Cevaplar.Org

PROF. DR AHMED AKGÜNDÜZ HOCAMIZIN GÖZÜYLE BİR MÂNÂ KAHRAMANI

Değerli hocamız Prof. Dr. Ahmed Akgündüz beyefendi ile Osmanlı Araştırmalar Vakfı’ndaki makam odasında, 21.03.2008’de Tarihi Meseleler etrafında bir görüşme yaptık. İlerleyen günlerde inşallah sizinle paylaşacağız. Aynı gün, hoca


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2008-03-30 05:13:16

Değerli hocamız Prof. Dr. Ahmed Akgündüz beyefendi ile Osmanlı Araştırmalar Vakfı'ndaki makam odasında, 21.03.2008'de Tarihi Meseleler etrafında bir görüşme yaptık. İlerleyen günlerde inşallah sizinle paylaşacağız.

Aynı gün, hocamızla değerli ilim adamı, Mehmed Kırkıncı  Hocaefendi hakkında da bir sohbetimiz oldu. Söyleşimiz, hocamızın tashihinden geçmiş haliyle karşınızda..

Sayın Akgündüz'e her şey için çok teşekkür ediyor, istifadeye medar olmasını diliyorum. Salih Okur

MEHMED KIRKINCI HOCAEFENDİ

Mevzuya başlamadan önce bir hakikati ifade etmek istiyorum, yoksa bu anlaşılmaz. Ben "Tabular Yıkılıyor" adlı kitabımda "Maddi ve Manevi Liderler" diye bir makale yazdım. O makale benim görüşümü yansıtıyor.

Bana göre bu asırda-çok önemli bir noktadır bu- Ferid ismine, Ferdiyet makamı unvanına layık, asrın kutb-u azamı ve ahirzamanda gelecek olan Mehdi, Bediüzzaman'ın temsil ettiği Risale-i Nur'un şahs-ı manevisidir.

Bediüzzaman bunu çok yerlerde açıklıyor. Burada fazla izahata girmek istemiyorum.

Şimdi, bu noktada Mehmed Kırkıncı Hocam'ı değerlendirelim.

Ben, Allah Rahmet eylesin, Kemal Gacar'la da, Mehmed Kırkıncı Hocamı tartıştım. O, kismen aleyhte idi. Sonra ben izahlar getirince, tabi susmak mecburiyetinde kaldı ve "Allah affetsin. Bilmeden, aleyhinde bulundum" dedi. Kemal Gacar da çok âlim bir insan.

-Öyle mi?

-Tabii..Yani, Molla Hüsrev'in Durer ve Gurer'ini, Mir'at'ını, şusunu busunu, metnen ezbere anlayabilen bir insan. Rastgele bir insan değil, büyük bir fıkıh âlimi. "Ben tanımıyordum" demişti. Simdi Kırkıncı Hocamı haddimiz olmayarak tavsif edelim.

Birincisi: Mehmed Kırkıncı hocam, Şark medreselerinden icazet almış bir âlimdir ki, biz ona "mücaz" diyoruz. Fakat, icazet almış bir âlim olmasının yanında bazı üstün özellikleri vardır. Demek ki, birinci özeliği şark medreselerinden icazet almış büyük bir âlim oluşudur.

İkinci özelliği, Mantık ilminde, Kelam ilminde, Usul ilminde fevkalade yed-i tûla sahibi oluşudur. Allah'ın onu kelam ilminde ve de usul ilminde çok önemli zirvelere taşımasıdır. İcazet almış olmak demek, hadisten de, tefsirden de, fıkıhtan da, kelamdan da okumak demek. Ama herkesin bir üstün özelliği vardır. Mehmed Kırkıncı hocamın üstün özelliği, ilm-i Kelamda ve bunun yanında Mantıkta ve Usul ilminde çok zirvede oluşudur.

Bunu özellikle ifade etmek isterim. Onu Allah herkese nasip etmez. Birisi fıkıhçı olur, Ömer Nasuhi Bilmen gibi..Ömer Nasuhi merhum iyi bir fıkıhçıdır, ama demin saydığım noktalarda o kadar değildir.

Üçüncü önemli özelliği, bu bence en önemli özelliğidir. Bu iki üstünlüğünün yanında, Bediüzzaman'ın şahsiyetini tanıyabilmesidir. Bu özellik kendisini bütün âlimlerin üzerine çıkarmıştır. Çünkü asrın müceddidi değil sadece, Kutb-u Azam'ı, ferdiyet makamına gelmiş bir insanı ve benim itikadıma göre de Ahirzamanın Hazret-i Mehdisini tanımış bir âlim olmak, çok büyük bir imtiyazdır.

Dolayısıyla, bu noktadan misyonu, vizyonu diğer âlimlere göre çok geniştir. Ne Ömer Nasuhi ile kıyaslayabilirsiniz, ne eski Erzurum müftüsü Sadık Efendi ile kıyaslayabilirsiniz, ne de Sakıp Efendi ile kıyaslayabilirsiniz. Bu noktada Hocaefendi ileridedir.

Dördüncü bir özelliği ise, bu tamamen istihdamdır. Yani bu özellik çok az âlimde vardır. Üstadı ziyaret etmiştir ve üstaddan Risale-i Nur'un zor hakikatlerini izah etmede temsil duasına mazhar olmuştur. İster Kader meselesinde, ister Haşir meselesinde, ister Allah'a iman meselesinde ortaya koyduğu öyle misaller vardır ki, gerçekten Yunan filozofları o noktada zayıf kalır.

Bu da çok enteresan bir şeydir. Bu sünuhattır. Belki ondan daha âlim insanlar vardır, ama bu istihdamdır. Üstadın duasına mazhardır. Hikmet Pırıltıları'nı hiçbir zaman başka bir eserle, başka bir âlimin eseriyle kıyaslamayın. Bak, özellikle Hikmet Pırıltıları diyorum. Bütün kitaplarını demiyorum.

Beşinci özelliği, Hocamın bir diğer noktası da-bu da çok enteresandır-iyi bir felsefe okuyucusu olmasıdır. Bütün Yunan filozoflarını, düşünce sistemleri ile birlikte çok iyi bilir.

Şimdi, hocamın hem felsefe, hem de Kelam'daki zirvesini iki örnekle göstermek istiyorum. Allah nasip etti, Elmalılı Hamdi Yazır'ın tefsirini beraber, lezzetle, bir hoca talebe şeklinde değil, bir müzakere tarzında, tamamını sesli olarak okuduk.

İkincisi, Kelam ilminde meşhur olan Kadı Beydavi'nin, Nasirüddin Tusi'nin Tecrid'ine şerh olarak yazdığı kitap ki, biz ona Şerh-i Matali diyoruz. Satır satır beraber okuduk. Ağır bir metindir o..

..Onun için Hocamın bütün bu özellikleri sebebiyle Cenab-ı Hak onu bütün ömrü boyunca Risale-i Nur talebesi olarak akranlarının çok üstünde bir hizmete mazhar etmiştir.

Ben tam yedi sene onun yanında, derslerde Risale-i Nur'u okudum, o izah etti. Külliyatı üçbuçuk defa devretmişiz.

- Bir de hocamızın tevazu yönüne değinsek. Bu benim çok dikkatimi çekmiştir hep..

-Kırkıncı Hocam deyince aklıma Nevzat Yalçıntaş geliyor, merhum Sabahaddin Zaim hoca geliyor bir de merhum Turgut Özal.. Niye diyeceksiniz? Çünkü hepsinde de büyük bir tevazu gördüm. Hepsiyle de yurtdışı ve yurt içi seyahatlerimiz oldu..Bunu gözlemledim.

Kırkıncı hocamla bir yere gidip de, kendisinden önce sofraya oturmadığımı hatırlamam. Gittiğimizde her yerde en büyük iltifat onadır. Hayır..Önce Ahmed Hocayı sofraya oturtur. Sonra kendisi oturur.

Yani, büyüklük başkadır. Aynı şey Nevzat Yalçıntaş için de geçerlidir. Aynı şey Sabahaddin Zaim için de geçerlidir. Büyük insanların özelliğidir bu. Turgut Özal'da da gördüm bunu. İlk ziyaretimdi, Sami paşa dedi ki; "El öptürmeyi çok sever." Dedim ki; "Kendimi öldürür, elini öpmem. Çünkü ben burada ulemayı temsil ediyorum. O, siyasetçileri temsil ediyor."

Sami paşaya elini uzattı, öptürdü, beni kucakladı. Büyüklük budur. Kapıya kadar uğurladığında, Cumhurbaşkanlığı Köşkündeki herkes şaşırıyordu; "Bu adam kim? Bu delikanlı kim?"..Hayır.. o başka.. büyüklük başka bir şey..Hocamda da ben o büyüklüğü görmüşümdür. Çok önemli bir özelliğidir.

Ömrü boyunca yüzlerce talebe yetiştirmiştir. Sırf Risale-i Nur'da değil, İslami ilimlerde de böyledir. "Müteşabih(birbirine benzeyen) ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir" der üstad Münazarat'ta. Şahsi kanaatim, onun rahle-i tedrisinde yetişen bir Şener ağabey, bir Vahdet ağabey, bir İrfan Kardeş ve diğerleri, Nur talebesi olarak Risale-i Nur semasının yıldızlarıdır.

Bunun yanında hakikaten çok kıymetli İslam âlimleri de yetiştirmiştir. Mesela Diyanet İşleri Yüksek Kurulunda onu temsil eden Zeki Karakaya, A'dan Z'ye onun talebesidir. Bu manada da çok talebe yetiştirmiştir.

Ben de hem Risale-i Nur, hem İslami ilimler itibarıyla çok istifade ettim. Şeref duyuyorum, onun talebesi olmakla..

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

murat akbulut, 2008-08-22 11:00:28

Mehmet Kırkıncı hocaefendi gerçekten de büyük bir alim.Be bunu Hayatım Hatıralarım kitabını okuyarak anladım.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

hüseyin eroğlu, 2008-05-02 00:15:30

s.a. çok güzel bir değerlendirme.tabi çok kolay değil bu iki zat hakında konuşmak.ama ilmiyle mudakikliğiyle nüfüz etmiş ahmet hocamıza layık bir değerlendirme olmuş.ALLAH CC razı olsun.RABBİMİZ tanımayı istifade etmeyi nasip etsin , onları kem nazarlardan korusun , hizmetlerini daim etsin ve başımızdan eksik etmesin.aynı mekanı paylaşmaktan nekadar binasip olsamda aynı zamanda yaşamış olamanın nasibi inİNŞAALLAH yeter en büyük sevinç kaynağım budur. çalışmanın diğer bölümünüde bekliyoruz.başta iki mübarak zata ,ahmet hocamıza ve salih okur beyefendiye sonsuz şükranlarımı arz ederim.ve dualarımın kabulünü RABBİMİZDEN DİLİYORUM.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

abdullah, 2008-04-17 03:10:55

Yazi cok guzel,orjinal ve ilmi bir bakis acisiyla zatlar tanitiliyor. 2. bolumunun biraz gecikmesi bizi uzdu. Bu tur yazilar istifadeye vesile oluyor. calismalarinizda basarilar

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Ö. Özcan, 2008-04-08 11:53:34

Akgündüz Hocamızın tespitleri çok isabetli... Ayrıca çok veciz ifade edilmiş. Teşekkürler.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

“GİZLİ LÜTUF”

“GİZLİ LÜTUF”

Aslen Irak Süleymaniye asıllı olan gazeteci yazar merhum Muhammed Kürd Ali beyin(1876-1953) hat

KOPARILAN ÇİÇEĞE KARŞI ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN TAVRI

KOPARILAN ÇİÇEĞE KARŞI ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN TAVRI

Merhume Zeynep Münteha Polat hanımefendi, 1969’da gittiği Van Zernebad’da Üstad Bediüzzaman

RÜYADA EZBERLENEN SURE

RÜYADA EZBERLENEN SURE

Değerli ziyaretçilerimiz 21. 06. 2020’de şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler beyefen

“BİZE KATIL MOLLA MUHAMMED EMİN”

“BİZE KATIL MOLLA MUHAMMED EMİN”

Kıymetli ziyaretçilerimiz, geçen hafta Seyda Muhammed Emin Er merhumun “Hatıralarım” adlı

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN ŞEYH ALADDİN OHİNİ’YE SEVGİSİ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN ŞEYH ALADDİN OHİNİ’YE SEVGİSİ

Merhum Şeyh Fethullah Verkanisi(v. 1901)’nin oğlu merhum allame Şeyh Alaaddin efendi(v. 1949)

BEDİÜZZAMAN’IN HAZRET’İ(ZİYAEDDİN NURŞİNİ) ZİYARETİ

BEDİÜZZAMAN’IN HAZRET’İ(ZİYAEDDİN NURŞİNİ) ZİYARETİ

Muhterem hocam Seyda Fehmi Türkmen Efendi, 27.09. 2019 Cuma günü kendilerini ziyaretimizde Nurşi

ŞEYH FETHULLAH VERKANİSİ’NİN MOLLA ABDULLAH NURSİ HAKKINDA DEDİĞİ SÖZ

ŞEYH FETHULLAH VERKANİSİ’NİN MOLLA ABDULLAH NURSİ HAKKINDA DEDİĞİ SÖZ

Değerli Seydalarımızdan Molla Şerif Arslan Hocaefendi 15.09. 2019’da, merhum Şeyh Fethullah V

BEDİÜZZAMAN’IN AİLE ŞECERESİ

BEDİÜZZAMAN’IN AİLE ŞECERESİ

Merhum Şeyh Fethullah Verkanisi’nin torunlarından değerli âlim merhum Gıyaseddin Emre Bey, Ü

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

Değerli hocam Seyda Molla Şefik İdikurt Efendi bir ders esnasında şu hatırayı anlattılar;

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

Emekli müftülerimizden Seyda Fehmi Türkmen Hocaefendi, 21.04. 2019 Pazar günü kendilerini evind

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

Sonra tekrar Van’dan Bitlis’e geldi. Onun hayatının geniş şekli yazılıdır.(bkz. Tarihçe-

Şüphesiz Kur'an, mü'minler için gerçekten bir hidâyet rehberi ve rahmettir.

Neml, 77

GÜNÜN HADİSİ

"iman bakımından müminlerin en mükemmeli, ahlâkça en güzel olanlar ve ailesine en güzel davrananlardır."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI