Cevaplar.Org

BAĞDAT’IN HÜLAGU ELİYLE YAKILIP YIKILMASI

Soru: Hülagu'nun, Bağdat’ı ele geçirdiği zaman neler yaptığını açıklar mısınız?


2008-03-16 05:28:42

Soru: Hülagu'nun, Bağdat’ı ele geçirdiği zaman neler yaptığını açıklar mısınız?

Cevap: Hülagu, Abbasi halifesinden Bağdat halkının şehri terk etmeleri ve silahlarını bırakmaları için ferman çıkarmasını istedi. Halife de bu isteğini yerine getirdi. Halkın büyük bir bölümü bu fermana uydular. Moğol orduları bunları kuşattı ve kılıçtan geçirdi. Geriye kalan Bağdat halkını 5/Safer /656 H. Yılında erkek-kadın, çoluk-çocuk demeden en az yedi gün süre ile kılıçtan geçirdi. Hıristiyanlar ve Moğol emirleri ile ilgileri bulunan tüccarlardan bir grup ile vezir İbn-i Alkami’nin, divan başkanı İbni Damgani’nin, Selamlık Dairesi Başkanı İbnü’d Devami’nin evlerini bu katliamın dışında bıraktı. Halife camii ve İmam Musa Kazım’ın Türbesi ve halifelerin mezarları başta olmak üzere şehrin büyük bir kısmını yaktılar. Cadde ve sokaklarda biriken yığın yığın ölülerden adeta tepeler meydana geldi. Üzerlerine yağmurlar yağdı, süvariler bunları çiğneyince biçim ve şekilleri değişti. Ve Hülagu halifenin öldürülmesini emretti ve öldürüldü. Halife ile birlikte oğlu Ebü’l-Abbas Ahmet, ortanca oğlu Ebü’l-Fazl Abdurrahman, halifenin amcaları, akrabaları ve âlimlerden birçokları katledildi.

Bağdat’ın Hülagu tarafından işgalinde öldürülenlerin sayısı hakkında tarihçiler değişik rakamlar vermektedirler. İbni Futi, çamura atılan çocukların, kanallarda ve kuyularda öldürülenlerin dışında bu rakamın (800.000) kişinin üzerinde olduğunun bildirildiğini haber veriyor. Zehebi bunları (1.800.000) kişinin üzerinde kabul ediyor. Hülagu aman verdikten sonra insan ve hayvan cesetlerinin defnedilmesini emretti. Bu cesetler yollara atılmış, kokuşmuş ve bu yüzden her tarafı sinekler kaplamıştı. O kadar ki bunlar yiyeceklerin üzerine düşüyor ve yenmeyecek duruma getiriyorlardı. İnsanlar bu pis kokuyu duymamak için bol bol soğan kokluyorlardı.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Allah'a ve Resûlü'ne iman edin. Sizi, üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı şeylerden harcayın. Sizden iman edip de (Allah rızası için) harcayan kimselere büyük mükâfat vardır.

Hadid, 7

GÜNÜN HADİSİ

İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

(Tirmizi, 2649)

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI