Cevaplar.Org

PEYGAMBERLERE İMAN

Soru 1: Allahu Tela'nın peygamberlerine nasıl inanırız? Cevap 1: Allahu Teala'nın


Abdülhalık Ekinci

.

2008-08-15 00:57:44

Soru 1: Allahu Tela'nın peygamberlerine nasıl inanırız?

Cevap 1: Allahu Teala'nın peygamberleri vardır ve onları insanlığa rahmet olarak göndermiştir. İyi amel işleyeni cennetle müjdeler, kötü amel işleyenleri ise cehennemle korkuturlar. İnsanların yararına olan gerek dini gerekse dünyevi her şeyi açıklarlar ve onlara yüksek mertebelere ulaştıracak değerler kazandırırlar. Allahu Teala onları apaçık mucizelerle desteklemiştir. İlk peygamber Âdem (a.s) son peygamber ise Muhammed (s.a.v)dır.

Soru 2: Nebi ne demektir?

Cevap 2: Nebi; kendisine bir şer'i vahy olup onu tebliğ etmek ile emir olunmayan insandır. Eğer tebliğ etmek ile emir olunmuş ise ona nebi denildiği gibi Resul de denir. Dolayısıyla her Resul nebidir, ama her Nebi Resul değildir.

Soru 3: Peygamberlerin sayısı kaçtır?

Cevap 3: Peygamberlerin sayısı kesin olarak bilinmez. Ancak Kur'an'ı Kerim’de isimleri geçen yirmi beş tanedir. Bunlar: Âdem, İdris, Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, İsmail, İshak, Yakup, Yusuf, Eyyüp, Şuayb, Musa, Harun, Zülkifl, Davut, Süleyman, İlyas, Elyesâ, Yunus, Zekeriyya, İsa, Muhammed Aleyhim üs selatu vesselam.

Soru 4: Mucize nedir?

Cevap 4: Peygamberlik iddiasında bulunanların elinde davasına uygun bir şekilde zahir olan ve münkirlerin aynısını yapmaktan aciz kaldığı olağan üstü bir durumdur.

Soru 5: Peygamberlerin elinde mucizelerin zahir olmasının hikmeti nedir?

Cevap 5: Peygamberlerin elinde mucizelerin zahir olmasının iki hikmeti vardır.

 1-Onların davalarında doğru olduklarını göstermek. Çünkü delilsiz hiçbir dava kabul edilmez.

2-Gerçek peygamberleri yalandan peygamberlik iddiasında bulunanlardan ayırmak. Allah Teala, peygamberlere mucize vermekle (kulum iddia ettiği şeyde doğru söyledi) demek istiyor.

Soru 6: Mucizelerin peygamberlerin doğruluğunu kanıtladığının ve Allah Teala'nın peygamberlere mucize vermekle (Kulum iddia ettiği şeyde doğru söyledi)demek istediğinin açıklamasını yapar mısın?

Cevap 6: Mucizelerin peygamberlerin doğruluğunu nasıl kanıtladığını –Allah Teala'yı tenzih ederim– bir misal vererek açıklayabiliriz.

Eğer ki; büyük bir kalabalığın içinde, büyük bir kralın huzurunda bir insan kalksa ve derse ki: Ey insanlar; ben bu kralın elçisi ve güvendiği biriyim. Beni size emirlerini tebliğ etmek için gönderdi. O benim söylediklerimi biliyor, sesimi işitiyor ve beni görüyor. Benim doğru söylediğimin kanıtı ise kendisinden bir âdetini bozup ona muhalefet etmesini istemem ve onun bu isteğimi yerine getirmesidir. Sonra bu kişi krala diyor ki: Eğer ki; ben davamda doğru isem şu âdetini boz ve üç sefer peş peşe kalk otur. Kral da onun bu isteğini yerine getirir ve üç sefer peş peşe kalkıp oturur. İşte bu durumda o kalabalık o kişinin doğru söylediğini dair kesin kanaate varır ve hiç kimsenin bir şüphesi kalmaz. Kral bu âdetini bozmakla da (Bu kişi iddiasında doğrudur) demek istiyor.

Peygamberler de Allah Teala'nın kendilerini insanlara gönderdiğini iddia etmişler. Allah Teala'da onların bu iddialarını biliyor, onları işitiyor ve görüyor. Peygamberler Allah Teala'dan insan gücünü aşan bir mucize istediklerinde Allah onlara yardım edip onu gerçekleştirdiği zaman bu durum Allah Teala'nın onları bilfiil konuşarak tasdik etmesi gibi olur. Hatta konuşarak tasdik etmekten daha da üstün olur. Bu da onların peygamberlik iddiasında doğru olduklarını gerektirir. Çünkü hikmet sahibi, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten Allah Teala'nın yalancı birini tasdik etmesinin mümkün olmadığı apaçıktır.

Mucizelerin yanı sıra Peygamberlerden meşhur olan son derece güzel ve mükemmel ahlak ve davranışları da peygamberlerin peygamberlik iddialarında doğru olduklarının birer kanıtıdır.

Müellif:Tahir el-Cezairi

Mütercim: Abdülhalık Ekinci

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter.

Ahzab, 33

GÜNÜN HADİSİ

Sadakaların en efdali, iki kişi arasını düzeltmektir.

Seçme Hadisler, s.237

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin Hz.lerinin Vefatı(15 Ocak 1459) *İstanbul Erkek Lisesi'nin Açılışı(15 Ocak 1884) *Körfez Savaşı'nın Başlaması(17 Ocak 1991) *Galiçya Zaferi(19 Ocak 1917)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI