Cevaplar.Org

KUR’AN’IN MÜZİK KURALLARINA GÖRE OKUNMASI

Soru: Lübnan’da çıkan Şebeke dergisinin 8-Ocak–1968 tarihli 624. sayısında yayınlanmıştır ki: Müzisyen Muhammed Abdül- Vehhab Kur’an'ı müzik kurallarına göre okumak için Duha Suresi’ni fenni kaidelere uydurdu. Ve bununla


2008-03-30 07:42:10

Soru: Lübnan’da çıkan Şebeke dergisinin 8-Ocak–1968 tarihli 624. sayısında yayınlanmıştır ki: Müzisyen Muhammed Abdül- Vehhab Kur’an'ı müzik kurallarına göre okumak için Duha Suresi’ni fenni kaidelere uydurdu. Ve bununla Kur’an ud, keman, darbuka, ney gibi müzik aletleri ile okunabilir, demek istiyordu. Kur’an'ı müzik kurallarına göre okuma hususundaki İslami hükmü açıklar mısınız?

Cevap: Kur’an-ı Kerim Allah kelamıdır. O milyarlarca müslümanın saygı duyduğu mukaddes bir kitaptır. O Abdü’l- Vehhab ve benzerlerinin onu müzik kurallarına uydurmalarına muhtaç değildir. Biz Abdü’l-vehhab ve onun gibilerin bizim içimize ve şerefli kitabımız Kur’an-ı Kerim’e bu gibi olur-olmaz şeyleri sokarak bu çok mukaddes kitabımıza karşı taarruz kapılarını açmalarını hoş karşılamıyoruz.

Kur’an-ı Kerim’i müzik kurallarına uydurarak bozmaya cür’et edenler yalnız dine saygısızlık göstermekle kalmıyor, Kur’an’a gösterilen büyük hürmet duygusunu da yıkmak istiyorlar.

Ve yine bu telhin (müzik kurallarına uygun okuma) fikri Kur’an’a gösterilmesi gereken heybet ve azamet hissine de zıddır. Ve yine bu fikir Allah Resulü’nün (Sallallahü Aleyhi Vesellem) “Ben rabbime münacat etmek–yalvarıp yakarmak- istediğim zaman Kur’an okurum.”sözlerine de aykırıdır.

Ben bu gibi düşünce ve iddialara bütün açıklık ve cesaretimle, bütün ihlâs ve samimiyetimle karşı olduğumu ilan ediyorum. Bütün güç ve kanaatimle bu tarz okuma şeklinden endişe ve üzüntü duyuyor ve yüksek ilim erbabından yayılan evhamları dağıtacak ve bu büyük mukaddes kitaba musallat olmaya çalışan herkese haddini bildirecek açık bir fetva ısdarını (çıkarmalarını) ısrarla talep ediyorum.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Şu insanlar, çarçabuk geçen dünyayı seviyorlar da önlerindeki çetin bir günü (ahireti) ihmal ediyorlar.

İnsan, 27

GÜNÜN HADİSİ

İki kelime vardır ki, Rahman'a sevimli, dilde hafif ve mizanda ağır gelir. Bunlar; "Sûbhanellahi ve bihamdihi, Sûbhanellahil-azim=Yüce Allah'ı hamd ile tesbih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim." kelimeleridir.

Buhari Tecrid-i Sarih, 2189

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI