Cevaplar.Org

GÜNAHLAR

Soru: Günahlar amelleri (yapılan iyi işleri) geçersiz kılar mı kılmaz mı?


2008-03-30 08:52:02

Soru: Günahlar amelleri (yapılan iyi işleri) geçersiz kılar mı kılmaz mı?

Cevap: Allah Teala Hazretleri’nin “işlerinizi boşa çıkarmayın.” Muhammed: 33 ) kelamının delaleti ile günahlar amelleri boşa çıkarır. Hem amelleri boşa çıkmayacak olsa, kâfirin küfründen dolayı azap çekmesi, yaptığı iyilikler ile de lütuf ve ihsana kavuşması gerekirdi(1),

Dipnot:

(1) Yanlış anlamalara vesile olmamak için müellifin bu cevabına biraz açıklık getirmek gerekiyor:

Ayet (küfür, münafıklık, riya ve gösteriş, başa kakma, eziyet etme ve benzeri şeyleri yaparak kâfir ve münafıklar gibi amellerinizi boşa çıkarmayın) diye bize emir veriyor.

Ehl-i Sünnet dışı olan mutezile ve harici mezheplerine mensup olanların çoğunluğu, bir tek büyük günahı işlemekle bütün ibadet ve taatlerin heba olup gittiğini, hatta bütün ömrü boyunca Allah’ın emirlerine uyan bir kimsenin büyük günahlardan birini yapması ile –mesela- bir yudum şarap içmesi ile Allah’a hiç ibadet yapmamış gibi olacağını iddia etmişlerdir.(Bak. Ruhu’l – Beyan 3/680)

Hâlbuki bu ayetin diğer ayetlerle karşılaştırılması durumunda böyle bir mana çıkarmak mümkün değildir. Mesela: (“Kim zerre kadar hayır yapmış ise onu görür. Kim zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” Zilzal / 7,8)

“Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez.(kulun yaptığı iş eğer bir kötülük ise onun cezasını adaletle verir. İyilik olursa onu katlar ( kat kat arttırır), kendinden de büyük mükâfat verir.” Nisa /40 buyrulmuştur.

Onun için Ehl-i Sünnet âlimleri ve müfessirleri (Muhammed / 33) bu ayette büyük günahları yapmakla amellerin boşa çıkacağını gösteren bir delil olmadığını açıklamışlardır.(Bak. Kazi Beyzavi 2/439, Ebü’s- Suud- Tefsir-i Kebir kenarı – 7/551). Yalnız şirk ve küfürdür ki, bütün amelleri iptal eder. (mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında, acımasız, güçlü, Allah'ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen ve emredildiklerini yapan melekler vardır.

TAHRÎM,6

GÜNÜN HADİSİ

Hastayı ziyaret edin, açı doyurun, esiri kurtarın.

Riyazü's-Salihin

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI