Cevaplar.Org

İMAMÜ'L HAREMEYN

Soru: İmamü’l-Haremeyn (Mekke ve Medine'nin imamı) sözü nereden gelmiştir? Bu sıfatla ilk ün yapan kimdir?


2008-07-01 01:34:47

Soru: İmamü’l-Haremeyn (Mekke ve Medine'nin imamı) sözü nereden gelmiştir? Bu sıfatla ilk ün yapan kimdir?

Cevap: Bu sıfat Hanefi ve Şafiilerden iki büyük imamın lâkabıdır.

Hanefi olanı: Ebu’l-Muzaffer Yusuf el-Kaadî el-Cürani'dir.

Şafii olanı: Ebu’l-Meâli Abdü'l-Melik'tir. Şafii Mezhebinde bulunan müteahhirinin en âlimidir. Vefatı 478 yılındadır. Dört yıl Mekke-i Mükerreme'de kalmış, ders okutmuş ve fetva vermiştir. Onun için bu zata “İmamül-Haremeyn” denmiştir.

Bu ismin,”Kaadîl hâfikayn=doğu ve batının kadısı” denildiği gibi, hürmet ve saygı ifa etmek üzere verilmiş bir unvan olması da muhtemeldir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI