Cevaplar.Org

Yemame Ülkesinde Ölüm Bahçesi

Soru: Bize Yemame Savaşından kısaca bahseder misiniz? Cevap: Ebûbekir (Radyallahü Anh) in ilk halife seçildiği sıralarda Müseylimetü’l-Kezzab peygamberliğini ilan etmiş


2008-02-27 06:34:50

Soru: Bize Yemame Savaşından kısaca bahseder misiniz?

Cevap: Ebûbekir (Radyallahü Anh) in ilk halife seçildiği sıralarda Müseylimetü’l-Kezzab peygamberliğini ilan etmiş. İslam’dan dönen yüz bine yakın mürted de onun safında yer almıştı. Halife Ebûbekir es-Sıddık (R.A) ın emri ile Halid b. Velid (R.A) in komutasında yaklaşık on üç bin kişilik bir iman ordusu Yemame’deki “Hadikatü’l_Mevt”te savaştı(1)

İslam ordusunda çok sayıda bedevi Araplar bulunduğu gibi, üç bine yakın hafız-ı Kur’an olanlar da vardır. İslam ordusu, içindeki bedevi Araplar yüzünden, bozguna uğradı. Büyük sahabilerden olan kurra Ey Halid! Bizi kurtar, yani bizi bu bedevi Araplardan ayır… diye haykırdılar. Onlardan ayrılıp yalnız kaldılar ve çok şiddetli bir savaş verdiler. Adetleri olduğu üzere- birbirlerine “ey Bakara Suresinin sahipleri” diye sesleniyorlardı. Sonunda Allah onlara fethi müyesser kıldı. Küfür ordusu perişan duruma düşüp kaçmaya başladı. Allah Müseylime’nin de canını aldı. Ona tabi olanları param parça etti. Sonra onlar tekrar İslam’a dönüş yaptılar.

Bu savaşta Kurra’dan şehid olanların beş yüz kadar olduğu hesaplanmıştır. Bunun için Ömer b. Hattap(R.A) hafız olan sahabilerin savaş meydanlarında şehid olması ile birlikte Kur’anın yok olup gitme tehlikesinden endişe ettiği Hz Sıddık’a bildirerek Kur’an-ı Kerim ayetlerini bir araya toplamasını hatırlattı. Şayet yazılacak ve hıfzedilecek olursa Kur’an-ı Kerim korunmuş olacaktı. Kur’an-ı Kerimi okuyan onun tamamını ezberden okuma imkanını elde etti. Bu durum “Kur’an-ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” Hicr/9) fermanının bir tezahürü idi. Hazreti Ebu Bekir (R.A.) Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)den nakledilen Kur’an ayetlerini bir araya topladı ve şerlerin önünü aldı.

Dipnot:

(1) Müseylimetü’l-Kezzab’ın Yemame’de “Hadikatü’rrahman” adını verdiği bir bahçesi vardı. Onun yanında öldürüldüğü için bu bahçeye “ölüm bahçesi” anlamına gelen “Hadikatül mevt” adı verilmiş. O mel’un kendisine “rahman” adını vermişti. Kamus-u Firuz Abadi 3/805 (mütercim)

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Âl-i imran:190

Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır.

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

Sahih-i Buhari, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

-İbn-i Batuta'nın Vefatı(24 Şubat 1369) -Malcolm X'in Vefatı(25 Şubat 1965) -Tarık Buğra Vefat Etti.(28 Şubat 1994) -Buhari'nin Vefatı(2 Mart 869)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI