Cevaplar.Org

İSLAM KADINA NELERİ HARAM KILDI?

Soru: İslam’ın kadına neleri haram kıldığını, muhterem mürşidin lütfedip bize ve dinleyenlere açıklaması rica olunur?


2008-05-01 04:03:01

Soru: İslam’ın kadına neleri haram kıldığını, muhterem mürşidin lütfedip bize ve dinleyenlere açıklaması rica olunur?

Cevap: 1) İslam, mahremi olmadıkça erkeğin bir kadın ile yalnız olarak bir arada bulunmasını haram kılmıştır. Allah’ın Resulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem) “Sizden biriniz, mahremi beraber bulunmadıkça, bir kadınla asla yalnız kalmasın” buyurmuşlardır. (Buhari, Müslim)

Ve yine Allah Resulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Ebu Umame’ye (Radıyallahü Anh): “Sakın kadınlarla baş başa kalma. Nefsimi kudret elinde tutan Allah’a yemin erdim ki, hiçbir erkek yoktur ki bir kadın ile baş başa kaslında ikisi arasına şeytan girmesin. Bir adamın çamur ve balçığa bulanmış bir domuza sürtünmesi, kendisine helal olmayan bir kadına omuz sürmesinden daha hayırlıdır” buyurmaktadırlar. Taberani

2) Kadının önemli zaruret halleri dışında evinden çıkması da haramdır. Zaruret icabı çıkması gerektiğinde kocasının izni veya mahremi (kendisiyle evlenmesi haram olan yakın arkası) bulunmadıkça çıkmaması lazımdır. Zinet yerlerini göstermekten sakınması, vücudunu geniş ve vücut hatlarını belli etmeyen bir elbise ile örtmesi, güzel kokular sürmemesi gerekir.

Cenabı Hak “Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar. (Dikkatleri üzerlerine çekecek tarzda yürümesinler.) Ey mü’minler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” Nur /31 buyurmuştur.

Allah Resulü (Sallallahü aleyhi vesellem) de: Bir kadın koku sürüp, kokusunu hissetsinler diye yabancı erkeklerin yanından geçerse o kadın zina etmiş gibidir. Ve harama bakan göz zina eder.” Nesei, İbnu Huzeyme. vb. Ebu Musa (R.A) ten rivayet etmişlerdir. “Her göz günahta onun ortağı olur” demektedir.

3) Kadının tek başına sefer (yolculuğa) çıkması da haramdır.

Allah Resulü (Sallallahü aleyhi vesellem) : “Kadın kendisi ile beraber bir mahremi veya kocası bulunmadan iki günlük mesafeye sefer etmesin buyurmuşlardır. Hadisi Nesei’nin dışındaki Kütüb ü Sitte sahipleri Ebu Said el- Hudri (R.A) ten rivayet etmişlerdir.(1)

4) Kadının kendisini erkeklere benzetmesi de haramdır.İbni Abbas (Radıyallahu anhuma) dan şöyle rivayet etmiştir.

(Yayının bağını boynuna geçirmiş bir kadın Allah Resulü’nün (Sallallahü aleyhi vesellem) yanından geçmiş, Allah Resulü (Sallallahü aleyhi vesellem) de şöyle buyurmuşlardı: “Kendilerini erkeklere benzeten kadınlara, kendilerini kadınlara benzeten erkeklere Allah la’net etmiştir.”) Hadisi Tirmizi ve Nesei rivayet etmişlerdir.

Soruyu soran muhterem kardeşimin şunu bilmesini rica ediyorum. İslam kadının mevkiini yükseltmiş ve onu korumuş, kadını haklarda ve vazifelerde ortak yapmıştır. Erkek ona mehir verir ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere para sarf eder. “Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınlarında erkekler üzerinde iyi davranışa dayalı hakları vardır.” Bakara/228) Fakat İslam onu kadınlıktan çıkarmamıştır. Kadın ile erkek arasındaki hukuki farklılık aralarında kaçınılmaz olan tabii ayrılıklardan ileri gelmiştir. Erkeğin kadına göre üstünlüğü –yerine göre- değişik olunca, bunlardan her birine dayan hayat nizamı da değişik olacaktır. İşte bunun içindir ki analık ve babalığa dayanan haklar ve vazifeler değişik olmuştur.

Dipnot

(1) Kadının misafirliği meselesinde beş mezhep vardır. Biz burada sadece bu hadise dayananların mezhebi ile Hanefi imamlarının re’ylerini kayd etmekle yetineceğiz.: Tabii alimlerinden Hasan Basri, Zühri, Katade Ebu Said el-Hudri (R.A.) nin rivayet ettiği yukarıdaki hadise dayanarak “yanında kocası veya mahremi bulunmayan kadının 2 gecelik bir mesafeye sefer yapması caiz değildir.” Bundan az olursa caiz olur demişlerdir.

Süfyan-ı Servi A’meş, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Muhammed (R.anhüm) : Kadının üç günlük veya daha uzak mesafeye mahremsiz sefer etme hakkı yoktur, demişlerdir…Bunların dayandıkları delil: Ebu Davud’un İbni Hanbel tarikı ile Nafi’den, Onun da Abdullah b. Ömer (R. Anhüma) dan rivayet ettiği şu hadis-i şeriftir. “Hiçbir kadın mahremsiz üç günlük uzaklıkta olan bir yere sefer etmesin.”

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Şüphesiz Kur'an, mü'minler için gerçekten bir hidâyet rehberi ve rahmettir.

Neml, 77

GÜNÜN HADİSİ

"Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü, birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI