Cevaplar.Org

Üç Mescidin Dışında Deveye Yük Bağlanmaz( Yani Sefere Çıkılmaz)

Soru: Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Ve sellem)“Üç mescidden başka hiçbir mescid için deveye yük bağlanmaz: Mescid-i Haram, benim bu mescidim ve mescid-i Aksa” hadisinin anlamı nedir? Cevap: Bu hadis-i şerif, “Uzak mesa


2008-02-27 06:26:12

Soru: Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Ve sellem)“Üç mescidden başka hiçbir mescid için deveye yük bağlanmaz: Mescid-i Haram, benim bu mescidim ve mescid-i Aksa” hadisinin anlamı nedir?

Cevap: Bu hadis-i şerif, “Uzak mesafelerden gayret ve özen gösterilerek gelinecek yerlerin en başta geleni şu üç mesciddir.” manasından kinayedir.

Seferin bu üç mescide tahsis edilmesi izafidir. Buna delil, Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Ve sellem) bu mescidlerden başka yerleri de ziyaret etmeleridir. Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Ve sellem) her hafta, diğer bir rivayete göre her cumartesi günü Mescid-i Kuba’yı ziyaret ettikleri sahih hadis ile sabittir.

Allah Resulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem) oraya giderken deveye yük bağlamamıştır, denilemez. Çünkü sen hadisteki “yük bağlamayı” lügatteki manasına göre (deveye yük bağlamak şeklinde) anlayacak olursan, deveye yük bağlanmadığı takdirde bu üç mescidden başka bir yeri ziyaret için bir kıtadan ötekisine sefer yapılmasının caiz, yük hazırlanıp deveye bağlanacak olursa sefere çıkış harama dönüşmüş olur ki bu aklı başında ve sağlam düşünceli bir kimsenin iddia edeceği bir şey değildir.

Şunu bilesin ki Allah Rasulü’nün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) mescidini ve kabrini ziyaret, Allah’ın rahmetine kavuşma vesilelerinin en

büyüklerindendir. Günümüze gelinceye kadar her asırdaki İslam âlimleri bu mesele üzerindeki ittifak etmişlerdir. Buna karşı çıkan yalnız İbni Teymiye’dir.(Allah günahlarını affetsin) Ona göre Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kabrini ziyaret etmek meşru’ değildir. İbni Teymiye’nin dışında bu meselede ittifak eden âlimlerin delilleri şu esaslara dayanmaktadır:

1)Genel olarak kabir ziyaretinin meşru, şeriata uygun ve müstehab olması. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) her gece Baki’a (Medine-i Münevvere kabristanlığına) gider, orada bulunan ölülere selam verir, dua eder ve günahlarının bağışlanması dileğinde bulunurlardı. Bu durum sahih hadis ile sabittir. Bu konuyu açıklayan hadis-i şerifler çoktur. Ve bilinen bir gerçektir ki Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kabri umumi kabirlerin içine dâhildir. Öyle ise diğerlerinin hükmü ona da geçer.

2) Sahabe-i Kiramın, tabiinin ve onlardan sonra gelenlerin Ravza-i Mutahhare’ye her gelişlerinde peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in kabrini ziyaret ettikleri ittifakla sabit olmuştur. Bunu büyük imamlar ve içlerinde İbni Teymiye’nin bulunduğu pek çok alimler rivayet etmişlerdir.

3) İbni Asakir’in ceyyid (güzel) bir isnad ile rivayetine göre İbni Ömer (R.A), İmam Malik’in Muvattağındaki rivayetine göre Ebu Eyyub (R.A) gibi birçok sahabinin Allah Rasulünün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kabrini ziyaret ettikleri sabittir. Ve bunlar hiç kimse tarafından inkâr ve tenkid edilmemiştir.

4) İmam Ahmed’in Sahih bir senetle rivayet ettiğine göre Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Muaz b. Cebel (R.A)’ı Yemen’e uğurlarken, ona şöyle buyurdular; Ey Muaz, bu seneden sonra belki bana kavuşamayacaksın. Bu mescidime ve kabrime uğrayacağını umarım.” Hadis-i şerifte geçen “lealli” kelimesi genel olarak emel ve umut manasında kullanılır. Buna göre Hz Muaz (R.A)’ ın Medine-i Münevvere’ye dönüp geldiğinde Allah Resulüne dönüp geldiğinde Allah Resulüne (Sallallahu Aleyhi Vesellem) selam vermek üzere mescidine ve kabrine gelmek için bir tavsiyeyi ihtiva etmektedir.

Bu mesele açıklık kazandığına göre bil ki, İbni Teymiye(Rahimehullah)‘ın bütün bu delilleri bir yana atarak, “kabir ziyareti meşru değildir” sözünün delile dayanan hiçbir yönü yoktur.(1)

Dipnot:

(1) Fıkhü’s-Sire s/520, 523 Dr. Muhammed Said Ramazan

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

HAC VE UMRE SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (II)

İhramlı iken Nelere Dikkat Edilmelidir? İhrama girenler, rehber hocalar da anlattıkları içi

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

HAC VE UMRE İBADETİ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? (I)

Hac kelimesinin sözlük anlamı, Allah’a yönelme, günahlardan arınma demektir. Bu sözlük anl

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

NAMAZLARDA HİCAZ İLE ÜLKEMİZ ARASINDAKİ FARKLAR

Hicazda Ülkemize Göre Beş Vakit Namaz Sırasında Görülen Farklılıklar İle Bu Farkların Seb

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

RAVZA-İ MUTAHHARA VE KABR-İ ŞERİF

Soru: Ravza-i Mutahhara ve peygamber (Aleyhissalatü vesselam)’ın kabr-i şerifleri hakkınd

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

PEYGAMBER (Aleyhisalatü Vesselam)’ın HIRA MAĞARASINDAKİ İBADETİ

Soru: Peygamber (sallallahü aleyhi vesellem) ibadet etmek için neden başka yeri değil de Hıra&#

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

KUR’AN’DAN (nazil olan) İLK SURELER

Soru: Allah Resulüne (sallallahü aleyhi vesellem) inen ilk üç sure hangileridir?

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

SANA ZÜLKARNEYN HAKKINDA SORU SORARLAR

Soru: Ayet-i kerimede “Sana zülkaneyn hakkında soru sorarlar.” Kehf/83) buyurmuştur.

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

KÂİNATIN MÜHENDİSİ TABİRİ BİR SİYONİZM VE MASONLUK OYUNUDUR

Soru: Arap-İslâm dergilerinden birinde, bir konferansçının, kainatta Allah'ı gösteren delille

EVLERDE DEFİN

EVLERDE DEFİN

Soru: Bazı ailelerin ölülerini evlerine gömdüklerini görüyoruz. Onların bu tarz hareketi sü

CENAZE NAMAZI

CENAZE NAMAZI

Soru: Biz de diğer Müslümanlar gibi ölülerimizin üzerine namaz kılıyoruz. Fakat pek çoğumu

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

KABİRDE CENAZENİN KIBLEDEN BAŞKA YÖNE KONULMASI

Soru: Bizim bir cenazemiz vardı. Kabire indirildi. Biz kesin biliyoruz ki o kıbleden başka bir y

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

Her kim bir namazı (kılmayı) unutursa (onu) hatırladığında kılsın. Onun bundan başka keffâreti yoktur.

BUHARİ, KİTÂBU MEVÂKÎTİ'S-SALÂT

TARİHTE BU HAFTA

*Topkapı sarayı müzeye dönüştürüldü.(2 Nisan 1924) *NATO'nun kuruluşu(4 Nisan 1949) *Gazi Osman Paşa Vefat Etti(5 Nisan 1900) *Orhan Gazi'nin Bursa'yı Fethi(6 Nisan 1326) *Ahmed Davudoğlu Hoca'nın Vefatı.(7 Nisan 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI