Cevaplar.Org

GÜNAHLAR

Soru: Günahlar amelleri (yapılan iyi işleri) geçersiz kılar mı kılmaz mı?


2008-03-30 08:52:02

Soru: Günahlar amelleri (yapılan iyi işleri) geçersiz kılar mı kılmaz mı?

Cevap: Allah Teala Hazretleri’nin “işlerinizi boşa çıkarmayın.” Muhammed: 33 ) kelamının delaleti ile günahlar amelleri boşa çıkarır. Hem amelleri boşa çıkmayacak olsa, kâfirin küfründen dolayı azap çekmesi, yaptığı iyilikler ile de lütuf ve ihsana kavuşması gerekirdi(1),

Dipnot:

(1) Yanlış anlamalara vesile olmamak için müellifin bu cevabına biraz açıklık getirmek gerekiyor:

Ayet (küfür, münafıklık, riya ve gösteriş, başa kakma, eziyet etme ve benzeri şeyleri yaparak kâfir ve münafıklar gibi amellerinizi boşa çıkarmayın) diye bize emir veriyor.

Ehl-i Sünnet dışı olan mutezile ve harici mezheplerine mensup olanların çoğunluğu, bir tek büyük günahı işlemekle bütün ibadet ve taatlerin heba olup gittiğini, hatta bütün ömrü boyunca Allah’ın emirlerine uyan bir kimsenin büyük günahlardan birini yapması ile –mesela- bir yudum şarap içmesi ile Allah’a hiç ibadet yapmamış gibi olacağını iddia etmişlerdir.(Bak. Ruhu’l – Beyan 3/680)

Hâlbuki bu ayetin diğer ayetlerle karşılaştırılması durumunda böyle bir mana çıkarmak mümkün değildir. Mesela: (“Kim zerre kadar hayır yapmış ise onu görür. Kim zerre miktarı şer işlemişse onu görür.” Zilzal / 7,8)

“Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez.(kulun yaptığı iş eğer bir kötülük ise onun cezasını adaletle verir. İyilik olursa onu katlar ( kat kat arttırır), kendinden de büyük mükâfat verir.” Nisa /40 buyrulmuştur.

Onun için Ehl-i Sünnet âlimleri ve müfessirleri (Muhammed / 33) bu ayette büyük günahları yapmakla amellerin boşa çıkacağını gösteren bir delil olmadığını açıklamışlardır.(Bak. Kazi Beyzavi 2/439, Ebü’s- Suud- Tefsir-i Kebir kenarı – 7/551). Yalnız şirk ve küfürdür ki, bütün amelleri iptal eder. (mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Size yasak edilen büyük günahlardan kaçınırsanız, kusurlarınızı örteriz ve sizi ağırlancağınız şerefli bir yere yerleştiririz.

Nisâ, 31

GÜNÜN HADİSİ

Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyle ise öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI