Cevaplar.Org

KUR’AN’IN MÜZİK KURALLARINA GÖRE OKUNMASI

Soru: Lübnan’da çıkan Şebeke dergisinin 8-Ocak–1968 tarihli 624. sayısında yayınlanmıştır ki: Müzisyen Muhammed Abdül- Vehhab Kur’an'ı müzik kurallarına göre okumak için Duha Suresi’ni fenni kaidelere uydurdu. Ve bununla


2008-03-30 07:42:10

Soru: Lübnan’da çıkan Şebeke dergisinin 8-Ocak–1968 tarihli 624. sayısında yayınlanmıştır ki: Müzisyen Muhammed Abdül- Vehhab Kur’an'ı müzik kurallarına göre okumak için Duha Suresi’ni fenni kaidelere uydurdu. Ve bununla Kur’an ud, keman, darbuka, ney gibi müzik aletleri ile okunabilir, demek istiyordu. Kur’an'ı müzik kurallarına göre okuma hususundaki İslami hükmü açıklar mısınız?

Cevap: Kur’an-ı Kerim Allah kelamıdır. O milyarlarca müslümanın saygı duyduğu mukaddes bir kitaptır. O Abdü’l- Vehhab ve benzerlerinin onu müzik kurallarına uydurmalarına muhtaç değildir. Biz Abdü’l-vehhab ve onun gibilerin bizim içimize ve şerefli kitabımız Kur’an-ı Kerim’e bu gibi olur-olmaz şeyleri sokarak bu çok mukaddes kitabımıza karşı taarruz kapılarını açmalarını hoş karşılamıyoruz.

Kur’an-ı Kerim’i müzik kurallarına uydurarak bozmaya cür’et edenler yalnız dine saygısızlık göstermekle kalmıyor, Kur’an’a gösterilen büyük hürmet duygusunu da yıkmak istiyorlar.

Ve yine bu telhin (müzik kurallarına uygun okuma) fikri Kur’an’a gösterilmesi gereken heybet ve azamet hissine de zıddır. Ve yine bu fikir Allah Resulü’nün (Sallallahü Aleyhi Vesellem) “Ben rabbime münacat etmek–yalvarıp yakarmak- istediğim zaman Kur’an okurum.”sözlerine de aykırıdır.

Ben bu gibi düşünce ve iddialara bütün açıklık ve cesaretimle, bütün ihlâs ve samimiyetimle karşı olduğumu ilan ediyorum. Bütün güç ve kanaatimle bu tarz okuma şeklinden endişe ve üzüntü duyuyor ve yüksek ilim erbabından yayılan evhamları dağıtacak ve bu büyük mukaddes kitaba musallat olmaya çalışan herkese haddini bildirecek açık bir fetva ısdarını (çıkarmalarını) ısrarla talep ediyorum.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir.

Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, (2139)

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI