Cevaplar.Org

SURE NE DEMEKTİR?

Soru: Mushaf’ta bulunan surenin manası nedir?


2008-06-16 02:50:57

Soru: Mushaf’ta bulunan surenin manası nedir?

Cevap: Sûre : başı ve sonu bulunan âyetleri içinde bulunduran Kur`an`dır. En azı üç âyettir. Bütün sûrelerin isimleri hadislerle sabit olmuştur. Sûreler Allah Resulü`nün (sallâllahû aleyhi vesellem) bildirmesi ile özel isimler almışlardır.

Evleri bir araya toplayan sûr gibi, sûrenin de âyetleri içine alması ve onları bir araya toplaması dolayısıyla bu ismin “şehir suru” deyiminden alınmış olduğu da söylenmiştir.

Ve yine Allah kelâmı olması itibarı ile derecesi yüksek olduğunda sûre adı verildiği de söylenmiştir. Çünkü sûre yüksek derece demektir. Bazı sûrelerin tek-ki bunlar çoğunluktadır- bazılarının iki ve daha çok isimleri bulunmaktadır. Fatiha Sûresi bunlardandır. Ben Fatiha`nın yirmiden fazla ismine vakıf olmuştum. Böyle isminin fazla oluşu onun şerefini gösterir. Çünkü isim çokluğu o ismi taşıyanın şerefine delâlet eder.

Sûrelerdeki âyetlerin tertibi(sırası) de Resulü Ekrem (sallâllahû aleyhi vesellem) `in emri ile olmuştur. Berâe(t) Sûresinin başına besmele yazılmasını emir buyurmadıkları için bu sûrenin başına besmele yazılmamıştır.

Allah Resulû (sallâllahû aleyhi vesellem)Cibrîl`in O`na,her âyet indiğinde bu âyet bu sûrede şu âyetten sonra yazılacak diye bildirmesi ile,Kur`an`dan kendisine indirilenleri bugün Mushaflarımızdaki sıraya göre olduğunu ashabına bildirir ve zihinlerine yerleştirirdi.

Bundan anlaşılıyor ki ashab-ı kirâm (radıyallahû anhûm) Kur`an âyetlerini bir araya toplamak için çalışmışlardır, tertibi(sıraya konması) için değil. Çünkü Kur`an LEVH-İ MAHFUZda[1] bu sıraya göredir.

"

Allah Taalâ Hz.leri onu dünya semasına topluca indirmiş sonra onu ihtiyaç oldukça parça parça peygamber (aleyhissalâtû vesselâm`a)inirmeye devam etmiştir. İniş sırası sûrelerin sırasına göre değildir. Âyetlerin yerlerine konması ise vahy ile olmuştur. Peygamber (sallâllahû aleyhi vesellâm ) şu âyeti şuraya koyunuz buyururlardı. Resulü-Ekrem(sallâllahû aleyhi vesellem) `in tilâvetlerinden ve sahabe-i kiram(rıdvanullahi aleyhim ecmain)`in bu şekilde ortaya koyarak meydana getirdikleri icma`dan,Kur`an`ın bu sıraya göre olduğu hususundaki mütevatir nakılden yakîn(şüphesiz bilgi) bilgi hasıl olmuştur.[2]

"

[1] LEVHİ MAHFUZ: Her şeyin yazıldığı varlık sayfasıdır. Bunun adı aslı ümmü`l-kitap (kitabın esası) olan Allah`ın ilmidir.(mütercim)

"

[2] el-Kur`an,Suyûtî s/26,27

"

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

De ki: "Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de O'na ortak koşuyorsunuz."

En'am, 64

GÜNÜN HADİSİ

Sahabilerim yıldızlar gibidir. Hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz."

Rezin

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI