÜ VE HALK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İnsana yazıyı kalemle öğreten ve ona (içinden geçenleri) düzgün bir şekilde ifade etmeyi

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-51

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-51

Muhammed Zahid Kevseri Şiilerin tarih boyunca Ezher’de gözleri olduğuna temas etmiştir. *Kahi

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-50

PERSPEKTİFE GİREN ŞAHISLAR-50

Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri zikzak çıkışlarıyla kendi misyonunu kendi imha etti. Şimdi b

"Ey inananlar! Rabbinizden korkun.Çünkü kıyametin saatinin depremi cidden korkunç bir şeydir.”

Hac:1

GÜNÜN HADİSİ

Sadakaların en efdali, iki kişi arasını düzeltmektir.

Seçme Hadisler, s.237

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI