Cevaplar.Org

ÇİCEKÇİ BÖCEKÇİNİN MARİFETLERİ

Bizim bu dünyaya gönderiliş gayemiz; Rabbimizi tanıyıp O'na kulluk etmektir. Öyleyse O’nu nasıl tanıyabiliriz?


Hilmi Arkın

hilmi.arkin@hotmail.com

2008-06-16 01:43:40

Bizim bu dünyaya gönderiliş gayemiz; Rabbimizi tanıyıp O'na kulluk etmektir. Öyleyse O’nu nasıl tanıyabiliriz?

Emirdağ Lâhikası’ndan birlikte okuyalım:

"Yüksek ehl-i hakikat dahi, mârifet ve tasavvur değil, belki ondan çok âlî ve kıymetli olan iman ve tasdikte, iki cadde ile hareket etmişler.

Biri: Kitab-ı kâinatı mütalâa ile, Âyetü'l-Kübrâ ve Hizbü'n-Nuriye ve Hülâsatü'l-Hülâsa gibi âfâka bakmaktır.

Diğeri: Ve en kuvvetli ve hakkalyakîn derecesinde vicdanî ve hissî, bir derece şuhudî olan hakikat-i insaniye haritasını ve enaniyet-i beşeriye fihristesini ve mahiyet-i nefsiyesini mütalâa ile,  imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki sırr-ı akrebiyete ve veraset-i Nübüvvete bakar.

 Ve enfüsî tefekkür-ü imanî hakikatinin bir parçası, Otuzuncu Söz’ün ve "ene" ve "enaniyette ve Otuz Üçüncü Mektub’un Hayat Penceresi’nde[1] ve İnsan Penceresi’nde[2] ve bazı parçaları da sair ecza-yı Nuriye’de bir derece beyan edilmiş." [3]

Dostlarımız, Risaleleri okuyup hizmet etmeye çalışanları genellikle -çiçekçi böcekçi-diye sıfatlandırırlar. Hani haksız da değildirler. Çünkü onlar Rabbimizi tanımak ve tanıtmak için O'nun bu âfâkî sanatlarını sık sık tefekkür eder ve ettirirler. Özellikle dağlarda, bağlarda ve bahçelerde Âyetü'l -Kübrâ derslerini okurken onları görmek lâzımdır.

Ancak bazen  daha kuvvetli ve hakkalyakîn derecesinde vicdanî, hissî ve bir derece şuhudî olan îmanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmak, sırr-ı akrebiyete ve veraset-i Nübüvvete bakan enfüsî tefekkür-ü imanî hakikatini bulmak için, hakikat-ı insaniye haritasını, enaniyet-i beşeriye fihristesini ve mahiyet-i nefsiyesini mütalâa ederler.

Çünkü dışarıda fazla dolaşırken, cezbedici güzellikler peşinde koşarken, iç dünyalarını günah akreplerinin ve toz toprağın sarmasından çekinirler. İşte o zaman onları Kur'an, Cevşen, Otuzuncu Söz’ün "ene", "enaniyet" ve Otuz Üçüncü Mektub’un (Otuz Üçüncü Söz) hayat ve insan penceresini okurken bulursunuz. En fazla on beş gün içinde İhlâs Risaleleri’ni ve Uhuvvet Risalesini de okumayı ihmal etmezler...

Hani diyorum, çiçekçi ve böcekçileri günah akreplerini temizlerken okuma programlarında dinlemek de güzel oluyor. Yaz geldi ya birden hatırlayıverdim...

O'nu (C.C.) tanımak ve sevmek için bundan güzel fırsat olur mu? Sema ehlinin gıpta ettiği dostlara ne mutlu...

[1] Otuz Üçüncü Söz 23. Pencere.

[2] Otuz Üçüncü Söz, 31. Pencere.

[3] Emirdağ Lahikası(Sinan mat. 142, Yeni Asya 126-127, Nesil iki cilt s. 1737-1738, 90. Mektup).

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

TA‛LÎKÂT’IN TERCÜMESİNİ TAKDİM EDERKEN

Mantık, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin müstakil olarak bir eser te’lif ettiğ

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

KIZIL ÎCÂZ KİTABI TANITIM TOPLANTISI

Muhterem kardeşlerim, yeni bir ilmî çalışma ile karşınızdayız; es Süllemü’l Münevrak.

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

MOLLA MUHAMMED ZAHİD MERHUMUN ARAPÇA RİSALE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE

Üstad Bediüzzaman Risale-i Nur Külliyatı’nın Arapçaya tercümesi üzerinde ısrarla durmuşt

RİSALE-İ NUR’DA TEFSİR EDİLEN AYETLER

RİSALE-İ NUR’DA TEFSİR EDİLEN AYETLER

Soru: Risale-i Nur’da 600 civarı ayetin sarihi, diğer birçok ayetin de mana cihetiyle açıklan

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

C. Firma Ailesi (Stakeholder) Firmalar, doğal olarak bir hayır kurumu değil kâr amacıyla kurul

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

B.2.2. Said Nursi’de Şefkat Nursi, Mektubat adlı kitabında aşk ile şefkati karşılaştırı

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

A. Said Nursi’nin Şefkat Odaklı Aile Modeli Bekleneceği gibi Said Nursi sadece Müslümanlar i

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

Üstadın ulaştığı netice gösteriyordu ki; gerçekten İslam fıtrat dinidir. Bundan sonra, bu

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

Müellif: M. Said Ramazan el Buti Mütercim: Fehmi Türkmen Hocaefendi Bizim için mümkün değil

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

Risale-i Nur, acz, fakr, şefkat ve tefekkür kavramlarından her birini Hakka ve hakikate ulaşma

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

Risale-i Nur kendisini tarikattan çok hakikat ve şeriat olarak tarif eder. Fakat, ister hakikat ol

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

*Hac'da Tünel Faciası 1426 Ölü(2 Temmuz 1990) *Cezayir İstiklale Kavuştu(3 Temmuz 1962) *Barbaros Hayreddin Paşa Vefat Etti(4 Temmuz 1546) *İstanbul'da Matbaa Açılmasına Padişah İradesi(5 Temmuz 1727) *Mukaddes Emanetler Sultan Selim'e Teslim Edildi.

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI