Cevaplar.Org

EZANDAN SONRA ALLAH RASULÜNE(Sallallahü Aleyhi Vesellem) OKUNAN SALÂT-Ü SELAM

Soru: Bazı müezzinler zaman zaman ezandan sonra sessizce veya yüksek sesle Allah Resulüne (Sallallahü Aleyhi Vesellem) salatü selam okuyorlar. Buna okumakta ecir ve sevap var mıdır?


2008-03-16 04:49:24

Soru: Bazı müezzinler zaman zaman ezandan sonra sessizce veya yüksek sesle Allah Resulüne (Sallallahü Aleyhi Vesellem) salatü selam okuyorlar. Buna okumakta ecir ve sevap var mıdır?

Cevap: Allah Resulü (Sallallahü Aleyhi Vesellem):“Müezzinin (ezanını) işittiğiniz zaman (siz de) onun dediği gibi deyin. Sonra bana salat-ü selam getirin. Kim bana bir kere salat-ü selam getirirse Allah Teala Hz.leri de ona on kere tasliye eder (rahmetine mazhar kılar.) Ne zaman müezzin ezanda sesini yükseltirse Allah indinde ecri artar ve sevabı güzel olur.” buyurduğundan müezzine ve Allah Rasulüne (Sallallahü Aleyhi Vesellem) salavat getiren kimseye ecir ve sevap verilir.

Şerh-ul Ubab'da (Şafii fıkhına dair kitap, müellif; İbn-i Hacer el-Heytemi) kaydedildiğine göre: Üstadımız Zekeriyya ve daha başkaları dediler ki; "müezzinlerin halen yapmakta oldukları salat ve selamın tekraren ilanı güzel bir şeydir. Özellikle ezandan sonra bunun okunması meşru’dur. Bunun aslı sünnet, yapılış şekli sonradan ortaya çıkmıştır. Sultan Mansur b.Eşref zamanında, 791 yılında minarede her ezandan sonra peygamber (Sallallahü Aleyhi Vesellem)’e salatü selam ilaveten okunmuştur.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

"Size iki şey bırakıyorum. Bunlara uyduğunuz müddetçe asla sapıtmayacaksınız: Allah'ın Kitab'ı ve Resulünün Sünneti."

Muvatta, Kader 3, (2, 899)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI