Cevaplar.Org

Yalancı Peygamberler

Soru: Allah Resûlü ( Sallâllahü Aleyhi Vesellem)’ nün saadet devrinde ve ondan sonraki devirlerde peygamberlik iddiasında bulunanların bir kısmından bahseder misiniz?


2008-02-27 06:30:19

Soru: Allah Resûlü ( Sallâllahü Aleyhi Vesellem)’ nün saadet devrinde ve ondan sonraki devirlerde peygamberlik iddiasında bulunanların bir kısmından bahseder misiniz?

Cevap: Peygamberlik iddiasında bulunanlardan:

1)Abhele b. Kâ’b (Esvedü’l –Ansî ): Allah Rasûlünün ( Sallâllahü Aleyhi Vesellem) zamanında Yemen’de peygamberlik iddiasında bulunmuştu. Yürürken yüzünü bir örtü ile gizlediği için ona zü’l hımâr (örtülü) lâkabı verilmişti. Kâhinlik yapıyor sihir ve gözbağcılıkla meşgul oluyordu. Büyüleyici gözleri ve çekici mantığı ile halkı şaşırtmıştı. İbni Haldun tarihinde kaydettiğine göre Esvedü’ül-Ansî (Yani Ahbele) Sana ve Hadramut’tan Tâif ve Bahreyn havalisine kadar olan yerleri elde etmişti. Yangının etrafı sardığı gibi yayılıyordu. O hitabelerinde ve halka verdiği nutukta secili (kafiyeli nesir) ifadeler kullanıyordu. Fakat İslâm ordusu onu öldürerek bu şerri ortadan kaldırdı ve ona tabi olanları da dağıttı, bunlar tekrar İslâm’a döndüler.

2) Müseylimetü’l-Kezzâb (Sümame b. Kebir b. Habib) Yemame’ de peygamberlik davasında bulundu. Hanife Oğulları ona tabi oldular. Yemame’de “Hadikatü’l-Mevt” denilen yerde Halid b. Velid (Radiyallahü Anhû) ordusundaki Hz. Vahşi’nin eliyle öldürüldü.

3)Tuleyha b. Huveylid el-Esecli ki kendisine uyanlara:“Allah’ı anınız ve ona ayakta ibadet ediniz” diyerek namazdan secdeyi kaldırmalarını emretmiştir. Allah Resulü ( Sallâllahü Aleyhi Vesellem) Dırar b. Ezver’i onun üzerine gönderdi. Dırar ona tabi olanları dağıttı, kendisini de kılıçla vurdu, fakat o kaçıp kurtuldu. Bunun üzerine cahil halk arasında Tuleyha’ya kılıcın tesir etmediği inancı yayıldı, taraftarları çoğaldı. Gatafan, Hevazin ve Tay Kabileleri bunun etrafında toplandılar. Fakat bu durum çok sürmedi. Ebubekir (Radıyallahû Anh)’ın ordusu geldi. Ona tabi olanları dağıttı. Kalelerini ve temellerini yıktı. Büyük bir yenilgiye uğradılar. Ve İslâm’a döndüler.

4) Yalancı peygamberlerden birisi de Lâkitu’l-Ezdi’dir. Umman’da peygamberlik iddiasında bulunmuştu.

5) Malik kızı Selma.

6) Hâris kızı Secah vb.

Hulefâ-i Râşidin devrinden sonraki durum: İhvanü’s Safa’dan bazılarını peygamberlik davasında bulunma düşüncesinin tuzağa düşürdüğü söyleniyor. Meşhur Şair Ebü’l-Alâ el-Maarrî’nin Resûlü Ekrem (Sallâllahü Aleyhi Vesellem)’in son peygamber olduğunu inkar eden batınî taifesiyle ilişkisi vardı. Muarri bu tâife arasında peygamberlik iddiasında bulunmuştur.

Ebu’t-Tayyib el-Mütenebbî (Ahmet b. Hûseyin el Cu’fiy el Kindi)’nin de peygamberlik iddiasında bulunduğu ve bunun için kendisine Mûtenebbî (yalancı peygamber) adı verildiği söylenmiştir.

Ve yine deniliyor ki, o Kûfe ile Şam arasındaki Semâve çölünde peygamberlik iddiasında bulunmuş, Beni Kelp kabilesinden birçok halk tabakası kendisine tabi olmuştu. O çöldekilere, kendisine indirildiği iddia ettiği ve Kur’an adını verdiği bir takım sözler okuyordu. Bunlardan bazıları; “And olsun gezegen yıldıza, And olsun geceye ve gündüze. Kafirler muhakkak tehlikededirler. Sen yoluna devam et. Senden önceki resullerin izinden ayrılma. Allah seninle dinine karşı gelenin ve yolundan sapanın sapıklığına engel olacaktır.”

Mütenebbî’nin Karmatîlerden, İsmaililerle yakın ilgisi olduğu söyleniyor. Onların kabileleri arasındaki büyük propagandacılarından birisi idi.

Son asırda sömürgecilik ve Siyonizm bu fikri körüklemiş, peygamberlik iddiasında bulunan iki grubun ortaya çıkmasına yardımcı olmuştur. Bunlar Bahaîler ve Kadıyanîlerdir.

İran’da Bahaîlerin lideri ‘Bab’ tır. Bab, el-Beyan adını verdiği kitabında şöyle diyor:“Bu kitap gözeten ve koruyan, her şeye hâkim Allah tarafından onun açığa çıkardığı kimseye gönderilen bir kitaptır. Mutlak galip olan ve sevilen benim. Başka bir ilâh yok. Ben bilir ve bildiririm ki ondan başka ilah yoktur. Herkes ona kulluk etmektedir.”

Bab’tan sonra kendisini Baha (güzel, değerli, üstün) olarak ilan eden Mirza Hüseyin Ali geldi. Ve kendisini Allah’ın aynası, en mükemmel mazharı, güzel cemali olarak saydı.

Bahaîlerin Akkâ’daki Yahudi ajans ile yakın ilişkisi vardı. Baha, Yahudilerin Filistin’den millî bir vatan edinmelerinde onları destekliyordu.

Gulâm Ahmet Kadiyanî’ye gelince, o kendisine vahy geldiğini iddia ederek peygamberlik davasına kalkışmıştır. Gulâm Ahmet, Hindistan’da İngiliz sömürgeciliğinin en büyük tacirlerindendi. Peygamberlik iddiasında bulunarak İngilizlerin yardımını sağlamıştı. Gulâm Ahmet artık şu anda savaşın kalktığını ve İslam fıkhı yeniden yazılacak olsa ondan savaş bahsinin çıkarılıp atılması gerektiğini ilan etmişti.(1)

Dipnot:

(1) Bu bahis üstad Abdü’l-Aziz el-Düküki’nin “Hilalü’l-Kahiriyye” mecmuasının 23/Şubat/1392 tarihli nüshasındaki “yalancı peygamberler” adlı makalesinden kısaltılmıştır

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

İki ni'met (iki güzel hal) vardır ki, insanlardan çoğu bu ni'metleri kullanmakta aldanmıştır: Sıhhat, boş vakit.

Abdullâh b. Abbâs (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI