Cevaplar.Org

“DİNİ DÜŞÜNCE FELSEFESİ” KİTABINDAKİ TUZAK ve OYUN

Soru: Son zamanlarda ortaya çıkan Louis Gurdiya ve C. Kanavati’nin telifi olan (Müslümanlık ile Hıristiyanlık arasında dini Düşünce Felsefesi) kitabının 1.cildinin 42. sayfasında[ Osman b. Affan (R.A.), hilafeti zamanında Kur’an ile


2008-03-30 08:58:00

Soru: Son zamanlarda ortaya çıkan Louis Gurdiya ve C. Kanavati’nin telifi olan (Müslümanlık ile Hıristiyanlık arasında dini Düşünce Felsefesi) kitabının 1.cildinin 42. sayfasında[ Osman b. Affan (R.A.), hilafeti zamanında Kur’an ile ilgilendi. Onu surelere ve ayetlere ayırdı. Sureleri uzunluklarına göre sıraya koydu. Önce uzunlarını, sonra kısalarını sıraladı. Böylece..] denilmektedir. Bu kitapta oynanan oyunun yerini açıklar mısınız?

Cevap: Kur’an ilimlerini öğreten İslam âlimleri ve bunlardan Şafii olan Celalü’d-din-i Süyuti gibi zatlar bu mevzuu büyük bir idrak ve anlayışla iyice incelediler. Ben yukarıda adı geçen kitabın müelliflerine verilecek İslami cevabı mü’min ve Müslüman olan üstad Abdü’l-Mün’im Şimis’in Suyuti’nin El-İtkan Fi ulümi’l-Kur’an’ın'dan kısalttığı kitabından iktibas ediyorum. Ve bu iki müellifin sözlerini reddederek diyoruz ki; Surelerdeki ayetlerin tertip ve düzenini Allah Rasulü’nün ( Sallallahü Aleyhi Vesellem) emri ile olmuştur. Cebrail (Aleyhisselam) her ayeti indirdiğinde “bu ayet şu surenin şu ayetinden sonra yazılacaktır” diye bildirmesiyle Allah Resulü (Sallallahü Aleyhi Vesellem) kendine indirilen Kur’an ayetlerinin, bugün elimizde bulunan mushaflardaki tertip ve düzende olduğu şekilde ashabına öğretiyor ve telkin ediyordu.

Bundan açıkça anlaşılıyor ki sahabe-i kiramın ve özellikle Hz. Osman (Radiyallahü Anh)’ın çalışma gayretleri Kur’an'ın sıra ve düzeninde değil, onu bir yere toplamak hususunda olmuştur. Çünkü Kur’an Levh-i Mahfuz’da bu tertip üzere yazılıdır. Allah, Kur’an-ı defaten (toptan) dünya semasına indirmiş; sonra ihtiyaç oldukça oradan da ayrı bölümler halinde indiriliyordu.

Kur’an’ın inzalinde takip edilen sıra, surelerin diziliş sırasına göre değildir. Ayetlerin yerlerine konması ancak vahy ile olmuştur.

Bundan açıkça anlaşılıyor ki, yukarıda açıkladığımız şekilde bu işte Hz. Osman (Radiyallahü Anh)'ın eli yoktur. Hatta peygamber (Aleyhissalatü Vesellem)’ın eli de yoktur. Resulullah (Sallallahü Aleyhi Vesellem) bu sıraya göre okuduğu hususundaki mütevatir (yalan söylemekte birlik kurmaları aklen mümkün olmayan bir topluluğun verdiği haber ) nakillerden yakin yani şüphesiz ve sağlam bilgi meydana gelmiştir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail, bana komşu hakkında o kadar ısrarlı tavsiyelerde bulundu ki, onu mirasçı yapacak sandım."

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI