Cevaplar.Org

SAHABİ EBU UBEYDE b. CERRAH (R.A) IN HAYATINDAN SAHNELER

Soru: Yüce sahabi Ebu Ubeyde Amir b.el-Cerrah(radıyallahü anh)’ın hayatından bir şeyler anlatır mısınız?


2008-05-14 03:30:43

Soru: Yüce sahabi Ebu Ubeyde Amir b.el-Cerrah(radıyallahü anh)’ın hayatından bir şeyler anlatır mısınız?

Cevap: Ebu Ubeyde Amir b. Cerrah (radıyallahü anh) İslamla ilk şereflenenlerden ve aşere-i mübeşşeyi tamamlayan Allah’ın değerli altı kulundan biriydi. O sahabe-i kiramın en faziletlilerinden ve İslam kumandanlarından bir kumandan, islama ilk dehalet eden bahtiyarlardandı.

Onu Hz. Ebubekir (radıyallahü anh) islama çağırmış, O da bu daveti hemen kabul etmiş ve hicretin 18, yılında ve Hz Ömer (radıyallahü anh) ‘in hilafeti zamanında taun (veba) dan şehit oluncaya kadar islamdan ayrılmamıştı.

Ebu Ubeyde (radıyallahü anh) Allah Resulü’nün (Sallallahü aleyhi vesellem) bütün savaşlarına katılmış, onların hiç birinden geri kalmamış ve hiçbirine sırt çevirmemişti. Hepsinde korkmadan, yılmadan sebat etnişti. O önüne geçeni parçalayan bir arslan, atılgan bir yiğitti. Allah Resulü (Sallallahü aleyhi vesellem) onu çok sever ve onun hakkında “ümmetin emini” buyururlardı. Allah Resulü (Sallallahü aleyhi vesellem) onu Allah yolunda savaşan birçok seriye (küçük askeri birlik) lerin kumandanlığına seçmişti.

Resulüllah (Sallallahü aleyhi vesellem) birçok önemli işleri ona bırakır ve ona büyük i’timad beslerdi.

O faziletli, zahid, müstakim ve dosdoğru bir adamdı. Kararlı idi. Dünya ona hiç tesir edememiş ve asla aldatamamıştı.

İkinci Halife Ömer b. Hattap (radıyallahü anh)’ın devrinde emir’ül –mü’minin Hz Ömer tarafından Halid b.Velid (radıyallahü anh) ‘ın azlinden sonra şam beldelerini fetheden İslam ordularının başkumandanlığına getirilmişti Hazreti Halid (radıyallahü anh) de Ebu Ubeyde’nin (radıyallahü anh) sancağı altına bir nefer olarak girmişti.

Hz. Ebu Ubeyde (radıyallahü anh) yukarıda bahsettiğimiz gibi Hicretin 18. yılında vefat etti Ürdünğavrı’nda(1)defnedildi. Mübarek kabri bellidir ve ziyaretgatır.(2)

Dipnotlar:

1-Şeria Nehrinin batısına düşen Beysan karyesinin sonunda bulunan ve Amentü denilen köydedir.(Mütercim)

2-Bu bilgiler EBU UBEYDE adlı kitaptan alınmıştır. s/ 47–49

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Kendilerine ait bir takım menfaatlara şahit olsunlar; Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği hayvanları kurban ederken Allah'ın adını ansınlar; siz de onlardan yiyin, yoksulu ve fakiri doyurun.

Hacc Suresi:28

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI