Cevaplar.Org

Üç Mescidin Dışında Deveye Yük Bağlanmaz( Yani Sefere Çıkılmaz)

Soru: Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Ve sellem)“Üç mescidden başka hiçbir mescid için deveye yük bağlanmaz: Mescid-i Haram, benim bu mescidim ve mescid-i Aksa” hadisinin anlamı nedir? Cevap: Bu hadis-i şerif, “Uzak mesa


2008-02-27 06:26:12

Soru: Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Ve sellem)“Üç mescidden başka hiçbir mescid için deveye yük bağlanmaz: Mescid-i Haram, benim bu mescidim ve mescid-i Aksa” hadisinin anlamı nedir?

Cevap: Bu hadis-i şerif, “Uzak mesafelerden gayret ve özen gösterilerek gelinecek yerlerin en başta geleni şu üç mesciddir.” manasından kinayedir.

Seferin bu üç mescide tahsis edilmesi izafidir. Buna delil, Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Ve sellem) bu mescidlerden başka yerleri de ziyaret etmeleridir. Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Ve sellem) her hafta, diğer bir rivayete göre her cumartesi günü Mescid-i Kuba’yı ziyaret ettikleri sahih hadis ile sabittir.

Allah Resulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem) oraya giderken deveye yük bağlamamıştır, denilemez. Çünkü sen hadisteki “yük bağlamayı” lügatteki manasına göre (deveye yük bağlamak şeklinde) anlayacak olursan, deveye yük bağlanmadığı takdirde bu üç mescidden başka bir yeri ziyaret için bir kıtadan ötekisine sefer yapılmasının caiz, yük hazırlanıp deveye bağlanacak olursa sefere çıkış harama dönüşmüş olur ki bu aklı başında ve sağlam düşünceli bir kimsenin iddia edeceği bir şey değildir.

Şunu bilesin ki Allah Rasulü’nün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) mescidini ve kabrini ziyaret, Allah’ın rahmetine kavuşma vesilelerinin en

büyüklerindendir. Günümüze gelinceye kadar her asırdaki İslam âlimleri bu mesele üzerindeki ittifak etmişlerdir. Buna karşı çıkan yalnız İbni Teymiye’dir.(Allah günahlarını affetsin) Ona göre Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kabrini ziyaret etmek meşru’ değildir. İbni Teymiye’nin dışında bu meselede ittifak eden âlimlerin delilleri şu esaslara dayanmaktadır:

1)Genel olarak kabir ziyaretinin meşru, şeriata uygun ve müstehab olması. Peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem) her gece Baki’a (Medine-i Münevvere kabristanlığına) gider, orada bulunan ölülere selam verir, dua eder ve günahlarının bağışlanması dileğinde bulunurlardı. Bu durum sahih hadis ile sabittir. Bu konuyu açıklayan hadis-i şerifler çoktur. Ve bilinen bir gerçektir ki Allah Resulünün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kabri umumi kabirlerin içine dâhildir. Öyle ise diğerlerinin hükmü ona da geçer.

2) Sahabe-i Kiramın, tabiinin ve onlardan sonra gelenlerin Ravza-i Mutahhare’ye her gelişlerinde peygamber (Sallallahu Aleyhi Vesellem)’in kabrini ziyaret ettikleri ittifakla sabit olmuştur. Bunu büyük imamlar ve içlerinde İbni Teymiye’nin bulunduğu pek çok alimler rivayet etmişlerdir.

3) İbni Asakir’in ceyyid (güzel) bir isnad ile rivayetine göre İbni Ömer (R.A), İmam Malik’in Muvattağındaki rivayetine göre Ebu Eyyub (R.A) gibi birçok sahabinin Allah Rasulünün (Sallallahu Aleyhi Vesellem) kabrini ziyaret ettikleri sabittir. Ve bunlar hiç kimse tarafından inkâr ve tenkid edilmemiştir.

4) İmam Ahmed’in Sahih bir senetle rivayet ettiğine göre Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi Vesellem) Muaz b. Cebel (R.A)’ı Yemen’e uğurlarken, ona şöyle buyurdular; Ey Muaz, bu seneden sonra belki bana kavuşamayacaksın. Bu mescidime ve kabrime uğrayacağını umarım.” Hadis-i şerifte geçen “lealli” kelimesi genel olarak emel ve umut manasında kullanılır. Buna göre Hz Muaz (R.A)’ ın Medine-i Münevvere’ye dönüp geldiğinde Allah Resulüne dönüp geldiğinde Allah Resulüne (Sallallahu Aleyhi Vesellem) selam vermek üzere mescidine ve kabrine gelmek için bir tavsiyeyi ihtiva etmektedir.

Bu mesele açıklık kazandığına göre bil ki, İbni Teymiye(Rahimehullah)‘ın bütün bu delilleri bir yana atarak, “kabir ziyareti meşru değildir” sözünün delile dayanan hiçbir yönü yoktur.(1)

Dipnot:

(1) Fıkhü’s-Sire s/520, 523 Dr. Muhammed Said Ramazan

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

"Biriniz bir oturma yerine girince selâm versin. Oturmak isterse otursun. Kalkarken yine selâm versin. Çünkü, birinci selâm ikincisinden daha üstün değildir."

Ebu Davud

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI